10/5/20

Ηρακλής Ρεράκης, Η αποχριστιανοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται στο Υπουργείο Παιδείας (Μέρος Α΄)

Η αποχριστιανοποίηση  του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται στο Υπουργείο Παιδείας (Μέρος Α΄)
Ηρακλής Ρεράκης, Καθηγητής Θεολογίας ΑΠΘ
Τι είναι η αποχριστιανοποίηση στο σχολείο; Όλες εκείνες οι προσπάθειες που γίνονται, έτσι ώστε να ανατρέπονται οι διδακτικές και παιδαγωγικές δομές του σχολείου, που σχετίζονται με την Ορθόδοξη εκκλησιαστική ζωή, παράδοση και διδασκαλία των μαθητών/τριών.

Οι Υπουργοί Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, δέσμιοι των ιδεοληψιών τους, έκαναν ό, τι μπορούσαν για να χρησιμοποιήσουν την κυβερνητική τους δύναμη και εξουσία, προκειμένου να αποβάλουν και να εξορίσουν από το σχολείο, όχι τα Θρησκευτικά, αλλά τα ορθόδοξα στοιχεία τους, τη σχέση των μαθητών/τριών με την Εκκλησία καθώς και τον Εκκλησιασμό, ως πρακτική σύνδεση σχολείου και Εκκλησίας και την Προσευχή, ως επικοινωνία αναφοράς και σχέσης με τον αληθινό Τριαδικό Θεό.
Η επιβολή αντορθόδοξων και πολυθρησκειακών  Προγραμμάτων και Βιβλίων Θρησκευτικών στα σχολεία, που συνέβη το 2016, αποτέλεσε έναν από τους σταθμούς της προσπάθειας του ΣΥΡΙΖΑ να μετατρέψει την Ελλάδα, σε ένα ουδετερόθρησκο κράτος.
Η τωρινή Υπουργός Παιδείας, έδειξε ότι ήταν αντίθετη σε όλα αυτά και ότι στόχευε στην ανατροπή τους, διότι η δράση της, ως Προέδρου της Επιτροπής Παιδείας, όταν ήταν στην Αντιπολίτευση, οι υποσχέσεις που έδινε και οι επερωτήσεις στη Βουλή που κατέθετε διαβεβαίωναν ότι θα επανέφερε την κανονικότητα, ως προς τα συνταγματικά προβλήματα που είχε δημιουργήσει ο ΣΥΡΙΖΑ στο Μάθημα των Θρησκευτικών (ΜτΘ).
Μάλιστα, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός,  ως Πρόεδρος της ΝΔ, όταν ρωτήθηκε από το ΔΣ της Πανελλήνιας Ενώσεως Θεολόγων (ΠΕΘ), μετά από κάποια προεκλογική του Ομιλία, στη Θεσσαλονίκη, τον Μάϊο του 2019, τι θα κάνει με το ΜτΘ, απάντησε ότι το Μάθημα θα πρέπει να έχει Ορθόδοξο Χριστιανικό προσανατολισμό, ότι τα Βιβλία των Θρησκευτικών του ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να αλλάξουν, διότι είμαστε Ορθόδοξο κράτος.
Παρόμοιες θέσεις είχαν εκφράσει, προεκλογικά, και οι δύο Αντιπρόεδροι της ΝΔ, οι Κ. Χατζηδάκης και Α. Γεωργιάδης και όλα έδειχναν ότι η περιπέτεια του ΜτΘ θα είχε ένα αίσιο τέλος.
Σε αυτό συνέβαλαν και οι (4) Αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), (2018 και 2019) που ακύρωσαν τα Προγράμματα Φίλη - Γαβρόγλου.
Ωστόσο, ο στάσεις και οι πράξεις της κ. Υπουργού Παιδείας απογοήτευσαν όλους εκείνους που πίστεψαν στις προεκλογικές της δεσμεύσεις.
Από ορισμένα δεδομένα, είναι εμφανές ότι η κ. Υπουργός Παιδείας, με διπλωματικό τρόπο, δεν θέλει να εφαρμοστούν πλήρως, με συνέπεια και ακρίβεια, οι αποφάσεις του ΣτΕ για τα ορθόδοξα Θρησκευτικά διότι:
