5/11/19

Εὐάγγελος Στ. Πονηρός, Θράσος δίχως ὅρια!

Θράσος δίχως ὅρια!
Εὐάγγελος Στ.  Πονηρός Δρ Θ., Μ.Φ.
Χρειάζεται στ΄ ἀλήθεια μέγα θράσος, ὥστε νά δημιουργήσεις προγράμματα θρησκευτικῶν,

τά ὁποῖα νά συντρίβουν τήν παράδοση, νά ἀποπροσανατολίζουν τόν ὁποιονδήποτε μαθητή, σέ ὁποιαδήποτε θρησκευτική πίστη καί ἄν ἀνήκει, νά ἀπειλοῦν νά καταστήσουν τίς ἀπαλλαγές γενικό δικαίωμα τῶν μαθητῶν ὥστε νά ἀφήσουν ἀνέργους ὅλους τούς θεολόγους ἐκπαιδευτικούς!
Χρειάζεται ἀκόμη μεγαλύτερο θράσος, ὥστε νά ἀψηφήσεις τρεῖς τόμους μέ ἀρνητικές κριτικές καί ἑπτά ἐπικριτικά συνέδρια εἰς βάρος τοῦ δημιουργήματός σου καί γενικά ὁλόκληρο τόν κλάδο στόν ὁποῖο ἀνήκεις καί σοῦ δηλώνει ὅτι δέν ἐγκρίνει τό πόνημά σου.
Χρειάζεται ἀκόμη μεγαλύτερο θράσος, ὥστε μετά ἀπό ἀλλεπάλληλες ἀπορρίψεις ἀπό διαφορετικές κυβερνήσεις νά προσπέσεις, νά παρακαλέσεις καί νά βρεῖς κυβέρνηση πρόθυμη νά υἱοθετήσει τό δημιουργημά σου, τό ὁποῖο ἔχει ἀπορρίψει ὁ κλάδος σου, ἡ Ἐκκλησία σου καί τόσες κυβερνήσεις προηγουμένως.
Χρειάζεται τεράστιο θράσος, ὥστε νά ἰσχυρίζεσαι ἐπί ἕναν ὁλόκληρο χρόνο, ὅτι τά προγράμματα, τά ὁποῖα ἀκύρωσε τό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας εἶναι διαφορετικά ἀπό ἐκεῖνα τά ὁποῖα ἐξακολουθοῦν νά ἰσχύουν καί τῶν ὁποίων εἶναι τάχα ἡ ἐφαρμογή ὑποχρεωτική!
Ἄραγε πόσο θράσος χρειάζεται, ὥστε νά πολεμᾶς τίς τελεσίδικες ἀποφάσεις τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας καί νά δείχνεις ἔτσι ὅτι πόρρω ἀπέχεις ἀπό ὁποιοδήποτε δημοκρατικό θεσμό; Πόσο θράσος χρειάζεται, ὥστε μετά τήν ἔκδοση τῶν δικαστικῶν ἀποφάσεων νά ἀγωνίζεσαι νά πείσεις τήν κυβέρνηση νά μή τίς ἐφαρμόσει;
Πόσο θράσος χρειάζεται, ὥστε νά ἐπιχειρεῖς νά ἀποδείξεις ὅτι τά παιδιά τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν δέν δικαιοῦνται ὀρθόδοξο χριστιανικό μάθημα θρησκευτικῶν κι ἄς τούς δίνει αὐτό τό δικαίωμα τόσο τό Σύνταγμα τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας ὅσο καί ἡ Εὐρωπαϊκή Σύμβαση γιά τά Δικαιώματα τοῦ Ἀνθρώπου;
Πόσο θράσος χρειάζεται, ὥστε νά ἰσχυρίζεσαι ὅτι οἱ ἀποφάσεις τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας ἀπελευθερώνουν τίς ἀπαλλαγές ἀπό τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν, ἐνῷ γνωρίζεις ὅτι τό δικό σου δημιούργημα ἀπείλησε νά γενικεύσει τίς ἀπαλλαγές καί νά ἀφήσει τούς θεολόγους ἀνέργους, ἐνῷ τό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας ὅρισε ἐπακριβῶς ποιοί δικαιοῦνται ἀπαλλαγῆς;
Πόσο θράσος χρειάζεται, ὥστε νά ἰσχυρίζεσαι πώς ἡ κοινωνία θά ἀπορρίψει ἐν τέλει τόσο τίς δικαστικές ἀποφάσεις, ὅσο καί τό ὀρθόδοξο χριστιανικό μάθημα θρησκευτικῶν καί θά συμμορφωθεῖ μέ τίς δικές σου ἀπαιτήσεις καί ἐπιταγές σάν νά εἶσαι πάνω ἀπό δικαστήρια καί κυβερνήσεις!;
Πόσο θράσος χρειάζεται, ὥστε νά ἰσχυρίζεσαι ὅτι τό ὀρθόδοξο χριστιανικό μάθημα θρησκευτικῶν, τό ὁποῖο δικαιοῦνται τά παιδιά τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν βάσει τοῦ Συντάγματος καί τῆς Ε.Σ.Δ.Α., καί βάσει τῆς ἀποφάσεως τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου Folgero κατά Νορβηγίας, θά ἐπιφέρει ἐπιπλοκές στίς σχέσεις μεταξύ Ἐκκλησίας καί Πολιτείας!;
Πόσο θράσος χρειάζεται, ὥστε νά ἰσχυρίζεσαι ὅτι οἱ δικαστικές ἀποφάσεις ἀπαγορεύουν τή διδασκαλία καί θρησκειολογικῶν, πολιτισμικῶν καί κοινωνιολογικῶν στοιχείων μέσα στό ὀρθόδοξο χριστιανικό μάθημα θρησκευτικῶν;
Γιά νά τά κάνεις ὅλα αὐτά χρειάζεται θράσος δίχως ὅρια!!! Πρέπει πλέον νά μή σέβεσαι τή Δημοκρατία, τόν κλάδο σου, τούς μαθητές σου, τούς γονεῖς τους, τήν Ἐκκλησία σου, τόν Χριστό καί σέ τελευταία ἀνάλυση νά μή σέβεσαι κἄν τόν ἑαυτό σου. Διότι ὅλοι οἱ ὡς ἄνω ἰσχυρισμοί δέν πείθουν ἀπολύτως κανέναν, ἀλλά καταπίπτουν σάν πύργος ἀπό τραπουλόχαρτα. Κι ἐσύ πού δέ ντράπηκες νά τούς διατυπώσεις καταντᾶς περίγελως!!!

100 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Το μόνο με το οποίο διαφωνούμε κ. Πονηρέ, και δεν θα αποδεχθούμε ποτέ, είναι ακριβώς το ύφος και το ήθος ενός θεολογικού λόγου, του οποίου εμφανές δείγμα αποτελεί το κείμενό σας. Ολα τα άλλα ας τα κρίνουν οι αναγνώστες.

Ανώνυμος είπε...

Υπερβολές, δαιμονοποίηση, χαρακτηρισμοί;
Χάσαμε την ψυχραιμία μας;
Δεν είμαστε οι απόλυτοι νικητές του αγώνα;
Ποιο είναι το πρόβλημα; Τι λέγεται και από ποιον; Δεν είναι το τι τέξεται η επιούσα;
Μήπως να περιμένουμε την εξέλιξη των πραγμάτων τα επόμενα ολίγα χρόνια;

Ανώνυμος είπε...


Κανείς Έλλην που είναι πιστός Ορθόδοξος Χριστιανός δεν πρέπει να μείνει ασυγκί-νητος από το απόλυτα δικαιολογημένο ξέσπασμα του διαπρεπούς Θεολόγου κ.Πονη-ρού ο οποίος βλέποντας εις βάθος την τεράστια αναταραχή που έχει προκαλέσει τοθράσος όλων εκείνων που ενσυνείδητα ή ασυνείδητα προσπαθούν ακόμα και τώρανα παρουσιάσουν τα Θρησκευτικά των Προγραμμάτων που κατηργήθησαν από τοΣ.τ.Ε ως εκείνα που η παρούσα Κυβέρνηση πρέπει να συνεχίσει να τα στηρίζει χωρίςνα νοιάζονται καν για την βλάβη που θα προκαλέσουν στα παιδιά των συνανθρώπωντους γονέων και πιστών Όρθοδόξων.Η αγανάκτηση που νοιώθει ο Συντονιστής Εκπαι-δευτικού Έργου που ειλικρινά πονάει για την κατάντια στην οποία έχουν περιέλθειπολυάριθμοι και σε πλάνη ευρισκόμενοι Θεολόγοι και όχι μόνο,πρέπει να γίνει καιαγανάκτηση κάθε επωνύμου Όρθόδοξου Χριστιανού ,κληρικού ή λαικού που ενεργάπια να αγωνιστεί να αποτραπεί ο αποχριστιανισμός και αφελληνισμός των παιδιώνκαι αυριανών ηγετών της αγαπημένης μας Πατρίδας.

Ανώνυμος είπε...

Το ερώτημα είναι: Απέναντι σε αυτό το θράσος τι θα πράξει η Πολιτεία; Μια πολιτεία που διατηρεί στις σχετικές θέσεις σε ΥΠΑΙΘ και ΙΕΠ τα πρόσωπα που έφτασαν το ΜτΘ ως εδώ; Ποιες αποφάσεις να λάβει όταν ζητά εισηγήσεις και γνωμοδοτήσεις από αυτά τα πρόσωπα;

Και κάτι ακόμη. Μήπως τελικά η κυβέρνηση έχει κατά βάθος τα "ίδια μυαλά" με την απελθούσα του ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα του ΜτΘ; Πιστεύω πως οι πολιτικές αποφάσεις που αναμένονται προσεχώς ως συμμόρφωση στις δικαστικές, θα αποκαλύψουν πολλά... Εν αναμονή...

Ανώνυμος είπε...

Έχουν το θράσος κι αντιμιλούν κιόλας! Εγγύς ο θερισμός... ο ρυπαρός ρυπαρευθήτω έτι.

Ανώνυμος είπε...

Ζητήστε από τα τμήματα των Κοινωνικών, Νομικών και Πολιτικών Επιστημών τόμους και συνέδρια και οπωσδήποτε από τα Παιδαγωγικής Επιστήμης και μετά τα ξαναλέμε.

Ανώνυμος είπε...

