3/8/18

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 3.8.18 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ ΠΑΤΡΙΑΡΧΑΙ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΑΙ ΥΠΗΡΕΤΑΙ ΤΗΣ ΟΥΝΙΑΣ. Πρόεδρος Τμ. Θεολογίας ἐχαρακτήρισε τὰ ὅρια μεταξὺ Ὀρθοδοξίας καὶ παπισμοῦ «συμβατικὰ καὶ τεχνητά»! Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Κατραμάδος.

➢ Ἡ τραγωδία ἑνός Λαοῦ. Τοῦ μοναχοῦ Θεοκλήτου Διονυσιάτου (†).
➢ Τὶς πταίει διὰ τὸν πύρινον ὄλεθρον; Τοῦ κ. Παύλου Τρακάδα.
➢ Ἡ ἄρνησις τοῦ Ἀκτίστου Φωτός, μειώνει τὸ θαυμαστὸν γεγονὸς τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Χριστοῦ. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.
➢ «ΣΥΝΑΞΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΝ» Σύντομος κριτική ἀποτίμησις τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης.
➢ Τὰ ἐκκλησιαστικὰ ΜΜΕ ὑπὸ κατοχήν. Γράφει ὁ κ. Ὀδυσσεὺς Μακρυγιάννης.
➢ Ντοκουμέντο διὰ τὸν π. Ἰωσήφ Βατοπαιδινόν. Γράφει ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Θεόκλητος Κ. Τσίρκας.
➢ Ἡ Ἐκκλησία εἰς τὸ πλευρὸν τῶν πυροπλήκτων.
➢ Ἡ Αὐτοκεφαλία θὰ ὁδηγήση εἰς θρησκευτικὸν πόλεμον!
➢ Συμπαράστασις τῶν Ὀρθοδόξων εἰς τοὺς πυροπλήκτους.
➢ Μία ἀτυχὴς δήλωσις. Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Ἰω. Δέβρας.
➢ Θύματα τῆς προβολῆς. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
➢ Ἀρχιμ. π. Γεώργιος Στέφας: ῾Ο πνευματοφόρος, ἀνιδιοτελής καί σοφός κληρικός. Τοῦ κ. Γεωργίου Θ. Μηλίτση, διδασκάλου.
➢ Ποδόλουτρο καὶ Κανατόλουτρο ΔΕΝ εἶναι Βάπτισμα. † Ἱερομονάχου Καλλίστου Τζουλακίντζε καὶ Ἱερομονάχου Γρηγορίου Ζιώγου.
➢ Ταξίδι διακοπῶν εἰς τὴν γῆν. Γράφει ὁ Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας, Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)