1. Είναι γνωστό ότι η ΠΕΘ, που ήταν εκείνη που προσέφυγε στο ΣτΕ εναντίον των νέων πολυθρησκειακών Θρησκευτικών του ΣΥΡΙΖΑ, ζητάει συνάντηση και συνεργασία με την κ. Υπουργό, ήδη από την ανάληψη των καθηκόντων της Υπουργού, προκειμένου να βρεθεί η πιο κατάλληλη λύση για την επιστροφή του ΜτΘ στη συνταγματική κανονικότητα και εκείνη αρνείται τον διάλογο, παρά τις ανοικτές επιστολές της ΠΕΘ προς τον Πρωθυπουργό, για την παρέμβασή του.
2. Η κ. υπουργός, προφανώς, όφειλε ήδη από την 21η Σεπτεμβρίου 2019, αμέσως μετά τις ακυρωτικές αποφάσεις του ΣτΕ, με εγκύκλιό της, να επαναφέρει σε ισχύ το Πρόγραμμα και τα βιβλία που ίσχυαν έως το 2016, ενώ εκείνη διατηρεί σε ισχύ, μέχρι σήμερα και για όλο το σχολικό έτος 2019-2020, τα ακυρωθέντα από το ΣτΕ Προγράμματα και Βιβλία στο σχολείο.
3. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε από το Υπουργείο, η κ. Υπουργός ανέθεσε το θέμα της διαχείρισης των Θρησκευτικών, μετά τις ακυρωτικές αποφάσεις του ΣτΕ, στον Γ. Γραμματέα Θρησκευμάτων, μη θεολόγο, γνωστόν για τις ιδιαίτερα στενές σχέσεις του με τον ΣΥΡΙΖΑ και τους Θεολόγους, μέλη του σωματείου «Καιρός», συγγραφείς, αξιολογητές και επιμορφωτές των νέων Θρησκευτικών και πιστούς συνεργάτες στο έργο αποδόμησης του κ. Φίλη και κ. Γαβρόγλου.
4. Τον Δεκέμβριο του 2019, με εντολή της κ. Υπουργού, συστάθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) 7μελής  Επιτροπή, προκειμένου να διατυπώσει: «α) Εισήγηση για την βέλτιστη δυνατή μεταβατική λύση του ζητήματος, με στόχο την πλήρη συμμόρφωση των Προγραμμάτων Σπουδών του Μαθήματος των Θρησκευτικών με τις αποφάσεις του Σ.τ.Ε., για το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί, μέχρι τη συγγραφή και εφαρμογή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών και του αντιστοίχου διδακτικού υλικού για το Μάθημα των Θρησκευτικών. β) Εισήγηση, σχετικά με τη διαδικασία απαλλαγής των μαθητών/μαθητριών» από το ΜτΘ.
Στα μέλη της Επιτροπής αυτής είδαμε, με έκπληξη, να συμπεριλαμβάνονται και ονόματα, που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τη συγγραφή και αξιολόγηση των ακυρωμένων από το ΣτΕ Προγραμμάτων Σπουδών αλλά και με τη διαδικασία της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε αυτά.
Είδαμε επίσης ότι δεν ίσχυσαν αξιολογικά και επιστημονικά κριτήρια, κατά τον ορισμό των πλείστων μελών της Επιτροπής, με αποτέλεσμα να μην ορισθούν ειδικοί πανεπιστημιακοί καθηγητές αλλά και ειδικοί διδάκτορες, επειδή σχετίζονται με την ΠΕΘ, παρά το γεγονός ότι τα επιστημονικά προσόντα τους είναι έγκυρα και αναμφισβήτητα. Ζήσαμε, επίσης, το περίεργο γεγονός, κάποιο μέλος της ορισθείσας Επιτροπής, που ήταν μέλος της ΠΕΘ, να υποβάλει, για άγνωστους λόγους, αίτηση διαγραφής από την ΠΕΘ, λίγο πριν από τον ορισμό του, ως μέλος της ως άνω Επιτροπής!
Θεωρείται επίσης αξιοπρόσεκτο το γεγονός ότι η κ. Υπουργός Παιδείας επιδεικνύει στην παρούσα συγκυρία της πανδημίας, άλλη στάση έναντι των ειδικών επιστημόνων, αφού,  ως προς το κλείσιμο και άνοιγμα των σχολείων, ισχυρίζεται επανειλημμένως ότι: «από την πρώτη ημέρα ακούμε τους ειδικούς και με βάσει τις δικές τους κρίσεις λαμβάνονται οι αποφάσεις». Από τη μια πλευρά, δηλαδή, δηλώνει  σεβασμό και τείνει ευήκοον ους στους ειδικούς επιστήμονες, γενικά, αλλά, από την άλλη, κάνει κραυγαλέες διακρίσεις και δεν θέλει διάλογο και συνεργασία με τους ειδικούς, όταν πρόκειται για ειδικούς Θεολόγους - παιδαγωγούς και διδακτολόγους!  