Απογοητευτικό άρθρο, κατά τη γνώμη μου. Θυμίζει κομματική ανακοίνωση, πραγματικά -και συγγνώμη που το γράφω τόσο ωμά. Ποιος χάνει τον ύπνο του με την απορία ποιος έχει το θράσος και πόσο θράσος έχει; Με ποιους ασχολούμαστε και γιατί; Θα περιμέναμε κάποιο στοιχείο για τη μελλοντική πορεία του μαθήματος, αλλά το μόνο που διαβάζουμε, κυρίως ή αποκλειστικώς, είναι εγκώμια για τις αποφάσεις, λες και δεν είναι σκολιά και ύπουλη η οδός της εκπαιδευτικής εφαρμογής τους, και μομφές για όσους υπερασπίζονται τα ακυρωθέντα θρησκευτικά, αλλά και για όσους δεν συμμερίζονται την ευφορία στα πελάγη της οποίας πλέουν οι θριαμβολογούντες. Ακόμα και οι ψύχραιμες, κριτικές φωνές εκείνων που επιφυλάσσονται και προβάλλουν ισχυρισμούς και επιχειρήματα ειλημμένα από την καθημερινή εκπαιδευτική και υπηρεσιακή πρακτική, ακόμα και αυτοί αντιμετωπίζονται, έχω την εντύπωση, σαν προβοκάτορες και εγκάθετοι, το λιγότερο. Και το αν όσα γράφονται είναι ακριβή ή ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και πόσο, παρελθούσα, παρούσα και μέλλουσα, επαφίεται, φυσικά, στην κρίση και την αντίληψη των αναγνωστών.
Απογοητευτική και η εικόνα των θεολόγων και πιστών, επίσης, όταν οι της μεν παράταξης προσπαθούν να ταπεινώσουν τους της δε και τούμπαλιν. Άδικο θα είχε κάποιος να νομίζει ότι το ύφος άρθρων και σχολίων κοινοποιεί το ήθος συγγραφέων και σχολιαστών;

Ανώνυμος είπε...

Μακαρι να ειναι ετσι οπως τα λετε. Ροδινα. Αλλα, με το χερι στην καρδια, πειτε μου, ειστε διατεθειμενοι, σαν πιστοι ορθοδοξοι, να ζητησετε συγγνωμη απο ολους δημοσια στην περιπτωση που τα πραγματα δεν εχουν την αισια καταληξη που ευαγγελιζεστε; Η θα ακολουθησετε τους απεναντι σε αυτο, που ποτε δεν ζητησαν συγγνωμη για το μπαχαλο που προκαλεσαν;
Ενας φοβουμενος οτι θα νοσταλγησουμε το μπαχαλο.

Ανώνυμος είπε...

Ενδεικτικά, ας δούμε τι λέει η 660/2018 του ΣτΕ, στην οποία παραπέμπουν πολλάκις και οι νέες Αποφάσεις, για τα θρησκειολογικά στοιχεία:
«… εφόσον διασφαλίζεται η συνταγματική υποχρέωση του Κράτους για την ανάπτυξη, κατά τα άνω, της ορθόδοξης χριστιανικής συνειδήσεως των μαθητών εκείνων, οι οποίοι ανήκοντες στην πλειοψηφία του ελληνικού λαού ασπάζονται το ορθόδοξο χριστιανικό δόγμα, δεν εμποδίζεται η πολιτεία να περιλαμβάνει στα σχολικά προγράμματα, στο πλαίσιο άλλων μαθημάτων απευθυνομένων στο σύνολο των μαθητών, (ανεξαρτήτως δηλαδή της θρησκευτικής τους εντάξεως), και εκπαίδευση «θρησκειολογικού» χαρακτήρος…». (από το σημείο 14)
«το Κράτος δεν μπορεί ρυθμίζοντας το περιεχόμενο του μαθήματος των θρησκευτικών, να στερήσει από τους μαθητάς που ασπάζονται ορισμένη θρησκεία το δικαίωμα, το οποίο αναγνωρίζει σε μαθητάς που ανήκουν σε άλλες θρησκείες, να διδάσκονται αποκλειστικά τα δόγματα της πίστεώς των (όχι δε και τα δόγματα άλλων θρησκειών)». (από το σημείο 15)
Ας κρίνουν οι αναγνώστες!

Ανώνυμος είπε...

Διαφωνούμε εντελώς με το αδύναμο θεολογικά αυτό κείμενο που αναζητά ισχύ στα δικαστήρια και στο ίδιο του το ύφος. Οπωσδήποτε πάντως θα κρίνουν και οι αναγνώστες που καλώς ή κακώς φαίνεται πως δεν είναι μόνο τα παιδιά του κύκλου. Και κάτι τελευταίο: Προσωπικά για εντελώς διαφορετικούς λόγους από τα περί πολυθρησκείας και τα συναφή δε συμπάθησα τη δομή του Νέου Προγράμματος των Θρησκευτικών.

Ανώνυμος είπε...

Ταχύτατη αναδίπλωση σε μάχη...Αυτό πάλι να το παίζετε κεντρώοι και να μας δουλεύετε; Μάλλον κατ' επάγγελμα.

Ανώνυμος είπε...

Θρησκειολογικά στοιχεία μπορούν να υπάρχουν. Θρησκειολογικό μάθημα εξολοκλήρου δεν μπορεί να υπάρξει.

Θρησκειολογικά στοιχεία υπήρχαν και στα Αναλυτικά και βιβλία έως το 2016. Κυρίως στο βιβλίο της Β΄ Λυκείου, οπότε και οι μαθητές είναι ικανοποιητικά ώριμοι. Ας επανέλθουμε προσωρινά σε εκείνα, αφού τα νέα ακυρώθηκαν. Και έπειτα οργανώνουμε νέα προγράμματα σύμφωνα με τις αποφάσεις ΣτΕ, ορθόδοξα χριστιανικά, με θρησκειολογικά στοιχεία.

Το "ισότιμο" μάθημα προσωπικά - μπορεί να κάνω λάθος - δεν είναι ένα οποιοδήποτε μάθημα αλλά είτε μάθημα ηθικής/φιλοσοφίας είτε ομολογιακό της πίστης των απαλλασσομένων, δηλονότι ότι αλλόθρησκοι λαμβάνουν απαλλαγή.

Τέλος, απαλλαγές για όλους απροϋπόθετα όσο κι αν κάποιοι ποντάρουν στο παραθυράκι των αποφάσεων του ΣτΕ σχεδιάζοντας να το κάνουν πόρτα εξόδου χριστιανών μαθητών, δεν θα κρατήσουν για πολύ. Δεν ξέρουν μόνο οι άθεοι να κατοχυρώνουν τα δικαιώματά της μειοψηφίας τους. Ξέρουμε και οι ορθόδοξοι εξίσου να διεκδικούμε και να πετυχαίνουμε την σωτηρία του χριστιανικού μαθήματος. Είμαστε εδώ και θα είμαστε και αύριο.

Ανώνυμος είπε...

Στον ανώνυμο 5 Νοεμβρίου 2019 10:27
Το ύφος του σχολίου σας "κοινοποιεί και το δικό σας ήθος"
Στον 10:50
"Τα παιδιά του κύκλου".Υπολαμβάνω εννοείτε τα κατηχητόπαιδα.Μόνος σας λοιπόν βάζετε διαχωριστικές-διχαστικές γραμμές. Όσο για το νέο πρόγραμμα, δεν έχει καν δομή.

Ανώνυμος είπε...

"Ξέρουμε και οι ορθόδοξοι εξίσου να διεκδικούμε και να πετυχαίνουμε την σωτηρία του χριστιανικού μαθήματος"
όπως για παράδειγμα καταξιώσαμε ως ορθόδοξοι τη σχολική προσευχή κ.α.
Ζείτε αλλού μάλλον

Ανώνυμος είπε...

Λυπάμαι πραγματικά που αντί να σταθούμε στις αλήθειες που λέει το άρθρο του κ. Πονηρού στεκόμαστε στο ύφος και στο φαίνεσθαι.
Η αλήθεια στις μέρες μας στα Εκκλησιαστικά και Θεολογικά τεκταινόμενα κατήντησε ζητούμενο, ίσως,ίσως ... γιατί η αλήθεια έχει πολλούς εχθρούς ...και ελάχιστους φίλους.
Λυπάμαι που υπερτερεί η λογική υπεράσπισης του μαθήματος δηλ.(- θεσούλας-) με κάθε τρόπο, με οποιοδήποτε περιεχόμενο, με κάθε μέσον... ακόμα θυσιάζοντας και την Αλήθεια του Τριαδικού Θεού στον οποίο βαπτιστήκαμε και την οποία (υποτίθεται) υπηρετούμε.
Ο Θεός να μας ελεήσει!

Ανώνυμος είπε...

Η ασέβεια δεν είναι μόνο προς τους Ορθόδοξους γονείς και τα παιδιά τους, αλλά και προς τους πολίτες κάθε δόγματος και θρησκείας. Διότι στο ακυρωμένο πλέον ΠΣ όλα μεταλλάσσονται για την επίτευξη των πανθρησκειακών στόχων. Θεωρώ ότι το ίδιο προσβεβλημένος είναι ο πιστός κάθε θρησκεύματος όταν βλέπει ότι τα χαρακτηριστικά της πίστης του διδάσκονται παράλληλα με όποιας άλλης πίστης ως ταυτόσημα. Κι αυτή η αίσθηση προσβολής είναι το φυσιολογικό. Αφύσικοι είναι οι παραλληλισμοί, οι συνδιδασκαλίες και εν τέλει η συστηματική συγκρητισμική διδασκαλία χάριν πλουραλισμού και σεβασμού της ετερότητας, ενώ με τους όρους αυτό επένδυαν την ακριβώς αντίθετη κατάσταση: Κανένας σεβασμός στην ετερότητα, αλλά επιλεγμένο ανακάτεμα εννοιών, ιερών και οσίων ετερόκλητων χώρων. Αυτή η πράξη βαπτίστηκε πλουραλισμός.

Αυτό που φάνηκε από τη συμπεριφορά των υποστηρικτών των πολυθρησκειακών ΠΣ μετά τις δικαστικές αποφάσεις είναι η απόλυτη επιμονή στο λάθος που όλοι (Έλληνες και αλλοεθνείς) βλέπουν. Αυτό σημαίνει πολλά. Αν αποσυνδέσουμε αυτή τη συμπεριφορά τους από το ΠΣ του ΜτΘ και τη δούμε σε έναν οποιοδήποτε άλλο τομέα, τότε θα αντιλαμβανόμασταν πόσο θηριώδης είναι.

Καταρχήν δεν θα είχε το περιθώριο να αναπτυχθεί τόσο. Πολύ νωρίτερα θα είχε βρει το τέλος της, θεωρούμενη ως αντισυνταγματική και παράνομη.
Δεύτερον οι αυτουργοί της θα είχαν λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη. Αλίμονο αν σε μια δημοκρατία δεν σέβεσαι τα στοιχειώδη δικαιώματα του κάθε πολίτη. Όπως αλίμονο να μην σέβεσαι τις δικαστικές αποφάσεις και μάλιστα εκείνες που αφορούν τον ελληνικό λαό.

Τέλος κρίμα για τους θεολόγους που έπρεπε η υπόθεση να φτάσει στη Δικαιοσύνη ενώ ο λόγος της Αγίας Γραφής και ιδιαιτέρως η αυτοαποκάλυψη του Χριστού ξεκαθάρισε σαφέστατα το τοπίο των θρησκειών. Οι υποστηρικτές των εν λόγω ΠΣ δεν σεβάστηκαν πάνω από όλα τον Χριστό και την Εκκλησία. Τα υπόλοιπα, το ότι έχασαν τη δογματική τους συνείδηση, καθώς και το ότι ακόμη επιμένουν, αποτελούν φυσική κατρακύλα.
Ο Θεός να μας ελεήσει όλους και αυτούς.

Ανώνυμος είπε...

Ποιός δεν θα πει μπράβο στον κ. Πονηρό;

Οι Συριζαίοι, οι κακοκαιρίτες, οι νεοταξίτες, οι θρησκειολογιστές και λίγοι ακόμα!

