7/8/20

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 7.8.20 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ Η ΩΡΑ ΤΟΥ «ΞΕΣΗΚΩΜΟΥ» ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ ΕΦΘΑΣΕ! Νὰ ἑνωθῶμεν ΟΛΟΙ ἐνάντια εἰς τὸ ἐπερχόμενον νέον κλείσιμον τῶν Ἱ. Ναῶν τὸ Φθινόπωρον.

➢ Ὁ Ἅγιος Καλλίνικος Ἐδέσσης. Ὑπὸ † Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Ἰ. Θεοδωροπούλου.
➢ Ἡ προσωπικότης τοῦ π. Χαραλάμπους. Ἡ ἐπικήδειος ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἐδέσσης κ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ εἰς τὴν Ἱ. Μονὴν Ἀσωμάτων - Πετράκη.
➢ Ἡ βάρβαρος βεβήλωσις τῆς Ἁγίας Σοφίας. Τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἰωάννου Κ. Διώτη, Θεολόγου – Δημοσιογράφου – Συγγραφέως - Ἐκδότου.
➢ «Ζητοῦν καὶ τὰ ρέστα»(!) ἀπὸ τὸν ἑλληνικὸν λαόν. Τοῦ κ. Παναγιώτου Τσαγκάρη, Θεολόγου, Ὑπ. Δρ. Θεολογίας, Γενικοῦ Γραμματέως τῆς ΠΕΘ.
➢ Ἡ ὑψωμένη σπάθη καὶ τὸ μαινόμενον πλῆθος εἰς τὴν Ἁγίαν Σοφίαν μεθερμήνευσε πολλά. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.
➢ Ἡ ἔνοχος σιωπή. Γράφει ὁ Ἁγιορείτης Μοναχὸς Νικόλαος.
➢ Περιοδεία τοῦ Πάπα Ρώμης εἰς τὴν Ἑλλάδα. Στοχοποίησις ἐχθρικῶν θέσεων καὶ ἔναρξις ἐπιχειρήσεων.
➢ Μειοψηφία Ἡγουμένων διασπᾶ τὴν ἑνότητα τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
➢ Πατριάρχης Κων/λεως: «Ὡς μουσεῖον, ἡ Ἁγία Σοφία δύναται νὰ λειτουργῆ ὡς σύμβολον συναντήσεως Χριστιανισμοῦ καὶ Ἰσλάμ».
➢ Ἡ ἀγάπη τῆς Θεοτόκου καὶ ἡ Χριστοτόκος καρδία μας. Τοῦ π. Ἀθανασίου Μηνᾶ.
➢ Ὁ ἀσυμβίβαστος π. Αὐγουστῖνος.
➢ Τὰ σχέδια τοῦ Ἀρχιεπισκόπου.
➢ Σχέδιον καταλύσεως τῶν Ἱερῶν Κανόνων; Ἡ «ἄγνωστος» μελέτη τοῦ Πατριάρχου Κων/λεως. Τοῦ κ. Παύλου Τρακάδα.
➢ Ἡ ἀντιμετώπισις τῆς ἀποδοκιμασίας. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
➢ Ἐπέτειος κοιμήσεως Γέροντος Ἰωσὴφ τοῦ Ἡσυχαστοῦ. Γράφει ὁ π. Γεώργιος Τριαντάφυλλος.
➢ Ἄν εἶναι Μακεδόνες, νὰ ἐνσωματωθοῦν εἰς τὴν Ἑλλάδα. Γράφει ὁ κ. Δημήτριος Εὐθ. Κουτρούμπας, Ὁμότιμος Καθηγητὴς Παν/μίου Ἀθηνῶν.
➢ Μία Οἰκοδομὴ, «Θεοῦ οἰκοδομὴ ἐστε». Κυριακὴ Θ΄ Ματθαίου (Ματθ. ιδ΄ 22-34). † Αὐγουστίνου Καντιώτου, Ἐπισκόπου Φλωρίνης.
➢ Ρεφλεξολογία. Μαλάξεις διὰ διάγνωσιν καὶ θεραπείαν; Tοῦ κ. Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)