16/8/18

Πίνακας υποψηφίων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου Θεολόγων με μόρια πριν τη συνέντευξη

Δημοσιεύουμε Πίνακα υποψηφίων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου Θεολόγων με τα αντικειμενικά μόρια πριν τη συνέντευξη. Στον πίνακα σημειώνεται μόνο το Σύνολο της μοριοδότησης που προήλθε από επιμέρους μοριοδοτούμενα προσόντα όπως αυτά δημοσιεύτηκαν αναλυτικά στις ιστοσελίδες των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. Εκκρεμεί η ανακοίνωση της μοριοδότησης από τις συνεντεύξεις τις οποίες διενεργούν τα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής.
ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)