Αναγνώστης

Ανώνυμος είπε...

Τα νέα θρησκευτικά είναι αντιεπιστημονικά και εκτός εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Αυτό είναι το ασυγχωρητο αμάρτημά τους και όχι ο υποτιθέμενος υκουμενισμός τους ( αυτό που κάποιοι χαρακτηρίζουν ως οικουμενισμό είναι ο αντιπαιδαγωγικός αχταρμάς και τα αμέτρητα ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ-ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ και όχι τόσο ομολογιακά σφάλματα).
Γιατί δεν μπορεί να υπάρξει εξ ολοκλήρου θρησκειολογικό μάθημα; Πιο σχετική είναι η ηθική/φιλοσοφία, που τη διδάσκουν φιλόλογοι και όχι θεολόγοι; Θα είναι θρησκειογνωσία -ιστορία θρησκευμάτων, φαινομενολογία της θρησκειας, συγκριτική θρησκειολογία...- για όποιον επιθυμεί να απαλλαγεί από το ομολογιακό μάθημα. Ισότιμο ομολογιακό για όλους δεν μπορεί να υπάρξει στην πράξη. Σκεφτείτε τη λειτουργικότητά του. Τάξη εκατό ατόμων έχει κανονικά τέσσερα τμήματα, άρα τέσσερις διδάσκοντες ανά διδακτική ώρα. Μετρήστε πόσοι χρειάζονται με το μάθημα να είναι πολυομολογιακό. Τμήμα ορθοδόξων -δύο, αφού είναι η πλειοψηφία-, τμημα μουσουλμάνων, τμήμα μαρτύρων του ιεχωβά, τμήμα ρωμαιοκαθολικών, τμήμα προτεσταντών τμήμα σεκουλαριστών-άθεων. Σαν φροντιστήριο πολλών ξένων γλωσσών. Ομολογιακό μάθημα για όσους δεν πάρουν απαλλαγή, θρησκειολογικό μάθημα ή άλλο θύραθεν σχετικό για όσους πάρουν.
Τι εννοείτε όταν λέτε ότι δεν θα κρατήσουν οι απρούπόθετες απαλλαγές; Ξέρετε κανέναν ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ τρόπο να διαγιγνώσκεται από την υπηρεσία η θρησκευτική συνείδηση του αιτουμένου την απαλλαγή, ώστε να απορρίπτεται αυτομάτως εφόσον είναι βαπτισμένος; Θα ζητά το υπουργείο πιστοποιητικό βαπτίσεως από την ενορία; Το πρόβλημα λύνεται απλά. Επιλεγόμενο το μάθημα και οι ορθόδοξοι έχουν το ομολογιακό μάθημα που θέλουν. Όσοι πιστοί προσέλθετε. Ούτε απαλλαγές ούτε τίποτα. Διαθέτουμε μάθημα ορθοδοξο ομολογιακό και μάθημα υπερομολογιακό. Διαλέγετε και παίρνετε. Ασκείς το δικαίωμά σου. Εκτός κι αν θεωρείς δικαίωμά σου να επιβάλλεις το ομολογιακό μάθημα σε κάθε βαπτισμενο. Αλλά το φιλελεύρεο κράτος μαλλον δεν το βλέπει έτσι, θα το ειχε κάνει ήδη αν το έβλεπε.

Ανώνυμος είπε...

Και τι προβλεπει στρατηγικη σας για τη σωτηρια του μαθηματος; Γιατι μεχρι στιγμης υποχωρει παρολο που ριξατε το βαρυ πυροβολικο των δικαστηριων στη μαχη και παιανιζετε σαν νικητες. Τι αλλο θα κανετε στα πλαισια του Συνταγματος, των αποφασεων, του ευρωπαικου δικαιου; Νομιζετε οτι υπαρχουν τα νομικα περιθωρια να κανετε το μαθημα ομολογιακο και συγχρονως υποχρεωτικο; Να δουμε τι θα καταφερετε. Διοτι φαινεται πως οι εννοιες "υποχρεωτικο" και "ομολογιακο" χωριζουν.

Ανώνυμος είπε...

Κατατοπιστικοτατο αρθρο. Μιλα τη γλωσσα της αληθειας. Μνημειο θεολογικου λογου. Ουτε ιχνος εμπαθειας. Μακαρι και το ορθοδοξο μαθημα να ειναι ετσι.

Ανώνυμος είπε...

@5 Νοεμβρίου 2019 - 11:05 μ.μ.
Ευχαριστώ πολύ για τον καλό σου λόγο. Όλοι πρέπει να διατηρούμε το λόγο μας σε κόσμια επίπεδα.

Ανώνυμος είπε...

Αφού συλλέξετε όσες ακόμα αποφάσεις δικαστηρίων μπορείτε να διδάσκετε τις ιδέες σας στους ορθοδόξους που έχουν το δικαίωμα μπλα μπλα μπλα μπλα…
Εμείς είμαστε δάσκαλοι όλων των μαθητών και με τις απαραίτητες επιστημονικές, παιδαγωγικές και νομικές προϋποθέσεις θα διδάξουμε σε όλους ανεξαιρέτως. Είναι καιρός το υπουργείο να προβεί στις ανάλογες νομοθετικές ρυθμίσεις.

Ανώνυμος είπε...

Ανώνυμε, 6 Νοεμβρίου 2019 - 8:03 π.μ.,
κάνε μου μια χάρη και απάντησέ μου. Όταν λές "εμείς" ποιοι είστε εσείς; Εκπροσωπείς κάποιο σωματείο εκπαιδευτικών; Ή απλά θεωρείς ότι υπάρχουν κι άλλοι που πιστεύουν τα ίδια με σένα;

Ανώνυμος είπε...

Μπράβο στον κ. Ευάγγελο Πονηρό!

Κ.

Ανώνυμος είπε...

Έχουν και το θράσος να θέλουν να διδάξουν!

Ανώνυμος είπε...

Συνάδελφε, 6 Νοεμβρίου 2019 - 3:30 μ.μ.:
Δεν αξίζει καν τον κόπο να αναρωτιέσαι. Είναι ο ίδιος και ο ίδιος που σκανδαλίζει τις Ορθόδοξες συνειδήσεις, τρολλάρει αξιοσέβαστους Eπώνυμους γράφοντες με ιδιαίτερη ΄΄προτίμηση΄΄ στον Σχολικό Σύμβουλο Ευάγγελο Πονηρό και κλωνοποιεί τα σχόλιά του ώστε να δείχνει ότι είναι πολλοί ομοϊδεάτες του καλυπτόμενος όπισθεν της ανωνυμίας αλλά δεν είναι παρά μόνον ένας που κατά καιρούς εμφανίστηκε με διάφορα ψευδώνυμα όπως ΄΄Μαχόμενος Θεολόγος΄΄ ή ΄΄ο κάπου από την κατακαϋμένη Αράχωβα΄΄ ή ΄΄Δάσκαλος της σχολικής τάξης και όχι γυρολόγος του διαδικτύου ΄΄ ή ΄΄Χριστιανός-αγαπούλας΄΄. Για του λόγου το αληθές δείτε και συγκρίνετε τα ακόλουθα σχόλια σε αυτό το άρθρο αλλά και στα κατωτέρω, στην ίδια σελίδα των νεωτέρων αναρτήσεων : 5 Νοεμβρίου 2019 - 6:48 μ.μ., 5 Νοεμβρίου 2019 - 10:27 μ.μ., 5 Νοεμβρίου 2019 - 10:42 μ.μ., 6 Νοεμβρίου 2019 - 6:29 π.μ., 6 Νοεμβρίου 2019 - 8:03 π.μ.. Το ξεμασκάρωμα θα συνεχίζεται...

Ανώνυμος είπε...

Συνέχισε φίλε 7:36 μ.μ. να τον ξεμασκαρεύεις!

Ευάγγελος Πονηρός είπε...

Αγαπητέ κύριε ή κυρία ανώνυμε 5 Νοεμβρίου 2019, 6.48 μ.μ., ἐάν μέμφεσαι τό δικό μου ήθος καί ύφος, τότε τί έχεις να πεις για όσους ψεύδονται συστηματικά επιχειρώντας να πολεμήσουν τις δικαστικές αποφάσεις και την ορθόδοξη παιδεία;
Την ψυχραιμία μου έχασα εγώ κύριε ή κυρία ανώνυμε 5 Νοεμβρίου 2019, 8.24 μ.μ. ή αυτοί που βγαίνουν δημόσια και ψεύδονται ασυστόλως;
Εάν το άρθρο μου, κύριε ή κυρία ανώνυμε 5 Νοεμβρίου 2019, 10.27 μ.μ. σάς θυμίζει κομματική ανακοίνωση, τότε τί σάς θυμίζουν οι ψευδολογίες όσων επιχειρούν να μας πείσουν ότι οι δικαστικές αποφάσεις θα φέρουν το τέλος τού μαθήματος και μάλιστα δεν αισχύνονται να διοργανώνουν και δημόσιες συγκεντρώσεις;
Όσο για την αίσια κατάληξη, κύριε ή κυρία ανώνυμε 5 Νοεμβρίου 2019, 10.42 μ.μ., δεν τη φοβόμαστε, διότι η παιδεία τού "αγαπάτε αλλήλους" δεν έχει να φοβηθεί τίποτε και κανέναν.
Κύριε ή κυρία ανώνυμε 6 Νοεμβρίου 2019, 8.03 π.μ. είσαι δάσκαλος και των μαθητών που έτσι κι αλλιώς απαλλάσσονται, διότι δεν δέχονται ούτε ορθόδοξο μάθημα ούτε religious literacy, ούτε θρησκειολογικό, αλλά απαιτούν μάθημα σύμφωνα μέ την πίστη τους;
Και το μεγαλύτερο ψεύδος στην ιστορία της θρησκευτικής παιδείας στην Ελλάδα ήταν ότι το religious literacy θα εκμηδένιζε τις απαλλαγές και θα καθίστατο υποχρεωτικό για όλους. Στην πραγματικότητα δεν ήταν υποχρεωτικό για κανέναν, πολύ περισσότερο για ορθοδόξους χριστιανούς μαθητές και απείλησε να μάς τινάξει στον αέρα.

Ανώνυμος είπε...

κ. Πονηρέ
Είμαι ο 6 Νοεμβρίου 2019, 8.03 π.μ. και όχι των λοιπόν σχολίων που φαντασιώνεται ο ξεμασκαρευτής παραπάνω.
Στο ερώτημά σας τώρα. Προφανώς θα είμαι και δάσκαλος και όσων απαιτούν μάθημα σύμφωνα την πίστη τους και με απόλυτο σεβασμό και πάρα πολύ σοβαρή δουλειά, όπως έχω κάνει τόσα χρόνια. Αλλά δεν μπορεί να είναι μόνον αυτό για πάρα πολλούς λόγους (όχι απλά συντεχνιακούς), τους οποίους αντιλαμβάνεστε. Αν θέλετε να πω και ούτε μόνο το άλλο. Ούτε με ενοχλούν οι όποιες διαφορετικές ιδέες σας, η προσπάθειά σας να τις υποστηρίξετε ή η κριτική στο ΝΠΣ. Θεωρώ όμως λάθος την ανάμειξη της δικαιοσύνης. Και αν μου επιτρέπετε την τελευταία παράγραφο του κειμένου σας πρέπει να την ξαναδιαβάσετε, όπως πρέπει να κάνουμε όλοι μας σε πολλά που λέμε ή γράφουμε.
Σας ευχαριστώ
Καλό βράδυ με ειλικρινή σεβασμό

Ανώνυμος είπε...