5.  Η ορισθείσα από το ΙΕΠ, κατόπιν εντολής της κ. Υπουργού, Επιτροπή, δεν έκανε απλά μια Εισήγηση, αλλά εκπόνησε και Προγράμματα. Όπως, μάλιστα, έχουμε έγκυρα πληροφορηθεί, η εν λόγω Επιτροπή, έχει προχωρήσει -φυσικά όχι από μόνη της- και σε μια πρωτοφανή ενέργεια για τα εκπαιδευτικά δεδομένα, δηλαδή, στη συγγραφή νέων βιβλίων του μαθήματος των Θρησκευτικών, χωρίς αυτό το έργο (εκπόνηση Προγραμμάτων και Βιβλίων) να της έχει ανατεθεί επίσημα και δημόσια από ότι γνωρίζουμε, χωρίς δηλαδή, να έχει εκδοθεί κάποια προκήρυξη από το Υπουργείο Παιδείας ή το ΙΕΠ για το συγκεκριμένο θέμα. Μάλιστα, στις 05/03/2020, η κ. Υπουργός ενέκρινε και δημοσίευσε, σε ΦΕΚ, τα Προγράμματα που εισηγήθηκε η επταμελής Επιτροπή, χωρίς να τα θέσει καν σε δημόσια διαβούλευση.
Τα Βιβλία, μάλιστα, χωρίς να υπάρξει καν αξιολόγησή τους, μαθαίνουμε ότι έχουν προχωρήσει στο Τυπογραφείο και, μάλλον, θα φτάσουν στα χέρια και στις ψυχές των ορθόδοξων μαθητών/τριών, χωρίς αξιολόγηση (από την παραγωγή στην κατανάλωση), έτσι όπως τα συνέγραψαν οι  συγγραφείς τους, οι πλείστοι από τους οποίους, όπως είπαμε, συνέγραψαν ή αξιολόγησαν και τα ακυρωμένα από το ΣτΕ Προγράμματα του ΣΥΡΙΖΑ!
Εν τω μεταξύ, όσοι έχουν ενσκήψει στη μελέτη των Προγραμμάτων της κ. Κεραμέως, που συνέταξε η Επιτροπή, διαπιστώνουν ότι, όπως δείχνουν τα στοιχεία, τα Προγράμματα αυτά δεν πραγματοποιούν «πλήρη συμμόρφωση» στις αποφάσεις του ΣτΕ, αλλά μόνον εν μέρει συμμόρφωση, δηλαδή, μόνον στο σκέλος που αφορά στη μη ανάμιξη της διδασκαλίας των θρησκειών και ομολογιών με τη διδασκαλία του Ορθόδοξου Χριστιανισμού.
Κατά τα υπόλοιπα, με πολύ επιτήδειο, μεθοδευμένο και εύσχημο τρόπο και, φυσικά, με κάποιες εξαιρέσεις, κυρίως στην Α΄ και Β΄ Γυμνασίου, περιλαμβάνουν μεν χριστιανικές διδασκαλίες, διατηρούν όμως τους/τις μαθητές/τριες, εκτός του κλίματος και του πλαισίου της εκκλησιαστικής ζωής, με το άτοπο, άστοχο και αντιεπιστημονικό πρόσχημα της αποφυγής της κατήχησης, έτσι όπως ονόμασαν και συκοφάντησαν την ορθόδοξη διδασκαλία οι μόνιμοι συκοφάντες και αποδομητές της επίορκοι «θεολόγοι», πολιτικοί και δημοσιογράφοι.
 Προσφέρουν δηλαδή Θρησκευτικά, χωρίς βιωματική διδασκαλία, χωρίς να σχετίζονται με το Πνεύμα του Χριστού, χωρίς να γίνεται αποδεκτό και αποδεκτό ότι απευθύνονται σε παιδιά βαπτισμένα, με ορθόδοξη συνείδηση και ταυτότητα, σε μέλη δηλαδή της ορθόδοξης Εκκλησίας και ότι στόχος τους είναι ένας και μοναδικός, η ανάπτυξη της Ορθόδοξης Χριστιανικής συνειδήσεως αυτών των παιδιών, όπως προβλέπεται από το ΣτΕ, το Σύνταγμα και τον ισχύοντα εκπαιδευτικό Νόμο.
Γι αυτό ισχυριζόμαστε ότι η προσπάθεια πνευματικής διάβρωσης και μετάλλαξης των ψυχών των ορθόδοξων μαθητών/τριών συνεχίζεται και με την παρούσα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.
Στο επόμενο άρθρο θα αναφερθούν λεπτομέρειες πάνω ακριβώς σε αυτό το σημείο.

