8/8/20

Η υποχρεωτική μασκοφορία μέσα στους ιερούς ναούς καθιστά αναγκαία την σύγκληση Συνόδου της Ιεραρχίας

Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΜΑΣΚΟΦΟΡΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΚΑΘΙΣΤΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ
Γράφει Φώτης Μιχαήλ, ατρός

Σέ Σύνοδο τς εραρχίας, ο πίσκοποι εναι λοι τους ποχρεωμένοι (νομαστική ψηφοφορία) νά λάβουν νοιχτά θέση πέναντι στό πό συζήτηση θέμα (ποχρεωτική φιμωτροφορία μέσα στούς ερούς ναούς). Καί νά τό κάνουν ατό χι μονολεκτικς μέ πιχειρήματα ντλούμενα πό τόν χρο τς πολιτικς ρθότητας, λλά μέ ναφορές στό νεξάντλητο χρυσορυχεο τς γιοπατερικς μας Παραδόσεως.
τελική τους συνοδική πόφαση, άν μέν εναι πειστικά καί ξεκάθαρα βασισμένη πάνω στόν Λόγο το Εαγγελίου καί στήν γιοπατερική μας Παράδοση, τότε τό πλήρωμα τς κκλησίας (πού καί μυαλό χει καί πού γρυπνε) θά τήν πικροτήσει καί θά τήν άποδεχθε. Διαφορετικά, κόμα καί μιά νδεχομένως διφορούμενη σαφς οκουμενιστική πόφασή τους, πάλι θά φελήσει τό ποίμνιο, διότι θά ρίξει φς στό θολό μέχρι τοδε τοπίο τς εραρχίας μας (πού κρατ σιγή χθύος…) καί θά ποκαλύψει γιά μιά φορά κόμη τούς λάχιστους στω πραγματικούς καί γνησίους Ποιμένες μας.
Πίστη μας, ρχηγός τς Πίστεώς μας ησος Χριστός, εναι Φς, λήθεια καί Ζωή. Θαρρ, πώς δέν χουμε τό πνευματικό καί κκλησιολογικό δικαίωμα νά συνεχίσουμε νά πορευόμαστε δειλ καί πραγα μέσα στό σκότος, τό ψεδος καί τόν θάνατο (τήν περιφρόνηση τς Θείας Χάριτος…). Γι’ ατό καί ο πίσκοποί μας καλονται νά λύσουν τήν σιωπή τους, καί νά ναλάβουν πωνύμως τίς εθύνες τους πέναντι στήν λήθεια.
Τί φοβόμαστε; νάδειξη τς λήθειας μέσα στήν κκλησία δέν διαιρε. Διότι λήθεια εναι διος Χριστός. ντιθέτως νώνει καί νδυναμώνει τά μέλη της τά πιστά.
φείλουμε πιτέλους νά ποφασίσουμε: Τί εναι ατό, πού μς νδιαφέρει ς εραρχία, λλά καί ς ποίμνιο; κκοσμίκευση τς κκλησίας κκλησιοποίηση το κόσμου;
Λέει τό σημερινό πολυτίκιο: '' Μετεμορφώθης ν τ ρει Χριστέ Θεός, δείξας τος μαθητας σου τήν δόξαν Σου, καθώς δύναντο...''. Καθώς δύναντο. Δηλαδή, δείχνοντας στούς μαθητές σου τήν δόξα σου, στό μέτρο πού μποροσαν νά τό δεχθον, νά τό ντέξουν.
νδεχομένως νά πέφτω καί ξω, συγχωρέστε με, λλά μες σήμερα, ποίμνιο καί ποιμένες μαζί, θαρρ πώς χι μονάχα δέν ντέχουμε νά ντικρύσουμε τήν δόξα το Κυρίου, λλά οτε κν τό πιθυμομε...!
Κύριε, συγχώρεσέ μας γιά τήν περηφάνεια μας.
6.8.2020

(ορτή τς Μεταμορφώσεως το Σωτρος).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)