λοιπόν σχολίων=λοιπών σχολίων

Ανώνυμος είπε...

Τι θα συμβεί αν κάποιος διδάξει το επερχόμενο ορθόδοξο ομολογιακό μάθημα με μη ομολογιακό ή με θρησκειολογικό τρόπο; Ή αν διορθώνει κατά τη διδακτική πράξη τα επιστημονικά-θεολογικά λάθη του βιβλίου και του προγράμματος; Θα είναι η διδασκαλία του προσβλητέα στη δικαιοσύνη και ο ίδιος υπόλογος;

Ανώνυμος είπε...

Η διχονοια και η εμπαθεια ειναι σημα κατατεθεν της παιδειας των κηρυσσοντων το "αγαπατε αλληλους"; Απαλλαγη εδω και τωρα! Δεν μπορειτε να την εφαρμοσετε μεταξυ σας και θα τη διδαξετε με τα λογια; Αλλα φταινε παντα οι αλλοι, ετσι δεν ειναι;

Ανώνυμος είπε...

Όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο του Θεού. Αυτοί επιτέθηκαν πρώτοι και τώρα θα έχουν τις συνέπειες. Μή νομίσητε ὅτι ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἐπί τήν γῆν· οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἀλλά μάχαιραν».

Ανώνυμος είπε...

Στη δημοκρατία κ. Πονηρέ ο καθένας είναι ελεύθερος να έχει την άποψή του και να τη διατυπώνει ελεύθερα, χωρίς να είναι ένοχος γι’ αυτό. Θα προσέξατε ότι ακόμη και στις Αποφάσεις του ΣτΕ κάποιοι Σύμβουλοί του υποστήριξαν μέχρι το τέλος διαφορετική άποψη από αυτή που πλειοψήφησε τελικά και μάλιστα η άποψή τους καταγράφτηκε στα πρακτικά των Αποφάσεων, όπως προβλέπεται. Τι σημαίνει αυτό; Ότι είναι θρασείς, ότι δεν σέβονται τη Δημοκρατία, τους γονείς τους, την Εκκλησία, τον Χριστό και τον εαυτό τους; Ή μήπως έγιναν «περίγελως» επειδή μειοψήφησαν;
Τι είναι αυτά που γράφετε; Μάλιστα, εσείς τα γράφετε για συναδέλφους σας θεολόγους και χριστιανούς. Ξανασκεφτείτε το!

Ανώνυμος είπε...

Πως απειλουνταν με απαλλαγες ορθοδοξων τα νεα θρησκευτικα; Δεν θα επρεπε να δηλωσουν οι ορθοδοξοι οτι δεν ειναι ορθοδοξοι; Ποσοι ορθοδοξοι θα δηλωναν οτι δεν ειναι ορθοδοξοι για να απαλλαγουν; Μηπως εννοειτε το νεο καθεστως απαλλαγων με επικληση απλως της θρησκευτικης συνειδησης; Με το ιδιο καθεστως ομως δεν μπορουν να παρουν απαλλαγη οι ορθοδοξοι ακομα και απο ομολογιακο μαθημα; Το ΣτΕ οριζει ποιοι εχουν δικαιωμα απαλλαγης και ισοτιμου μαθηματος, αλλα δεν οριζει και το πως παιρνει κανεις απαλλαγη, για λογους θρησκευτικης συνειδησης και μονο; Υποχρεωτικο και ομολογιακο για ορθοδοξους ηταν το μαθημα και πριν το '16, και με αποφαση του εφετειου, τι εμποδισε τις αθροες κατα τοπους απαλλαγες; Διοτι υπηρχαν κι ας μην το πιστευετε. Ποιος εφταιγε τοτε; Τα πανθρησκειακα θρησκευτικα; Εχετε καταλαβει τι θα συμβει αν το ενα τριτο των μαθητων ειναι μη ορθοδοξοι και διεκδικησουν ισοτιμα μαθηματα και τα παρουν; Θριαμβος των ορθοδοξων θρησκευτικων;

Ανώνυμος είπε...

Οι απαλλαγές ακόμη και στις χειρότερες μέρες δεν υπερέβησαν το 0,8% του συνόλου των μαθητών. Θεωρείτε αυτό ικανοποιητικό ποσοστό για να υπάρξει "ισότιμο" μάθημα; Δεν νομίζω...

Ανώνυμος είπε...

ΣΥΝΕΧΙΧΣΤΕ κ. Πονηρέ να μιλάτε με δυναμική γλώσσα εναντίον όσων επιχειρούν ΦΑΣΙΣΤΙΚΑ την απορθοδοξοποίηση του Ελληνορθόδοξου Έθνους μας!

Α.

Ανώνυμος είπε...

Για όσους ανώνυμους υποκριτικά κατηγορούν ψευδώς τον κ. Πονηρό για έλλειψη αγάπης, ρωτώ:
Τί θα έλεγαν όταν έπιασε ο Κύριος φραγγέλιο και εκδίωξε τους εμπόρους από τον Ναό;

Αλλά αυτοί δεν θα έχουν ανοίξει ούτε το Ευαγγέλιο να δουν τί χαρακτηρισμοί υπάρχουν για τους εχθρούς της Πίστης και άλλους...

Α.

Ανώνυμος είπε...

Γι' αυτό τρέχουν να φέρουν πρόσφυγες κι από τον Άρη αν γίνεται, για να φτάσουν οι απαλλαγές το ένα τρίτο!

Ανώνυμος είπε...

Οι χειροτερες μερες ερχονται.

Ανώνυμος είπε...

Ας απαντήσει όποιος αναθεματίζει το θράσος των άλλων. Πόσο θράσος πρέπει να έχει κάποιος για να χαρακτηρίζει όσους διαφωνούν μαζί του ως περίγελω; Και ποιου είδους θράσος; Παπικό; Εωσφορικό; Φαρισαϊκό; Πόσο συνάδει αυτό το θράσος με την παιδεία του "αγαπάτε αλλήλους"; Θα είχε το θράσος να χαρακτηρίσει δημόσια ως περίγελω τους διαφωνούντες, αν οι διαφωνούντες ήταν επίσκοποι, υπουργοί, δικαστές;

Ανώνυμος είπε...

Αυτό τώρα είναι ορθοδοξία; Μαθήματα γνώσης και λόγου για τα παιδιά επειγόντως. Και τα Θρησκευτικά έτσι έχουν να δώσουν πολλά. Τα άλλα στις ενορίες, που αν κρίνω από εδώ το έργο τους ούτε ικανοποιητικό δεν είναι.

Ανώνυμος είπε...

Η δικομανία της "αγαπάτε αλληλους" παιδείας, η οποία δικομανία έχει ρίζες δεκαετίας, αν θυμηθεί κανείς παλαιότερες επιστολές και δηλώσεις, ανταγωνίζεται τους "οικουμενιστές" (που συχνά λοιδορεί ως "αγαπούληδες") σε αψυχολόγητες τοποθετήσεις και φαιδρότητες, όπως το προ ετών ρητορικό αίτημα να κηρυχθεί η Εκκλησία εν διωγμώ για τα νέα θρησκευτικά, για το ποιος θα έχει την τιμή να σπιλώσει περισσότερο την Αγάπη και να δώσει τη χαριστική βολή στο ανυποληπτο, έτσι όπως έχει καταντήσει, μάθημα των θρησκευτικών. Δυο κιλά ανοησίες ο "οικουμενισμός", ένα εννιακόσια η δικομανία -και είναι ευχαριστημένη.

Ανώνυμος είπε...

"Για όσους ανώνυμους υποκριτικά κατηγορούν ψευδώς τον κ. Πονηρό για έλλειψη αγάπης, ρωτώ:
Τί θα έλεγαν όταν έπιασε ο Κύριος φραγγέλιο και εκδίωξε τους εμπόρους από τον Ναό;"
Ότι καλά σας έκανε. Διότι τους χαρακτηρισμούς πρέπει να τους απευθύνετε πρώτα στον καθρέφτη σας.

Ανώνυμος είπε...

Ο θρησκειακός εγγραμματισμός είναι ο μόνος ρεαλιστικός λόγος ύπαρξης τέτοιου μαθήματος στα σχολεία. Η υποχρεωτική διδασκαλία ορθοδοξίας σε βαπτισμένους πως μπορεί να είναι υποχρεωτικό μάθημα της δημόσιας παιδείας; Μόνο εσείς, το ΣτΕ επί της στιγμής, γιατί αργότερα θα δούμε και κάποιοι της Εκκλησίας επιμένουν στο αντίθετο. Ο άλλος κόσμος το λέει κατηχητικό ή όπως αλλιώς θέλει και από ό,τι βλέπω συνήθως δεκάρα δε δίνει. Κάποιοι ελάχιστοι θα ασχοληθούν με την ορθόδοξη αγωγή των βαπτισμένων στο σχολείο. Εξ' άλλου είναι προσωπικό δεδομένο η θρησκεία. Και το ΣτΕ έτσι τη χαρακτηρίζει. Τέλος η όποια διαφωνία και κριτική δεν είναι έλλειψη σεβασμού στον οποιονδήποτε. Αλίμονο αν απαγορευτεί να σκεφτόμαστε διαφορετικά.

Ευάγγελος Πονηρός είπε...

Καταντά εξωφρενικό, το πώς μερικοί αρέσκονται να διαστρέφουν όσα διαβάζουν! Δεν ισχυρίσθηκα πως γίνεται περίγελως όποιος διαφωνεί με όσα γράφω, αλλά όποιος ψεύδεται ασυστόλως.
Όσο για το αν θέλαν να απαλλαγούν ορθόδοξοι από τα καταδικασθέντα προγράμματα, νομίζω το έχω γράψει και άλλοτε, ότι εγώ ο ίδιος ως σχολικός σύμβουλος έδωσα ολόκληρο αγώνα πείθοντας γονείς να μη το κάνουν λέγοντάς τους ότι έχουμε ελπίδες να κερδίσουμε τη δίκη.
Και απαντήστε μου, τί άλλο έμενε να πράξουμε εκτός από προσφυγή στα δικαστήρια, αφού οι δημιουργοί των οικτρών προγραμμάτων δεν καταλάβαιναν ότι τα δημιουργήματά τους ήταν τελείως λάθος, αλλά θέλαν οπωσδήποτε να μάς τα επιβάλουν; Και δυστυχὠς, ό,τι και να πούμε, όσο και να εξηγήσουμε ότι το religious literacy απέτυχε ακόμη και στην πατρίδα του Βρεταννία, μερικοί πάντα θα έχουν ως φιλοσοφία τής ζωής τους το "ου με πείσης καν με πείσης" και θα μάς λένε και πάλι για "θρησκειακούς έγγραμματισμούς". Ποιός φταίει μετά; Αυτός που επί πενταετία προσπαθούσε να πείσει ότι το πολυθρησκειακό κουβάρι ήταν τελείως λάθος και αφού είδε και απόειδε προσέφυγε στα δικαστήρια;
Και θα σας πω και κάτι άλλο: η ορθόδοξη παιδεία είναι πάντοτε η "πέτρα του σκανδάλου" για μερικούς. Πάντοτε είχε, έχει και θα έχει εχθρούς που θέλαν, θέλουν και θα θέλουν να την εκμηδενίσουν. Εμείς οι θεολόγοι δεν θα πρέπει να υποχωρούμε από αυτήν και να συσχηματιζόμαστε με τους εχθρούς της προτείνοντας αίσχη όπως το religious literacy. Κι ενώ η ορθόδοξη παιδεία δεν έβλαψε ποτέ κανέναν, το religious literacy δεν ήταν σε θέση να ωφελήσει ποτέ κανέναν. Και το αντιλαμβάνονταν και τα μικρά παιδάκια. Μού έλεγαν συνάδελφοι, ότι τα παιδιά διαμαρτύρονταν όταν επιχειρούσαν να τούς διδάξουν το πολυθρησκειακό κουβάρι. Αλλά αυτά είναι ψιλά γράμματα για μερικούς!

