14/4/20

Ο Γέροντας Ευθύμιος της Καψάλας του Αγίου Όρους για τον κορονοϊό και το κλείσιμο των εκκλησιών

«Κύριε, σσον λαόν πεγνωσμένον»
Στίς κρίσιμες μέρες πού διανύομε καί στήν ερότητα τν μερν τς Μεγάλης βδομάδος πιβάλλεται μλλον σιωπή καί προσευχή. μως πειδή προσφάτως στό Διαδίκτυο κυκλοφορήθηκαν κάποιες πόψεις μέ τόν νομά μου, πρός ποκατάσταση τς ληθείας, γιά νά μήν προκύψη ζημία, ναφέρω τά ξς:

Οδέποτε επα σέ νθρώπους νά ποθηκεύουν τρόφιμα λόγω πικείμενου πολέμου καί οδέποτε προφήτευσα τήν λήξη τς πειλς το ο, πως κάποιοι νεύθυνα καί ψευδς διέδωσαν. πίσης χωρίς τήν δειά μου νήρτησαν συζητήσεις μου μέ νακριβες καί ντικρουόμενες πόψεις μου γιά τόν κορονοϊό, ο ποες προκάλεσαν ρωτηματικά. ποψή μου φαίνεται ξεκάθαρα σέ σα κολουθον, εναι ντελς προσωπική, χωρίς διάθεση νά τήν πιβάλλω καί σέ λλους.
Στά τόσα δυσβάσταχτα προβλήματα πού χουν ο νθρωποι, τώρα προστέθηκε καί πειλή το ο, πού κατήντησε φιάλτης. Πιό πολύ ποφέρουν ο νθρωποι πό τόν φόβο, τόν πανικό καί τόν κούσιο γκλεισμό, παρά πό τόν ό. πολιτεία πρε μέτρα προστασίας, λλά κκλησία χει τά δικά της φόδια γιά τήν ντιμετώπιση το ο, πού τώρα ταπεινωμένη σο ποτέ λλοτε, ποδυναμωμένη καί δεσμευμένη πό τήν πολιτεία, δυνατε νά τά παράσχη στούς πιστούς της.
Παλαιώτερα σέ παρόμοιες περιπτώσεις θανατηφόρων πιδημιν τελοσε γιασμούς καί κανε λιτανεες ερν εκόνων καί γίων λειψάνων. Γιατί καί σήμερα νά μήν γίνωνται ατά; «Μή οκ σχύει χείρ Κυρίου» νά μς βοηθήση καί σήμερα;
Στό χωρίο μου τήν τρίτη δεκαετία το 20ου αἰῶνος πεσε λοιμώδης νόσος πό τήν ποα πέθαναν 50 μικρά παιδιά σέ λίγες μέρες. Δέν προλάβαιναν νά νοίγουν τάφους. φεραν τότε τήν κάρα το γίου Χαραλάμπους πό τόν γιο Στέφανο Μετεώρων καί μέσως κατέπαυσε τό θανατικό.
πό τότε πού Κύριος τέλεσε τόν Μυστικό Δεπνο καί παρέδωσε τό γιώτατο μυστήριο τς θείας Εχαριστίας, δέν παυσε μέχρι σήμερα νά τελεται «σωσίκοσμη» θεία Λειτουργία. Οτε Διοκλητιανός, οτε ο Τορκοι, οτε ο κομμουνιστές στήν Ρωσσία, οτε ο Γερμανοί στά χρόνια τς κατοχς κατάφεραν νά παύσουν τήν θεία Λειτουργία καί τήν προσέλευση τν πιστν γιά τήν θεία Κοινωνία. Καί τώρα μέ τόν φόβο το ο κλεισαν ο Ναοί καί στερονται ο πιστοί τήν σωστική χάρη τν Μυστηρίων, πού τόση νάγκη τήν χουν. ντιθέτως, τήν δια ρα πού δ λα σιωπον πό φόβο, στίς ρθόδοξες κκλησίες τς Σερβίας, Βουλγαρίας καί Γεωργίας γίνεται λατρεία πρόσκοπτα, ο ναοί εναι νοιχτοί, τελεται θεία Λειτουργία καί δέν φοβονται ο πιστοί μήν προσβληθον πό τόν ό.
Τά μέτρα προστασίας πού πιβάλλει νν κυβέρνηση εναι ντισυνταγματικά, δυσβάσταχτα, περβολικά καί νισα πρός τούς λληνες ρθοδόξους, ν χουν δημιουργήση να κλμα τρομοκρατίας, τό ποο πιδεινώνουν τά ΜΜΕ. Ναί, πάρχει ός καί πιβάλλεται νά προστατεύσωμε τήν γεία μας καί τήν γεία τν λλων. μως φόβος πρέπει νά κλείψη, διότι στήν κατάσταση το φόβου νθρωπος δέν μπορε νά σκεφθ καί νά νεργήση λογικά καί διακριτικά.
Σέ παρόμοια περίπτωση, ταν γινε κρηξη στό Τσερνομπίλ, ο νθρωποι τότε πανικοβλήθηκαν καί ξέταζαν τά λαχανικά καί τά φροτα γιά νά τρνε πό ατά πού εχαν τήν λιγώτερη κτινοβολία. σιος Παΐσιος ρωτηθείς επε νά κάνωμε τόν σταυρό μας καί νά τρμε φοβα, δίνοντας διος πρτος τό παράδειγμα.
