16/10/19

Διευκρινίσεις Μητροπολίτου Κυθήρων πρός τήν Ἱεράν Σύνοδον καί τόν Σεβ. Παροναξίας

Διευκρινίσεις Μητροπολίτου Κυθήρων
πρός τήν εράν Σύνοδον καί τόν Σεβ. Παροναξίας

Βαθυσεβάστως προάγομαι, ξ φορμς τς χθεσινς διευκρινιστικς νακοινώσεως τς ερς μν Συνόδου, δημοσιευθείσης ες πάντησιν τν δηλώσεών μου διά τήν ν τ κτάκτ Συγκλήσει τς Σεπτς εραρχίας (12-10-2019) γενομένην Συνεδρίασιν περί το Οκρανικο «Ατοκεφάλου», νά ναφέρω τά ξς : 
1. πόφασις, κατά τά σχύοντα ες τήν κκλησιαστικήν καί τήν πολιτειακήν νομοθεσίαν, λαμβάνεται μετά τήν εσήγησιν το ρισθέντος εσηγητο (καί ν προκειμέν το Μακ. Προέδρου), τήν π’ ατς διεξοδικήν συζήτησιν καί τήν πακολουθοσαν ψηφοφορίαν (φανεράν, μυστικήν δι’ νατάσεως τς χειρός). Μή γενομένης ψηφοφορίας καθ’ να κ τν ς νω τριν τρόπων, τήν ποίαν ετόνως ζήτησε Σεβ. δελφός Μητροπολίτης Καισαριανς κ.Δανιήλ (καί πεσήμανε τήν λλειψίν της ες συνέντευξίν του Σεβ. Μητροπολίτης Μεσογαίας κ.Νικόλαος), καί προφανς ξέφρασε τήν βούλησιν μο καί λλων Σεβ. δελφν, επών μετά παρρησίας : άν θέλετε πόφασιν θά πρέπει νά γίν ψηφοφορία, καί μάλιστα φανερή, μέ ποον τρόπον δύναται νά ποκρυσταλλωθ μέ κρίβεια μία πόφασις, ταν χωμεν να πλθος πτά καί πλέον δεκάδων νθρώπων; καί
2. Μέ ατή τήν διαδικασία λαμβάνεται καί ποτυπώνεται παγκοίνως μία πόφασις, καί δή πί νός τόσον σοβαρο, κρισίμου καί φλέγοντος ζητήματος. τηρήθη μήπως προβλεπομένη τοιαύτη διαδικασία, σον φορ ες τό τρίτον μέρος της, καί δέν πέπεσεν ες τήν ντίληψίν μου; Ες τό Δελτίον Τύπου (τό ποον ερήσθω ν παρόδ νεγνώσθη πό το ρχαιοτέρου τς πιτροπς Τύπου Σεβ. Ναυπάκτου κ.εροθέου μετά τό «Δι’ εχν», τό ποον επε Μακαριώτατος Πρόεδρος -πειτα πό τήν λξιν τς Συνεδρίας- καί ν ρκετοί Σεβ. Σύνεδροι εχαν ναχωρήσει) δέν λαμβάνονται α ποφάσεις, λλά νακοινώνονται καί πιφέρονται διορθώσεις τινες π’ ατν ς πρός τήν κφρασιν καί διατύπωσίν των.
Διά τόν γιον δελφόν, Σεβ. Μητροπολίτην Παροναξίας κ.Καλλίνικον, φείλω τήν κόλουθη ξήγησι καί διευκρίνισι : Δέχομαι τήν πληροφορία το Σεβασμιωτάτου τι «οδέποτε ζήτησε (πό τήν . Σύνοδον) νά ξουσιοδοτήση μέ λλον Σεβασμιώτατον γιον δελφόν διά τήν Συνεδρίασιν τς εραρχίας τς κκλησίας τς λλάδος τό Σάββατον 12-10-2019». Πρόκειται μλλον γιά δική μου παρανόησι, ταν κάποια στιγμή, συνεδριαζούσης τς εραρχίας μας, μέ πληροφόρησε τι θά λείπ πό τήν κτακτη Σύγκλησι τς εραρχίας διά τό πιστημονικό Συνέδριο τς Πάρου καί γώ ξέφρασα τήν λύπην μου διά τήν πουσία του πό μία τόσο κρίσιμη Συνεδρία τς Ι.Σ.Ι. Τότε, συγκρατ στή μνήμη μου τι μο επε : Θά σς ξουσιοδοτοσα γιά τήν κπροσώπησι μου, λλά ατό δέν γίνεται δεκτό. Καί ν γιος Παροναξίας ννοοσε, πως κ τν στέρων κατενόησα, τι δέν προβλέπεται ατό πό τόν νόμο, γώ κείνη τήν βιαστική στιγμή, σκέφθηκα τι νδεχομένως ρώτησε τήν ρχιγραμματεία καί λαβε ρνητική πάντησι. Ατό, μως, εναι μία λεπτομέρεια. Τό βασικό τς ποθέσεως εναι τι Σεβασμιώτατος χει συναίσθησι τς κρισιμότητος καί τς δυσχερείας το Οκρανικο ζητήματος.
Ατά γιά τήν ποκατάστασι τς ληθείας καί τήν διασφάλισι τς ρχιερατικς ξιοπιστίας καί ξιοπρεπείας μας.
μως, ατές τίς κρίσιμες καί νήσυχες μέρες δέν θά πρεπε νά σχολούμεθα μέ ξηγήσεις καί διευκρινίσεις. Γονυπετες καί προσευχόμενοι μετά δακρύων, ν γωνί πολλ, θά δει νά κετεύωμεν κτενς τόν Πανοικτίρμονα Κύριο καί Θεό μας νά ερηνεύσ καί κατηρεμήσ τούς ρθοδόξους λαούς τς Ρωσίας καί τς Οκρανίας, ο ποοι, κατά τίς πληροφορίες μας, εναι νάστατοι, πληροφορηθέντες τά σα λαβαν χώραν κατά τήν στορικήν πλέον Συνεδρίαν τς Ι.Σ.Ι. (12-10-2019). Διά το λόγου τό ληθές δετε παρακαλ, νδεικτικς, τήν ναγώνια καί συγκλονιστική διαμαρτυρία πρός μς τούς Σεβ. Συνέδρους τς κκλησίας τς λλάδος το Μητροπολίτου Ζαπορόζιε Λουκ τς Κανονικς ρθοδόξου κκλησίας τς Οκρανίας («Ρομφαία» 14/10), πού χαρακτηρίζει οτε λίγο, οτε πολύ «προδοσία τήν πόφαση τς κκλησίας τς λλάδος». ς εμαστε λοι προσεκτικοί στά λόγια καί τίς νέργειές μας, σο ποτέ λλοτε, γιατί μία «σπίθα» εναι κανή νά νατινάξ λόκληρη «πυριτιδαποθήκη». Εσεβάστως.

† Κ.Σ.

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Ο Κύριος ξέρει τις καρδιές όλων, ποιοι είναι οι δικοί Του και ποιοί οι προδότες. Μείνετε σταθερά κοντά Του και μην έχετε αμφιβολία οτι θα χτυπήσει ολους όσους είναι εναντίον Του!

Ανώνυμος είπε...

Διαμάντι ο Κυθήρων Σεραφείμ!

Κ.

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)