Ανώνυμος είπε...

Ένα θρασύτατο νέο πρόγραμμα παραθρησκευτικών και οι παραθρησκευτικοί του ούτε μία κριτική δεν μπορούν να του ασκήσουν!

Ανώνυμος είπε...

"Αλλά αυτοί δεν θα έχουν ανοίξει ούτε το Ευαγγέλιο να δουν τί χαρακτηρισμοί υπάρχουν για τους εχθρούς της Πίστης και άλλους...

Α. "

Σωστά τα λέει ο Α. ! Οι ψευτοεκσυγχρονιστές που θέλουν ΣΤΑΛΙΝΙΚΑ να επιβάλλουν την Πανθρησκεία δεν έχουν ούτε ανοίξει καλά-καλά το Ευαγγέλιο ακόμα και αν φέρουν πομπώδεις τίτλους!...

Ανώνυμος είπε...

Η λέξη "αγαπούληδες" περιγράφει αυτούς που μιλούν συνέχεια για ψεύτικη αγάπη, αγάπη χωρίς αλήθεια, αγάπη χωρίς περιεχόμενο, ενώ συκοφαντούν και λοιδωρούν τους Ορθοδόξους που πάνε αντίθετα στα ΝΕΟΤΑΞΙΤΙΚΑ σχέδια και παλεύουν για την ορθόδοξη Πίστη!

Ανώνυμος είπε...

Μεγάλος ο γκεμπελισμός σου ανώνυμε 7-11-2019 6:27 π.μ.!
Θα τον ζήλευε και ο Γκέμπελς!!!

Ανώνυμος είπε...

Τη χαριστική βολή στο μάθημα των Θρησκευτικών την έδωσαν οι Θρησκειολογιστές και Αριστεροί και Νεοταξίτες που το απορθοδοξοποίησαν και του αφαίρεσαν την Ορθόδοξη αλήθεια!
Αυτοί το έκαναν ανυπόληπτο!
Τουλάχιστον να μην μιλάνε και απο πάνω!

Ανώνυμος είπε...

ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ κ. Πονηρέ να μιλάτε για όσους επιχειρούν ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΤΙΚΑ, ΣΤΑΛΙΝΙΚΑ και ΦΑΣΙΣΤΙΚΑ την απορθοδοξοποίηση του Ελληνορθόδοξου Έθνους μας!

Ελληνορθόδοξος Ρ.

Ανώνυμος είπε...

Τη χαριστική βολή στο μάθημα των Θρησκευτικών την έδωσαν οι Θρησκειολογιστές και οι Αριστεροί και οι Νεοταξίτες που το απορθοδοξοποίησαν και του αφαίρεσαν την Ορθόδοξη αλήθεια!

Ανώνυμος είπε...

Δέκα φορές μπράβο στον κ. Ευάγγελο Πονηρό για την στήριξη του ορθόδοξου μαθήματος των Θρησκευτικών !!!

Ανώνυμος είπε...

"Χρειάζεται ἀκόμη μεγαλύτερο θράσος, ὥστε μετά ἀπό ἀλλεπάλληλες ἀπορρίψεις ἀπό διαφορετικές κυβερνήσεις νά προσπέσεις, νά παρακαλέσεις καί νά βρεῖς κυβέρνηση πρόθυμη νά υἱοθετήσει τό δημιουργημά σου, τό ὁποῖο ἔχει ἀπορρίψει ὁ κλάδος σου, ἡ Ἐκκλησία σου καί τόσες κυβερνήσεις προηγουμένως."
Ποτε συνεβη αυτο; Δεν ηταν προγραμμα που που προωθησαν ολες οι κυβερνησεις ανεξαιρετως απο το 2010 και μετα; Δεν υπηρχαν πιλοτικες εφαρμογες ως και το 2014 τουλαχιστον;
Γνωριζετε οτι οντως εκλιπαρουσαν για την υιοθετηση του δημιουργηματος τους η το εικαζετε;

"Χρειάζεται τεράστιο θράσος, ὥστε νά ἰσχυρίζεσαι ἐπί ἕναν ὁλόκληρο χρόνο, ὅτι τά προγράμματα, τά ὁποῖα ἀκύρωσε τό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας εἶναι διαφορετικά ἀπό ἐκεῖνα τά ὁποῖα ἐξακολουθοῦν νά ἰσχύουν καί τῶν ὁποίων εἶναι τάχα ἡ ἐφαρμογή ὑποχρεωτική!"
Νομοτυπικα ηταν διαφορετικα. Διαφορετικο ΦΕΚ, διαφορετικη εντολη, ετσι δεν οριζει η νομολογια; Αν δεν ηταν διαφορετικα νομοτυπικα, προς τι η δευτερη προσφυγη, κατα των ΦΕΚ Γαβρογλου;

"Πόσο θράσος χρειάζεται, ὥστε μετά τήν ἔκδοση τῶν δικαστικῶν ἀποφάσεων νά ἀγωνίζεσαι νά πείσεις τήν κυβέρνηση νά μή τίς ἐφαρμόσει;"
Γνωριζετε κατι συγκεκριμενο επ' αυτου το οποιο ειναι και κοινοποιησιμο η απλως το εικαζετε;

"Πόσο θράσος χρειάζεται, ὥστε νά ἰσχυρίζεσαι ὅτι οἱ ἀποφάσεις τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας ἀπελευθερώνουν τίς ἀπαλλαγές ἀπό τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν, ἐνῷ γνωρίζεις ὅτι τό δικό σου δημιούργημα ἀπείλησε νά γενικεύσει τίς ἀπαλλαγές καί νά ἀφήσει τούς θεολόγους ἀνέργους, ἐνῷ τό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας ὅρισε ἐπακριβῶς ποιοί δικαιοῦνται ἀπαλλαγῆς;"
Δεν ειναι απελευθερωση των απαλλαγων η επιστροφη στο καθεστως προ εγκυκλιου Λοβερδου, για λογους απλως θρησκευτικης συνειδησης, εστω κι αν οριζει το ΣτΕ τις κατηγοριες των δικαιουμενων απαλλαγη;Δεν ειναι χειροτερο το επανακαμψαν καθεστως απαλλαγων απο την απειλη γενικευσης των απαλλαγων;

Πως η εκτιμηση οτι η κοινωνια θα απορριψει το ομολογιακο μαθημα ειναι ψευδος ασυστολο, αφου αφορα σε μελλοντικο ενδεχομενο; Η δικη σας εκτιμηση ειναι γνωση του μελλοντος βεβαιη οσο η γνωση του παροντος;

"Διότι ὅλοι οἱ ὡς ἄνω ἰσχυρισμοί δέν πείθουν ἀπολύτως κανέναν, ἀλλά καταπίπτουν σάν πύργος ἀπό τραπουλόχαρτα. Κι ἐσύ πού δέ ντράπηκες νά τούς διατυπώσεις καταντᾶς περίγελως!!!"
Το οτι δεν πειθουν κανεναν οι ισχυρισμοι δεν ισοδυναμει με το οτι ειναι αναληθεις -ας μην ανοιξουμε εδω την κουβεντα για τη διαφορα πειθους και αληθειας. Επισης, αν πραγματικα δεν πειθουν κανεναν, προς τι τοσος αγωνας να πεισετε οτι καταντα περιγελως οποιος τους διατυπωνει; Και δεν νομιζετε οτι πρεπει να ξεκαθαριστει η διαφορα αναμεσα στις εννοιες του "ψευδομαι ασυστολως" απο τη μια και "πλανωμαι" η "σφαλλω" απο την αλλη; Καταλογιζετε δολο σε οσους ισχυριζονται αυτα που καταγγελλετε; Σφαλλουν η εξαπατουν; Και αν ισχυει το δευτερο, εχετε πειστηρια υπερ της καταγγελιας σας;

Και προς αποφυγην παρεξηγησεων: τα θρησκευτικα Φιλη-Γαβρογλου η οπως αλλιως θελετε να τα πειτε ειναι εκτος επιστημονικης και εκπαιδευτικης πραγματικοτητας και πραγματι η προωθηση της αποδοχης τους δεν δρεπει δαφνες θεμιτων ψυχολογικων μεσων. Αλλα το οτι ειναι απαραδεκτα δεν σημαινει οτι ειμαστε υποχρεωμενοι να πειθαρχουμε σε ολη τη ρητορικη οσων τα πολεμησαν και στο υφος της.

Ανώνυμος είπε...

Νέο δείγμα κακόβουλου λογισμικού του Συριζαίου - βαλτού ΄΄Μαχόμενου Θεολόγου ΄΄ τα σχόλια : 6 Νοεμβρίου 2019 - 10:05 μ.μ., 6 Νοεμβρίου 2019 - 10:36 μ.μ., 7 Νοεμβρίου 2019 - 6:27 π.μ., 7 Νοεμβρίου 2019 - 11:23 π.μ., 7 Νοεμβρίου 2019 - 6:01 μ.μ., 7 Νοεμβρίου 2019 - 5:26 μ.μ.
Τώρα, γνωρίζετε κ. Πονηρέ κι εσείς και το Μπλόγκ ποιός και γιατί σας τρολλάρουν. Εσάς για να σας αναγκάσουν ηθικά και ψυχολογικά ώστε να παρατηθείτε από τη συγγραφή των άρθρων σας εδώ και το Μπλόγκ, που δίνει βήμα σε τέτοιους τύπους όπως ΄΄ Ο Δάσκαλος της Σχολικής Τάξης και όχι γυρολόγο του Διαδικτύου ΄΄ ή ΄΄Χριστιανό - Αγαπούλα΄΄ και λοιπές αυτοπροσδιοριστικές παλαβομάρες-υποκοριστικά, ελπίζω να κατανοήσει ότι δρά σαν Δούρειος ίππος για αποπροσανατολισμό, κλωνοποιώντας διαρκώς τα άρρωστα και προσβλητικά σχόλιά του κατά του Κλάδου.

Ανώνυμος είπε...