Ορθόδοξη Αλήθεια, 06/05/2020

7 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Καλά ο κος Ρεράκης δεν κατάλαβε ότι αυτά τα αναμορφωμένα προγράμματα και διδ. εγχειρίδια είναι προσωρινά και συμμορφωμένα κατά το δυνατόν με τις αποφάσεις του ΣτΕ; Έχει δε ήδη προκηρυχθεί πρόσκληση από το ΙΕΠ σε κάθε ενδιαφερόμενο να εγγραφεί στο μητρώο εκπονητών ΕΝΤΕΛΩΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ και λοιπού διδ. υλικού για τα Θρησκευτικά http://iep.edu.gr/el/deltia-typou-genika/mis-5035542-mis-5035543 . Γιατί το αποσιωπά και εμμένει στις κατηγορίες του προς το ΥΠΑΙΘ;

Ανώνυμος είπε...

Κύριε Ανώνυμε, τι τα βάζετε με τον κ. Ρεράκη; Όλοι μας ξέρουμε γραφή και ανάγνωση και διαβάζουμε το κείμενο της απόφασης της κ. Υπουργού και δεν είναι δύσκολο για τον κάθε ένα να καταλάβει -εκτός από τους πολύ έξυπνους- τι αναφέρει και τι ζητά η Υπουργός, όταν αναθέτει στην -επιλεκτικά και όχι αντικειμενικά- επιλεγμένη επιτροπή: Εισήγηση. Τι σημαίνει Εισηγούμαι; Πρόταση για το τι κρίνει η Επιτροπή πως πρέπει και μπορεί να γίνει σημαίνει. όχι συγγραφή Προγραμμάτων και Βιβλίων. Έγινε μήπως η πρόταση - εισήγηση και δεν το αντιλήφτηκε κανείς; Όχι βέβαια. Αντί Εισήγησης το επόμενο βήμα της Επιτροπής χωρίς να μεσολαβήσει η νόμιμη διαδικασία ήταν ότι έγιναν τα Προγράμματα και τα ΦΕΚ στη συνέχεια. Πουθενά στον κόσμο δεν γίνονται Προγράμματα και βιβλία για παιδιά, χωρίς νόμιμη διαδικασία. Τα προγράμματα και τα βιβλία, ανεξάρτητα αν ισχύσουν για λίγο η πολύ καιρό(που κανείς δεν το γνωρίζει αυτό) συγγράφονται νόμιμα με τις νόμιμες διαδικασίες, με συγγραφείς γνωστούς, επιλεγμένους αντικειμενικά και με Προγράμματα και εκπαιδευτικό υλικό που έχει περάσει από αξιολόγηση, όπως αναφέρει και ο κ. Ρεράκης και η ΠΕΘ σε έγγραφά της. Πολύ καλά αναφέρει ο κ. Ρεράκης ότι όλα αυτά θα περάσουν στην εκπαιδευτική διαδικασία (για πόσο δεν ξέρουμε)χωρίς κανένα έλεγχο. Δεν είναι πατάτες να πηγαίνουν από την παραγωγή στην κατανάλωση. Εσείς μάλλον σκοπίμως δεν θέλετε να καταλάβετε την αλήθεια και τη σπουδαιότητα των πραγμάτων. Η απόφαση της Υπουργού είναι σαφέστατη για όσους δεν θέλουν να διαστρεβλώνουν σκόπιμα τις λέξεις και τα νοήματά τους: Διαβάζουμε μέσα από το κείμενο της απόφασης:

"Εισήγηση για την βέλτιστη δυνατή μεταβατική λύση του ζητήματος, με στόχο την πλήρη συμμόρφωση των Προγραμμάτων Σπουδών του Μαθήματος των Θρησκευτικών με τις αποφάσεις του Σ.τ.Ε., για το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί, μέχρι τη συγγραφή και εφαρμογή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών και του αντιστοίχου διδακτικού υλικού για το Μάθημα των Θρησκευτικών".

Εσείς ισχυρίζεστε άλλα: Η Υπουργός λέει Εισήγηση, εσείς την εισήγηση τη μεταφράζετε ως: "αναμορφωμένα προγράμματα και διδ. εγχειρίδια" εκείνη λέει πλήρη συμμόρφωση με το ΣτΕ, εσείς μεταφράζετε "συμμορφωμένα κατά το δυνατόν με τις αποφάσεις του ΣτΕ!!! Διαρκώς και σε όλα έχετε μάθει να κάνετε διαστρέβλωση, κατά το δοκούν. Θυμάμαι στα γραπτά σας στα νέα ακυρωμένα ήδη ΠΣ που γράψατε, τον τρόπο που διαστρεβλώνατε τα πάντα, όπως για παράδειγμα ένα μου έκανε εντύπωση: το Σύνταγμα γράφει: "Ανάπτυξη της Θρησκευτικής συνείδησης των μαθητών" (Άρθρο 16). Εσείς τι γράφατε; "Κριτική ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης των μαθητών". Τι το θέλατε το "Κριτική"; Γιατί το προσθέτατε: Γιατί αλλοιώνατε το Σύνταγμα; Έτσι τα κάνατε όλα. Πώς να μην ακυρωθούν ως αντισυνταγματικά και παράνομα; Αλλά εφόσον έχετε τον άνθρωπό σας στο ΥΠΑΙΘ, τον γ. γραμματέα Θρησκευμάτων, μεταφράζετε τα πάντα σύμφωνα με τα δεδομένα του που είναι ίδια με τα δικά σας και τα περνάτε μέσω αυτού. Μήπως αυτός δεν ήταν ο άνθρωπος που σας συνέδεε με τον ΣΥΡΙΖΑ και τους Υπουργούς του. Αυτός σας συνδέει και με την σημερινή Υπουργό. Τα αποτέλεσμά σας όμως τα είδαμε και τα βλέπουμε.Μόνον εσείς αλληθωρίζετε! Ακυρώνεστε διαρκώς επιστημονικά, θεολογικά, παιδαγωγικά. Σας έχει μάθει ο κόσμος. Και αφήστε αυτό το αυταρχικό ύφος: Ο τάδε δεν κατάλαβε! Οι άλλοι δεν κατάλαβαν!!! δεν καταλαβαίνουν!!! Μόνον εσείς είστε οι πρώτοι που καταλαβαίνετε και τα ξέρετε όλα, οι έξυπνοι, οι καλύτεροι, οι σύγχρονοι Φαρισαίοι, που κάνετε τις σωστές επιλογές και έτσι καταστρέψατε το Μάθημα και το υποτιμήσετε, αποξενώνοντάς το από την Εκκλησιαστική Παράδοση και ζωή. Επί της ουσίας πάντως δεν διαβάσαμε να παίρνετε θέση για όσα αναφέρει στο άρθρο του ο κ. Ρεράκης! Το μόνο που ξέρετε να κάνετε είναι να βάζετε σε όλα και σε όλους ετικέτες και στην προκειμένη περίπτωση ετικετάρατε όλα όσα αναφέρει ο συγγραφέας του άρθρου: κατηγορίες!!!