ν ζοσε σήμερα εναι διανόητο νά τόν βλέπαμε μέ μάσκα καί γάντια, νά χη στήν τσέπη του τό μπουκάλι μέ τό ονόπνευμα καί νά ποφεύγη τούς νθρώπους νά τούς μιλ πό πόσταση. Εναι βέβαιο τι θά ερήνευε τούς νθρώπους καί θά βοηθοσε νά ποβάλλουν τόν φόβο καί πιό πολύ θά λυπετο γιά τό κλείσιμο τν κκλησιν. Εναι ταίριαστος ατός φόβος γιά τούς χριστιανούς πού μπνέονται πό τό παράδειγμα το Θεανθρώπου καί πό τούς Μάρτυρες τς πίστεώς μας.
πό πολλούς ναμένεται ναγωνίως νίκη το κορονοϊο μέ τήν φεύρεση το μβολίου, τό ποο θά εναι ποχρεωτικό γιά λους. μες ρνούμαστε νά κάνωμε τό μβόλιο. ποιος φοβται, ς κάνη σα μβόλια θέλει, λλά νά γνωρίζη τι μπορε νά χη πρόβλεπτες βαρειές παρενέργειες, πως εχαν τά μβόλια πού καναν στά παιδιά πρίν λίγα χρόνια γιά τήν νόσο τν πτηνν καί πολλά παρέλυσαν. πως πίσης παθαν σκλήρυνση κατά πλάκας πολλοί πού καναν τό μβόλιο τς πατίτιδας Β' καί τό διο συμβαίνει καί μέ λλα μβόλια. ν δέν φυλάξη Θεός, τί μπορον νά κάνουν τά μβόλια καί τά φάρμακα; θεος Καζαντζάκης γιά νά προφυλαχθ πό τήν χολέρα σέ ταξίδι του στό ξωτερικό, κανε μβόλιο καί πάλι νόσησε.
μες χομε νώτερα μβόλια καί «φάρμακα θανασίας», τά για Μυστήρια. Γιατρούς δοκιμασμένους καί εδικούς γιά τόν ό, τόν γιο Χαράλαμπο, τόν γιο Βησσαρίωνα Δουσίκου, πού εναι γιά τήν πανώλη καί τόσους λλους γίους. Τώρα μως μέ τίς αστηρές  παγορεύσεις λαός παραμένει βοήθητος καί παρηγόρητος.
Καί ν λοι γωνίζονται γιά τήν ντιμετώπιση το ο, κάποιοι, λλα χουν κατά νο καί κάπου λλο ποβλέπουν. Κορυφαοι γιατροί καί πιστήμονες πισημαίνουν τι ατά πού γίνονται εναι τέστ πειθαρχίας γιά νά χειραγωγον τούς νθρώπους κε πού θέλουν. Ατό φαινόταν παράξενο καί πίθανο μέχρι πρότινος λλά δέν εναι φαντασία, διότι ο νθρωποι πλέον τό λένε δημόσια: « πανδημία το κορονοϊο νέδειξε τήν νάγκη μις παγκόσμιας δημοκρατικς διακυβέρνησης» (Γιώργος Παπανδρέου) καί προτείνουν «νά χη κάθε νθρωπος να μικροτσίπ γιά νά χη βιομετρικά δεδομένα σέ σχέση μέ τόν ό μέ λλες πιδημικές μετρήσεις»άγγελος Βενιζέλος). Ατοί μιλον νοιχτά γιά σφράγισμα καί παγκόσμια δικτατορία, λλά μες καταλαβαίνομε; Καί τί κάνομε; ν καί τόσα εχε γράψει καί π σιος Παΐσιος γι’ ατό τό θέμα. Ατούς τούς νθρώπους πού μς ποδούλωσαν στούς ξένους δανειστές καί τώρα μς δηγον στήν σκλαβιά το ντιχρίστου, εναι δυνατόν νά τούς μπιστευθομε;
σιος Παΐσιος προλέγοντας τίς μελλοντικές δυσκολίες τόνιζε:  «Μόνο μέ καλή πνευματική ζωή θά τά βγάλωμε πέρα». πέτρεψε Θεός γιά τίς μαρτίες μας ατήν τήν μεγάλη δοκιμασία. χομε νάγκη πό ελικριν μετάνοια, πομονή νεξάντλητη καί προσευχή διάλειπτη, ποία νισχύει τήν Πίστη μας. Εχώμαστε δελφικά καλή νάσταση μέ τίς ποιεσδήποτε συνθκες. ναστάς, Κύριος τς ζως καί Νικητής το θανάτου νά παρηγορήση, νά φωτίση μέ τό φς τς ναστάσεώς Του λους μας καί νά δώση δύναμη καί ντοχή στόν λαό Του. Μέ τήν χάρη Του νά φθάσωμε στήν μέρα τς πολυτρώσεώς μας πό τήν μαρτία καί πό λα τά δεινά. μήν.