"Δεν ισχυρίσθηκα πως γίνεται περίγελως όποιος διαφωνεί με όσα γράφω, αλλά όποιος ψεύδεται ασυστόλως."
Έχω την εντύπωση ότι συγχέετε τη σημασία των λέξεων "διαφωνώ" και "ψεύδομαι". Δέχεστε ότι υπάρχουν και διαφωνούντες με εσάς που δεν ψεύδονται και δη ασυστόλως, και επομένως υπάρχουν και διαφωνούντες αληθολογούντες; Ή οι μόνοι διαφωνούντες με εσάς είναι όσοι ψεύδονται -οπότε όποιος διαφωνεί είναι ένα και το αυτό με το να ψεύδεται; Υπάρχουν συμφωνούντες με εσάς οι οποίοι ψεύδονται ή ουδεϊς συμφωνών με εσάς ψεύδεται;
Διαφωνούντες και ψευδολογούντες, διαφωνούντες και αληθολογούντες, συμφωνούντες και ψευδολογούντες, συμφωνούντες και αληθολογούντες: μπορεϊτε να μας διευκρινίσετε ποιες από τις τέσσερις κατηγορίες γϊνονται περίγελως;

Ανώνυμος είπε...

Για να παρει καποιος απαλλαγη απο το μαθημα των θρησκευτικων με το καθεστως Λοβερδου επρεπε να δηλωσει υπευθυνα, εχοντας επιγνωση των συνεπειων του νομου περι ψευδους δηλωσεως, οτι δεν ειναι χριστιανος ορθοδοξος. Απειλουσαν οι ορθοδοξοι κηδεμονες οτι θα παρουν απαλλαγη απο τα νεα θρησκευτικα δηλωνοντας ψευδως οτι δεν ειναι χριστιανοι ορθοδοξοι; Και δεν τους εβαλε καποιος -που αρεσκεται και στην ερμηνεια των νομων και των δικαστικων αποφασεων και στο νομοτυπο των πραξεων- στη θεση τους υπενθυμιζοντας τους απλως το ποινικως κολασιμο της ψευδους υπευθυνης δηλωσης, οπως πραττει σε αλλες περιπτωσεις, παρα αναχαιτισε την παρανομη προθεση τους ευαγγελιζομενος θριαμβους στα πεδια της θεμιδος; Ηταν αυτο υπευθυνη σταση λειτουργου της μεσης εκπαιδευσης; "Μην κανετε ψευδη δηλωση απαλλαγης αν προηγουμενως δεν χασουμε την προσφυγη στα δικαστηρια;"

Ανώνυμος είπε...

"Μεγάλος ο γκεμπελισμός σου ανώνυμε 7-11-2019 6:27 π.μ.!
Θα τον ζήλευε και ο Γκέμπελς!!!"
Να του τον μεταφέρετε τότε. Δε έχω την απαραίτητη ψυχική συγγένεια για να γνωρίζω τι θα ζήλευε.

Ανώνυμος είπε...

"Η λέξη "αγαπούληδες" περιγράφει αυτούς που μιλούν συνέχεια για ψεύτικη αγάπη, αγάπη χωρίς αλήθεια, αγάπη χωρίς περιεχόμενο..."
Όπως τους διαφημιζοντες την "αγαπατε αλληλους" παιδεια; Οπως τους χριστιανοσχημους φαρισαιους; Οπως εκεινους που θεωρουν αγαπητικο καθηκον τους να κατακρινουν -να κατακρινουν και τους "εχθρους" τους που "συκοφαντούν και λοιδωρούν τους Ορθοδόξους που πάνε αντίθετα στα ΝΕΟΤΑΞΙΤΙΚΑ σχέδια και παλεύουν για την ορθόδοξη Πίστη!";

Ανώνυμος είπε...

Βγάλτε και τις θεολογικές από τα πανεπιστήμια και κάντε τις ιεροδιδασκαλεία. Αν μετά από σπουδές ο λόγος μας είναι αυτός και πολύ τους είναι.

Ανώνυμος είπε...

8:59 προς αποφυγήν παρεξηγήσεων διπλωμάτης;

Ανώνυμος είπε...

Σας λένε το αυτονόητο και τους μιλάτε με τέτοιο τρόπο. Ο κόσμος στέλνει τα παιδιά του σχολείο για να μάθουν γράμματα. Για τα άλλα τα στέλνει στις Εκκλησίες. Αυτοί που είχαν φόβο μην πάθουν κακό από το πρόγραμμα των θρησκευτικών ήταν ασήμαντος αριθμός παρά το σαματά.

Ανώνυμος είπε...

Απαιτούμε οι Ελληνες Ορθόδοξοι υποχρεωτικό Ορθόδοξο μάθημα για τους μαθητές της Ορθόδοξης Ελλάδας μας!!!

Φτάνει πια η γκεμπελίστικη νεοταξίτικη
πολυθρησκειακή προπαγάνδα!!!

Αρκετά!!!

Μέχρι εδώ!!!

Ευάγγελος Πονηρός είπε...


Δυστυχώς, κύριε ή κυρία ανώνυμε 9 Νοεμβρίου 2019, 6.43 π.μ., ενώ συνομιλώ με ενηλίκους, αντιμετωπίζω ισχυρισμούς που μόνο μωρά παιδιά συγχωρούνται να διατυπώνουν!!!! Αδυνατείτε να κατανοήσετε, ότι εάν δεν έδινα αυτή τη διαβεβαίωση θα προσέφευγαν ακόμη και στα δικαστήρια, ώστε να απαλλαγούν από το αίσχος τού religious literacy, με το απολύτως δικαιολογημένο επιχείρημα ότι δικαιούνται απαλλαγής εφ΄ όσον είναι ορθόδοξοι χριστιανοί ενώ το μάθημα δεν είναι ορθόδοξο, άρα κινδυνεύουν από αυτό.

Ανώνυμος είπε...

Μπορεί να πάρει κάποιος χριστιανός ορθόδοξος απαλλαγή από τα νέα θρησκευτικά που εξακολουθούν να διδάσκονται ακομα, εφόσον έχει αποδειχθεί δικαστικά ότι το μάθημα δεν είναι ορθόδοξο;

Ανώνυμος είπε...

"8:59 προς αποφυγήν παρεξηγήσεων διπλωμάτης;"
Καθόλου. Απλώς, απορρίπτω τις ετικέτες πριν τις κολλήσουν πάνω μου. Τα στραβά των μεν δεν δίνουν άφεση στα στραβά των δε -και το αντίστροφο.

Ανώνυμος είπε...

"αίσχος τού religious literacy" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ενώ τώρα που θα βάλλετε αυτά που εσείς λέτε "ορθόδοξα" θα κάνουν πάταγο και οι μαθητές ουρές.
Αφήστε που θα θρησκεύουν νυχθημερόν και συλλήβδην όπως μάλλον κάνουν τώρα ... οι Νορβηγοί.


Ανώνυμος είπε...

Στο ορθόδοξο μάθημα που ακολουθεί φαντάζομαι θα δωθεί σημαίνοντας χώρος στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της ορθόδοξης Εκκλησίας, στο ρόλο των ορθοδόξων στο ΠΣΕ από την ίδρυσή του έως και σήμερα και στη νέα αυτοκέφαλη ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας.

Ανώνυμος είπε...

Δηλαδη η προσφυγη στα δικαστηρια με αιτημα να καταργηθουν τα νεα θρησκευτικα απετρεψε την προσφυγη στα δικαστηρια με το αιτημα να παιρνουν ορθοδοξοι μαθητες απαλλαγη απο τα νεα θρησκευτικα. Κατανοητον.

Ανώνυμος είπε...

Ουυυυ χαχα βέβαια στην αγία και μεγάλη, στο ΠΣΕ, και στην Ουκρανία, για να γίνει το νέο μαθημα τα ιδια και χειροτερο απο το παρανομο...μ'αυτο το πλευρο να κοιμουνται.

Ανώνυμος είπε...

Κι όμως. Ο Πέτρος Βασιλειάδης στην ημερίδα «Δημόσιος χώρος και θρησκευτική εκπαίδευση. Το τέλος του Μαθήματος των Θρησκευτικών μετά την απόφαση του ΣτΕ;» που έγινε πρόσφατα στη Θεσ/νίκη ούτε λίγο ούτε πολύ σε παρέμβασή του είπε ότι το ΣτΕ δεν έχει ορθή αντίληψη περί Ορθοδοξίας γιατί προφανώς δεν έλαβε υπόψη του τη σύγχρονη Ορθοδοξία που στηρίζεται στις αποφάσεις της Μεγάλης Συνόδου της Κρήτης! Αντίθετα οι δικαστές παρασύρθηκαν από ακραίους που δεν είναι επίσημοι εκπρόσωποι της Ορθοδοξίας! Τα μεταφέρω με δικά μου λόγια αλλά το περιεχόμενο της παρέμβασης ήταν αυτό.
Τρέλα, τρέλα είναι αυτή η νέα Ορθοδοξία της Μεγάλης Συνόδου του Βαρθολομαίου, του σχίσματος των Ορθοδόξων με το Ουκρανικό και της πλήρους εκκοσμίκευσης των Θεολογικών Σχολών στην οποία συνέβαλε όσο μπορούσε και ο προαναφερθείς καθηγητής. Είχα την ...τύχη να τον έχω κι εγώ καθηγητή στα φοιτητικά μου χρόνια. Από τότε τέτοιες απόψεις είχε...

Ευάγγελος Πονηρός είπε...

Την ειρωνεία σας αγαπητέ κύριε ή αγαπητή κυρία ανώνυμε 9 Νοεμβρίου 2019, 9.12 μ.μ. αδυνατώ να την κατανοήσω. Μάλλον δεν είσαστε καν θεολόγος. Εάν είχατε αυτή την ιδιότητα θα αγωνιζόσασταν σαν τον καλό σπορέα να διδάξετε παιδείαν Κυρίου και θα είχατε δει ήδη τα αποτελέσματα του αγώνος του καλού στους μαθητές σας!

Ανώνυμος είπε...

Αν δε συμπεριλάβετε Αγία Σύνοδο, ΠΣΕ, Ουκρανική Εκκλησία τότε δε θα φτιάξετε ορθόδοξο αλλά αυτό που κάποιοι πιστεύουν για ορθόδοξο. Έτσι μιας και θα διαγράφετε το έργο της ορθοδοξίας σήμερα πολλοί από εμάς τους ορθοδόξους θα το χαρακτηρίσουμε ανορθόδοξο με όλα τα νομικά δικαιώματά μας ως ορθόδοξοι.

Ανώνυμος είπε...

Ποιά νομικά δικαιώματα; Είναι το ΠΣΕ Ορθόδοξο;

Ανώνυμος είπε...