Ανώνυμος είπε...

Ας μην τους ψηφιζατε. Ουδεν λαθος μετα την απομακρυνση απο την καλπη αναγνωριζεται. Πως αισθανεστε τωρα, που σας επιασαν δυο και τρεις φορες κοροιδο; Μαρτυρες και ομολογητες; Να 'ν' ευλογημενο, τοτε.

Ανώνυμος είπε...

Μάλλον ο ανώνυμος 11.5-9:05 δεν έχει καταλάβει τίποτα από όσα αναφέρει ο ανώνυμος 10.5-11:49. Η "εισήγηση για τη βέλτιστη..." αφορά την προσωρινή αναμόρφωση που ήδη έγινε και δημοσιεύθηκε στην εφ. της κυβ. ΦΕΚ τ.β΄ 698/4.3.2020 και θα ισχύουν για 1 το πολύ 2 χρόνια μέχρι να ετοιμασθούν τα εντελώς νέα προγράμματα τα οποία και θα είναι πλήρως συμμορφωμένα με τις αποφάσεις του ΣτΕ και που θα εκπονήσει η επιτροπή συγκρότησης σύμφωνα με την πρόσκληση του ΙΕΠ http://iep.edu.gr/el/deltia-typou-genika/mis-5035542-mis-5035543. Διαβάστε την πριν γράψετε...

Ανώνυμος είπε...