Μέ πόνο ψυχς
καί ελικρινή φιλαδελφία.
ερομόναχος Εθύμιος
Καλύβη ναστάσεως - Καψάλα
γιον ρος

01-14 / 04 / 2020

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

"Τά μέτρα προστασίας πού ἐπιβάλλει ἡ νῦν κυβέρνηση εἶναι ἀντισυνταγματικά, δυσβάσταχτα, ὑπερβολικά καί ἄνισα πρός τούς Ἕλληνες Ὀρθοδόξους, ἐνῶ ἔχουν δημιουργήση ἕνα κλῖμα τρομοκρατίας, τό ὁποῖο ἐπιδεινώνουν τά ΜΜΕ. Ναί, ὑπάρχει ὁ ἰός καί ἐπιβάλλεται νά προστατεύσωμε τήν ὑγεία μας καί τήν ὑγεία τῶν ἄλλων. Ὅμως ὁ φόβος πρέπει νά ἐκλείψη, διότι στήν κατάσταση τοῦ φόβου ὁ ἄνθρωπος δέν μπορεῖ νά σκεφθῆ καί νά ἐνεργήση λογικά καί διακριτικά."

Υπάρχει κανείς ελεύθερος άνθρωπος που δεν θα το συνυπογράψει;

Α.

Ελλην Ρωμιός είπε...

"Ἐμεῖς ἔχομε ἀνώτερα ἐμβόλια καί «φάρμακα ἀθανασίας», τά ἅγια Μυστήρια. Γιατρούς δοκιμασμένους καί εἰδικούς γιά τόν ἰό, τόν ἅγιο Χαράλαμπο, τόν ἅγιο Βησσαρίωνα Δουσίκου, πού εἶναι γιά τήν πανώλη καί τόσους ἄλλους Ἁγίους. Τώρα ὅμως μέ τίς αὐστηρές ἀπαγορεύσεις ὁ λαός παραμένει ἀβοήθητος καί ἀπαρηγόρητος."

Ακούνε οι δεσποτάδες;;;;;;

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)