"Μπορεί να πάρει κάποιος χριστιανός ορθόδοξος απαλλαγή από τα νέα θρησκευτικά που εξακολουθούν να διδάσκονται ακομα, εφόσον έχει αποδειχθεί δικαστικά ότι το μάθημα δεν είναι ορθόδοξο;"
Δεν μπορει; Για φετος οχι, διοτι εχει παρελθει η προθεσμια. Αλλα αν συνεχιστουν και του χρονου -εστω και με τροποποιησεις μαλλον-, δεν μπορει να επικαλεστει, οπως οποιοσδηποτε αλλος, λογους θρησκευτικης συνειδησης;

"Δηλαδη η προσφυγη στα δικαστηρια με αιτημα να καταργηθουν τα νεα θρησκευτικα απετρεψε την προσφυγη στα δικαστηρια με το αιτημα να παιρνουν ορθοδοξοι μαθητες απαλλαγη απο τα νεα θρησκευτικα. Κατανοητον."
Ενω μεχρι να ελθουν τα νεα θρησκευτικα και οσο ισχυε το καθεστως Στυλιανιδη κανεις ορθοδοξος δεν ειχε παρει απαλλαγη; Δεν ρωτατε καλυτερα αυτους που εκαναν μαθημα στο μισο τμημα απο τις απαλλαγες για ψυλλου πηδημα;

"Στο ορθόδοξο μάθημα που ακολουθεί φαντάζομαι θα δωθεί σημαίνοντας χώρος στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της ορθόδοξης Εκκλησίας, στο ρόλο των ορθοδόξων στο ΠΣΕ από την ίδρυσή του έως και σήμερα και στη νέα αυτοκέφαλη ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας."
Εξαρταται ποιος θα συνταξει το νεο προγραμμα σπουδων. Αν αναφερονται αυτα, θα εχει παλι "αγωνα", προσφυγες κλπ. Ο καβγας γινεται για το ποιοι θα περασουν τη δικη τους γραμμη.

Ανώνυμος είπε...

"Αν δε συμπεριλάβετε...δικαιώματά μας ως ορθόδοξοι."
Πολυ σωστο. Αριστινδην ορθοδοξια; Ορθοδοξια με περικοπες; Ορθοδοξια χωρις τα συγχρονα ανοιγματα των απανταχου ορθοδοξων εκκλησιων προς τον κοσμο; Απαλλαγη για λογους θρησκευτικης συνειδησης -το μαθημα δινει μια αλλοιωμενη εικονα της ορθοδοξιας.

Ανώνυμος είπε...

Οι Άγιοι καταδίκασαν τους αιρετικούς με Συνόδους, τοπικές και οικουμενικές, όχι τους αθέους.

Ο οικουμενισμός είναι αίρεση κατά τον άγιο Ιουστίνο Πόποβιτς αλλά και κατά τους Οσίους Γέροντες Δανιήλ και Εφραίμ τους Κατουνακιώτες που ετοιμάζεται να αγιοκατατάξει ο Βαρθολομαίος. Επομένως για ποια "ορθοδοξία" κάνουν λόγο οι οικουμενιστές;

Ανώνυμος είπε...

Στο ΠΣΕ μετέχουν από την την ίδρυση του τόσες ορθόδοξες Εκκλησίες ως και σήμερα καθώς και η Εκκλησία της Ελλάδος.
Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος είναι της Ορθοδόξου Εκκλησίας με συμμετοχή πλείστων ορθοδόξων Εκκλησιών που τηρούν σε ισχύ τις αποφάσεις της.
Η νέα αυτοκέφαλη Ουκρανική ορθόδοξη Εκκλησία πήρε τόμο αυτοκεφαλίας από ορθόδοξη αρχή και έτσι μνημονεύεται σε δίπτυχα ορθοδόξων Εκκλησιών.
Αν δε διδάσκονται με τη δέουσα αξιοπρέπεια θίγεται το δικαίωμά μας ως ορθοδόξων και θα έχουμε κάθε νόμιμο δικαίωμα να ζητήσουμε την ακύρωση των προγραμμάτων σπουδών.

Ανώνυμος είπε...

Ορθόδοξο "ανοιγμα στον κόσμο" είναι να βαπτίζεις τα έθνη και όχι να τα αποπροσανατολίζεις με τα ανοίγματά σου στο ΠΣΕ.

Ανώνυμος είπε...

Νεώτερα δείγματα κακόβουλου λογισμικού εκ του Συριζαίου - βαλτού ΄΄Μαχόμενου Θεολόγου ΄΄ κ.τ.κ. κ.τ.λ. για να διαλύσει το Μπλόγκ και να απαξιώσει τον κ. Πονηρό τα σχόλια :
9 Νοεμβρίου 2019 - 6:12 π.μ., 9 Νοεμβρίου 2019 - 2:53 μ.μ., 9 Νοεμβρίου 2019 - 7:00 μ.μ., 9 Νοεμβρίου 2019 - 9:12 μ.μ., 9 Νοεμβρίου 2019 - 9:22 μ.μ.
Απλή κλωνοποίηση των άρρωστων, σαδιστικών και ειρωνικών σχολίων του, αφού μετά τη καταδικαστική απόφαση του Ν.Π.Σ. Θρησκευτικών από το Σ.τ.Ε. έχει υποστεί καταπληξία, για να μην πω πως αναπηδά μέχρι το ταβάνι, κάνοντας τραμπολίνο, από τη στεναχώρια του. Τελικά, τέτοιοι γραφικοί και βαλτοί τύποι προκαλούν και το γέλωτα καθόσον το πράγμα έχει και τη φαιδρή πλευρά του.

Ανώνυμος είπε...

Δεν μας ενδιαφέρουν ιδιωτικοί χαρακτήρισμοί για το ΠΣΕ διάφοροι αλλά ο σημαντικός ρόλος των ορθοδόξων σε αυτό σε επίπεδο θεσμών και Εκκλησιών. Αν αποκρυβεί τότε κρύβετε ορθοδοξία και διατηρούμε ορθόδοξα δικαιώματα συνείδησης.

Ανώνυμος είπε...

Δεν τα ξερετε καλα. Οι αιρεσεις δεν καταδικαζονται απο εναν η δυο αγοιυς, οι οποιοι δεν εχουν το αλαθητο, αλλα απο το Σωμα της Εκκλησιας, η οποια ως τετοιο εχει το αλαθητο. Και το αλαθητο της Εκκλησιας εκφραζεται με τις Οικουμενικες Συνοδους, που συγκαλουνται οταν υπαρχει προβλημα διχασμου και διασπασης -λογω αποκλινουσας πιστης- στην Εκκλησια και φωτιζονται ωστε να δογματισουν η να αποδεχθουν την εισηγηση αγιων. Και παλι, το πληρωμα της Εκκλησιας κρινει για την ορθοτητα των αποφασεων μιας Οικουμενικης Συνοδου. Μην προκαλειτε συγχυση στον κοσμο.
Ποτε το πληρωμα της Εκκλησιας απερριψε τον "οικουμενισμο"; Βλεπετε εσεις οι βαπτισμενοι ορθοδοξοι χριστιανοι να χανουν τον υπνο τους απο το διχασμο για τον "οικουμενισμο";
Ποτε συγκληθηκε Οικουμενικη Συνοδος για να τον καταδικασει;
Ποτε Οικουμενικη η αλλη Πανορθοδοξη και Μειζων Συνοδος εκανε δεκτες τις "αντιοικουμενιστικες" αποψεις των τριων που αναφερετε; Τι ειναι αυτοι οι τρεις, παπες και εχουν το αλαθητο, ωστε να περιττευει η ετυμηγορια Συνοδου;
Ποτε το πληρωμα της Εκκλησιας εκρινε ορθη την καταδικη του "οικουμενισμου" απο Οικουμενικη Συνοδο η αλλη Συνοδο ισης σημασιας για την ορθοδοξια; Οι ΓΟΧ και οι καταχρηστικως "αποτειχιζομενοι" και αλλες δυο χουφτες φωνασκουντες και χειραγωγουμενοι απο παρρεκκλησιαστικες οργανωσεις, αυτες οι αριστινδην σεκτες μονο ειναι το Σωμα της Εκκλησιας, το πληρωμα της Εκκλησιας, η Οικουμενικη Συνοδος που δογματιζει;
Στα λογια και στα μπλογκ μπορει να ισχυριζεσαι ο,τι θελεις. Αλλα αναμετρωνται στα ισα οι ισχυρισμοι σου με την ιστορικη και εκκλησιαστικη πραγματικοτητα; Πως και δεν πειθονται οι υπολοιποι να σας ακολουθησουν στον "αντιοικουμενισμο"; Εχει παρασυρει ο διαβολος το 99% της ορθοδοξης Εκκλησιας -η μηπως το 1%;
Συγκαλεστε λοιπον Οικουμενικη Συνοδο πρωτα που θα καταδικασει τον "οικουμενισμο" και τοτε να τον καταδικασουν ολοι. Μεχρι τοτε, τηρηστε οπως και οι υπολοιποι την κανονικη ταξη της Εκκλησιας, και μην κανετε το ασπρο μαυρο απορριπτοντας συνοδους που ειναι εκατο φορες κανονικοτερες απο συνοδους που τις θεωρειτε λυδια λιθο ενω δεν ειναι αξιες παρα μονο αναφορας.

Ανώνυμος είπε...

"Ποιά νομικά δικαιώματα; Είναι το ΠΣΕ Ορθόδοξο;"
Οχι, διοτι δεν ειναι εκκλησια, παρα φορουμ ομολογιων. Αλλα ειναι ορθοδοξοι -και με το νομο, παρακαλω- οσοι επιθυμουν να γνωρισουν μεσα απο το ομολογιακο μαθημα των θρησκευτικων το ρολο της ορθοδοξιας στο ΠΣΕ, στην οικουμενικη κινηση, στο διαθρησκειακο διαλογο. Να γνωρισουν, φερ' ειπειν οτι οι κοπτες και αλλοι προχαλκηδονιοι εχουν μερικη κοινωνια με τις ορθοδοξες εκκλησιες -και να εμπεδωσουν τους λογους για τους οποιους ισχυει αυτο. Δεν ειναι και αυτων αναφαιρετο συνταγματικο δικαιωμα να εχουν το ορθοδοξο ομολογιακο μαθημα της προτιμησεως τους, το οποιο θα αναπτυσσει τη θρησκευτικη συνειδηση που εχει δημιουργηθει απο το οικογενειακο τους περιβαλλον;

Ανώνυμος είπε...

Μάθημα χωρίς αναφορές στο ΠΣΕ, στο οποιο συμμετέχουν σχεδόν όλες οι αυτοκέφαλες ορθόδοξες Εκκλησίες, στη Μεγάλη και Αγία Σύνοδο της Κρήτης, που καμία αυτοκέφαλη ορθόδοξη Εκκλησία δεν καταδίκασε, είτε συμμετείχε είτε όχι, και στη χορήγηση του αυτοκεφάλου στην Εκκλησία της Ουκρανίας, που απεδωσε εκκλησιαστική δικαιοσύνη μετά από αδικίες χρόνων, δεν ειναι μάθημα ορθόδοξο, άρα είναι επικίνδυνο για τον ορθόδοξο μαθητή.

Ανώνυμος είπε...

Υπάρχει μια σειρά πάρα πολλών θεμάτων, μόλις πήρατε μια γεύση αλλά ακολουθούν πολλά, τα οποία μπορεί διάφοροι να τα βλέπουν όπως επιθυμούν αλλά αν δεν εκτεθούν με τον αρμόζοντα τρόπο που να εκφράζει επακριβώς τη θεσμική λειτουργία της ορθοδοξίας ή αποσιωπηθούν να θεωρείτε βεβαία την προσφυγή στη δικαιοσύνη για τη διαφύλαξη του θεσμικού κύρους της ορθόδοξης Εκκλησίας, της οποίας είμαστε πιστοί. Τώρα που θα μιλάμε πια για μάθημα πίστεως θα μιλάμε βάσει επίσημων ορθόδοξων θεσμών και μόνο, γιατί κάθε τι διαφορετικό ίσως να συνιστά αλλοίωση της εικόνας της Εκκλησίας μας.