Την ίδια διαστρεβλωτική τακτική συνεχίζετε κ. ανώνυμε (12 Μαϊου 2020 -6.53 Τα νέα Προγράμματα του Μαρτίου έχουν ως τίτλους: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 31585/Δ2: ΦΕΚ 698/04-03-2020 Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Θρη-σκευτικών στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο και 31603/Δ2: ΦΕΚ 699/04-03-2020 Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου. Είναι κανονικά Προγράμματα και τα δύο και δεν φαίνεται πουθενά αναμόρφωση. Εσείς και ο γ. γρ. Θρησκευμάτων θέλατε και τα κάνατε και τα ονομάσατε αναμόρφωση. Η Υπουργός όταν συστήνει την επιτροπή άλλα λέει, διότι ζητά από αυτήν "πλήρη συμμόρφωση των Προγραμμάτων Σπουδών του Μαθήματος των Θρησκευτικών με τις αποφάσεις του Σ.τ.Ε.". Η επιτροπή στη συνέχεια αναφέρει στην δική της Εισήγηση ότι δεν προτίμησε την επιστροφή στο Πρόγραμμα 2003-2006 αλλά την αναμόρφωση των ακυρωμένων προγραμμάτων. Εδώ κάνατε τη λαμογιά, για να παραμείνει η δομή των παράνομων και ακυρωμένων προγραμμάτων σας. Μην λέτε εξυπνάδες, διότι γνωρίζω πολύ καλά από νομικά και διακρίνω την αλλοίωση που κάνατε και πως την κάνατε. Εσείς κάνατε αναμόρφωση των ακυρωμένων. Εάν προτείνατε στην Κεραμέως τη λύση του Αναλυτικού Διαθεματικού πάλι θα το υπέγραφε. Αλλα για την ταπακιέρα δεν λέτε τίποτα. Πώς η Πρόταση που καλείτο να κάνει η Επιτροπή έγινε χωρίς καμιά άλλη ενέργεια συγγραφή Προγραμμάτων και Βιβλίων; Κάνετε ότι λαμογιά και παρανομία και αλλοίωση των πάντων για πετύχετε τον στόχο σας, αγνοώντας ακόμη και τις αποφάσεις του ΣτΕ και να απομακρύνετε τους μαθητές από την Εκκλησία και να τους εντάξετε στο διαθρησκειακό σας σύστημα.Αν συγκρίνετε τους τίτλους των Ενοτήτων των Προγραμμάτων θα δείτε ότι έχουν τον ίδιο σχεδόν τίτλο με τα νέα ΠΣ με κάποιες παραλλαγές αλλά και με κάποιες εξαιρέσεις που έχουν σχέση με τους συγγραφείς. Συνεχίζετε να παραπλανάτε τον κόσμο. Γνωρίζετε καλά την τέχνη της προπαγάνδας. Θρησκευτικά όμως όπως ορίζονται από το ΣτΕ, με τέτοια μέσα δεν θέλετε νά κάνετε και σίγουρα θα προσπαθήσετε πάλι με τα νέα ΠΣ να το πετύχετε. Θα δούμε!!!

Ανώνυμος είπε...

Επισημαίνω ότι η Υπουργός, στην απόφασή της να συστήσειτην 7μελή Επιτροπή δεν κάνει λόγο για αναμόρφωση των Προγραμμάτων Φίλη - Γαβρόγλου, αλλά αναφέρεται για τη βέλτιστη δυνατή μεταβατική λύση του ζητήματος: "Εισήγηση για την βέλτιστη δυνατή μεταβατική λύση του ζητήματος, με στόχο την πλήρη συμμόρφωση των Προγραμμάτων Σπουδών του Μαθήματος των Θρησκευτικών με τις αποφάσεις του Σ.τ.Ε., για το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί, μέχρι τη συγγραφή και εφαρμογή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών και του αντιστοίχου διδακτικού υλικού για το Μάθημα των Θρησκευτικών". Εσείς διαστρεβλώσατε την Υπουργό και τη λύση την κάνατε αναμόρφωση (διάβαζε ανανέωση - νεκρανάσταση) των ακυρωμένων Προγραμμάτων σας!!!!

Ανώνυμος είπε...

Το παραλήρημα ορισμένων δεν έχει όρια...Αν θέλετε να το καταλάβετε: Τα ΠΣ με φεκ 4.3.2020 είναι ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ για 1-2 χρόνια το πολύ. Μοιάζουν με τα ακυρωθέντα αλλά έχει φύγει η θρησκειολογική ύλη από το Δημοτικό αλλά υπάρχουν και αλλαγές στο Γυμνάσιο και Λύκειο. Με πρόσκληση του ΙΕΠ ήδη έχουν κατατεθεί υποψηφιότητες εκπονητών ΕΝΤΕΛΩΣ ΝΕΩΝ ΠΣ Θρησκευτικών και βρισκόμαστε σε διαδικασία αξιολόγησής τους ώστε να επιλεγούν οι έχοντες τα προσόντα σύμφωνα με την πρόσκληση οι οποίοι θα ετοιμάσουν όλο το διδ. υλικό σε 9 ανθρωπομήνες. Δηλαδή θα μπουν στην εκπαίδευση γύρω στο διδ. έτος 2022-23 το πολύ...Τελεία και παύλα!

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)