Ανώνυμος είπε...

Εσείς δεν θέλετε απλώς "ορθόδοξο ομολογιακό μάθημα". Εσείς θέλετε σεκταριστικά "αντιοικουμενιστικά" θρησκευτικά.
Κάποιοι ίσως θέλουν και ένα ορθόδοξο ομολογιακό μάθημα στο οποίο θα διδάσκεται, ας πούμε, ότι ο Χριστός δεν ξεκαθάρισε αν πρέπει ο πιστός να συνεχίσει να αγαπά τον εχθρό του εφόσον ο δεύτερος δεν έγινε φίλος με τον πρώτο μετά την εκδήλωση της αγάπης. Δεδομένου όμως ότι ο Κύριος το ξεκαθάρισε, δια πάντα δυνατόν εχθρόν-"εάν αγαπήσητε τους αγαπώντας υμάς, τίνα μισθόν έχετε;"... "Και εάν ασπάσησθε τους αδελφούς υμών μόνον, τι περισσόν ποιείτε;"-, ένα τέτοιο μάθημα είναι από μόνο του λόγος απαλλαγής ακόμα και για ορθόδοξους.
Μπορούμε να φανταστούμε το εξής. Αν τα ομολογιακά θρησκευτικά της α' γυμνασίου είναι σύμφωνα με τη θρησκευτική μου συνείδηση, θα παρακολουθώ το μάθημα. Αν τα ομολογιακά θρησκευτικά της β' γυμνασϊου είναι αντίθετα με τη θρησκευτική μου συνείδηση (όπως, φέρ' ειπείν, στην ανωτέρω υποθετική περίπτωση), θα πάρω απαλλαγή και θα παρακολουθώ το εναλλακτικό μάθημα, διότι το μάθημα των θρησκευτικών διδάσκει αλλοιωμένη την ορθοδοξία και είναι επικίνδυνο για μένα. Απλά τα πράγματα. Διαφωνεί κανείς ότι τη δικαιούμαι και ότι το κράτος δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να δεχτεί το αίτημά μου;

Ανώνυμος είπε...

Γιατί κόβετε τα ορθόδοξα σχόλια που απαντούν στον φανατικό Θρησκειολογιστή;;;;
Δεν φθάνει που αφήνετε την μαύρη προπαγάνδα των Θρησκειολογιστών ελεύθερη να γίνεται μέσα από το μπλογκ σας , αλλά κόβετε και τα ορθόδοξα σχόλια!!!
Μεγάλη η ευθύνη σας!!!

Ανώνυμος είπε...

10 Νοεμβρίου 2019 - 12:08 μ.μ.,
Να γνωρίζεις Συνάδελφε πως - εγώ τουλάχιστον - δεν πρόκειται να σταματήσω να ξεμασκαρώνω, όταν μου δίνεται βήμα, τον φανατικό Θρησκειολογιστή που δεν είναι άλλος από τον γνωστό σε όλους μας πλέον ΄΄Μαχόμενο Θεολόγο΄΄ κτλ. κτλ., μαχόμενο υπέρ του ΝΠΣ και του Σύριζα...,που δεν χάνει την ευκαιρία να μας επιδεικνύει συνεχώς το σπάνιο, για Θεολόγο Καθηγητή, ήθος του.

Ανώνυμος είπε...

Δεν έχετε καταλάβει καν τι είναι Ορθόδοξη εκκλησία, ότι είναι σώμα με κεφαλή τον Χριστό. Φτιάχνετε μια δική σας κατά φαντασίαν Στραβοδοξία που δέχεται την προπαγάνδα του ΠΣΕ. Το ΠΣΕ ισχυρίζεται ότι το καθοδηγεί το Πνεύμα, άρα το παίζει οικουμενική σύνοδος, ανώτερη όλων των συνόδων. Επομένως είναι μια ψευδο-εκκλησία.

Ανώνυμος είπε...

Ο ένας οικουμενιστής χειρότερος από τον άλλο, δεν ξέρεις ποιον να διαλέξεις..

Ανώνυμος είπε...

Η Εκκλησία της Ελλάδος μετέχει κανονικά στο ΠΣΕ. Τα άλλα είναι προσωπικές κρίσεις που δε μας αφορούν. Η λέξη οικουμενιστής επίσης δεν υπάρχει στις επίσημες διατυπώσεις της ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Εν ονόματι της ορθοδοξίας λοιπόν παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείται. Σε καμία περίπτωση δεν ενδιαφέρουν απόψεις ιδιωτών πέραν των πιθανών στρεβλώσεων που μπορεί να δημιουργούν.

Ευάγγελος Πονηρός είπε...

Μοναδικό φαινόμενο στα διαδικτυακά χρονικά, 87 σχόλια σέ ένα αρθράκι 485 λέξεων! Και τί απορίες που φθάνουν μέχρι απίθανες λεπτομέρειες! Αν θα διδάσκουμε περί συνόδου Κρήτης και ΠΣΕ στο ορθόδοξο μάθημα θρησκευτικών! Ας έχουμε ορθόδοξο μάθημα, και θα τα αναφέρουμε όπως πρέπει. Και βέβαια το ΠΣΕ δεν είναι ορθόδοξο και βέβαια δεν είναι οικουμενική σύνοδος και έτσι θα αναφέρεται. Όσο για τη σύνοδο τής Κρήτης, αφήστε την συνείδηση της Εκκλησίας να την κρίνει και μη προτρέχετε. Θα πρέπει να γνωρίζετε, ότι υπήρξαν σύνοδοι που συνεκλήθησαν ως οικουμενικές και ως ορθόδοξες και όμως η συνείδηση της Εκκλησίας τις απέρριψε, διότι δεν ήταν πράγματι ορθόδοξες. Σήμερα διδάσκουμε περί ληστρικής συνόδου της Εφέσου, όπως διδάσκουμε και περί των εικονομαχικών συνόδων, δεν τις συγκαταλέγουμε όμως στις ορθόδοξες συνόδους. Εάν η συνείδηση της Εκκλησίας απορρίψει τη σύνοδο τής Κρήτης θα διδάσκεται και πάλι, όχι όμως ως ορθόδοξη.

Ανώνυμος είπε...

Και οι στραβοδοξοι θα εχουν δικαιωμα απαλλαγης απο ενα ομολογιακο μαθημα για λογους θρησκευτικης συνειδησης. Μπορει να το πιστοποιησει και ο ξεμασκαρευτης.

Ανώνυμος είπε...

Συνάδελφε 11 Νοεμβρίου 2019 - 11:58 π.μ.,
Eίμαι ο 10 Νοεμβρίου 2019 - 7:47 μ.μ.. Δεν χρειάζεται να μπούμε στην διαδικασία να διαλέξουμε. Έχουμε, ήδη, επιλέξει αμετάκλητα : Τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. «Εν τω κόσμω θλίψιν έξετε˙ αλλά θαρσείτε, εγώ νενίκηκα τον κόσμον» (Ιω. 16. 33). Αυτό τα λέει όλα.

Ανώνυμος είπε...

@11 Νοεμβρίου 2019 - 8:23 μ.μ.:
Ο Ιησούς Χριστός είχε διδάξει: « Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν και ἀράτω τόν σταυρόν αὐτοῦ καί ἀκολουθήτω μοι» (Μάρκ. η΄ 34). Δεν μίλησε για απαλλαγμένους και μη, δεν τον αφορά ποιοί και πόσοι θα πάρουν απαλλαγή, ούτε έκανε διάκριση σε Ορθόδοξους και ''στραβόδοξους''. Να υποθέσω, επειδή χρησιμοποιείς τον αυτοσχέδιο σου όρο ''στραβόδοξος'', για τους Συναδέλφους σου, ότι είσαι ειδικός σε αυτόν ;
Προσωπικά, δεν είμαι αρμόδιος να πιστοποιώ την πίστη των άλλων. Απλώς, αναμένω να ακούσω τον Αναστάντα Χριστό να τους λέει την ώρα της κρίσης, αυτό που εξήγγειλε και αξίζει για κάθε αποστάτη και αρνητή της διδασκαλίας του: « Αμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ οἶδα ὑμᾶς ». Νομίζω ότι ικανοποιήθηκες τώρα από την απάντηση του ξεμασκαρευτή σου, για εσένα, αλλά θιασώτης της απόδοσης Δικαιοσύνης του Γιαχβέ, για εμένα.

Ανώνυμος είπε...

ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΜΕΝ ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ, ΕΝΑ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΔΕ ΠΛΗΘΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΑΠΤΕΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ. ΑΜΦΙΒΑΛΛΩ ΑΝ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΧΕΙ ΤΕΤΟΙΟ ΣΧΟΙΝΟΤΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ. ΑΠΑΓΕ ΤΗΣ ΑΠΑΘΕΙΑΣ.

Ανώνυμος είπε...

Θα έχετε ορθόδοξο όπως το λέτε, αν και εδώ θέλει κουβέντα, αλλά προαιρετικό. Και κανένας από τους απαλλαγέντες δε θα υποχρεούται να δώσει λογαριασμό στον οποιοδήποτε για τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις. Θα είναι αστείο να πιστεύετε το αντίθετο. Ζητήστε λοιπόν και εσείς μαζί μου εναλλακτικό μάθημα ουδετερόθρησκο για γνωσιακή, πολιτισμική κτλ κτλ μελέτη της θρησκείας. Έτσι και το δικαίωμα των ορθοδόξων κτλ κτλ όπως λέτε τηρείται και το σχολείο θα μπορεί να δει τη θρησκεία αυτοτελώς ως γεγονός επιστήμης. Γιατί έχω την αίσθηση πως δεν το θέλετε ούτε και αυτό; Είναι άραγε ψευδαίσθηση μου; Μακάρι να είναι αλλιώς δείχνει τουλάχιστον φόβο. Αν αποτύχει αυτό το ορθόδοξο το μάθημα καταρρέει οριστικά ενώ αν αποτύχει το θρησκειολογικό εσείς τουλάχιστον δε θα στενοχωρηθείτε και ιδιαίτερα.

Ανώνυμος είπε...

Είναι ξεκάθαρο ότι κάποιοι ήδη εξωθούν μαθητές και γονείς προς απαλλαγές από το ορθόδοξο μάθημα και ετοιμάζουν, προς το παρόν στο μυαλό τους, θρησκειολογικό μάθημα. Καλά τα γράφατε πριν μέρες - https://thriskeftika.blogspot.com/2019/11/blog-post_77.html

Προς το παρόν πάντως ένα μάθημα θα υπάρχει και αυτό πρέπει να είναι ορθόδοξο χριστιανικό. Εάν ποτέ οι απαλλασσόμενοι αποτελέσουν ικανό αριθμό μαθητών, τότε βλέπουμε. Πάντως και στις χειρότερες μέρες οι απαλλαγές δεν αφορούσαν περισσότερο από το 0,8%. Προσωπικά περιμένω τις υπουργικές αποφάσεις για το μάθημα του υπόλοιπου 99,2%.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ είπε...

100 σχόλια είναι αρκετά σε αυτή τη δημοσίευση. Κλείνει ο σχολιασμός στην παρούσα ανάρτηση.

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)