18/8/21

Β΄ ανάθεση για τους Θεολόγους η υλοποίηση Εργαστηρίων Δεξιοτήτων


Σε συμπλήρωση της ισχύουσας Υ.Α. για τις αναθέσεις μαθημάτων προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας ορίζοντας την ανάθεση των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων στο Γυμνάσιο. Στην απόφαση ορίζεται: 

Συμπληρώνουμε την υπό στοιχεία 85980/Δ2/03-07-2020 υπουργική απόφαση «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» (Β’ 2737) ως προς τις αναθέσεις υλοποίησης των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων στο Γυμνάσιο, ως εξής: 

Α’ Ανάθεση: 

ΠΕ08 (ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ) 

ΠΕ11 (ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ) 

ΠΕ78 (ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ) 

ΠΕ79 (ΜΟΥΣΙΚΗΣ) 

ΠΕ80 (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ) 

ΠΕ81 (ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ) 

ΠΕ82 (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ)

ΠΕ83 (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ) 

ΠΕ84 (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ) 

ΠΕ85 (ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) 

ΠΕ88 (ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) 

ΠΕ86 (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)

ΠΕ89 (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ) 

ΠΕ91 (ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ) 


Β’ Ανάθεση: Όλες οι άλλες ειδικότητες 


Ειδικά για την Γ’ Γυμνασίου και την Θεματική Ενότητα Δημιουργώ και Καινοτομώ - Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία, ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός ανατίθεται σε όλες/όλους τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην οικεία σχολική μονάδα με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας: 

Α. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό. 

Β. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό. 

Γ. Εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ειδίκευσης του Σ.Υ.Π./ΠΕΣΥΠ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

Δ. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι πιστοποιητικού ειδικού προγράμματος μεταπτυχιακού επιπέδου στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων χρονικής διάρκειας 1.000 ωρών.

Ε. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι πιστοποιητικού ειδικού προγράμματος επιμόρφωσης στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων χρονικής διάρκειας 520 ωρών ή πιστοποιητικό προγράμματος κατάρτισης στην τεκμηρίωση πληροφοριακού υλικού Σ.Ε.Π. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων χρονικής διάρκειας 660 ωρών. 

ΣΤ. Εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού πεντάμηνου σεμιναρίου επιμόρφωσης στελεχών στον Σ.Ε.Π. 

Ζ. Εκπαιδευτικοί που έχουν πτυχίο ΑΣΕΤΕΜ - ΣΕΛΕΤΕ/ ΑΣΠΑΙΤΕ, πιστοποιητικό ΕΠΠΑΙΚ, ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ. 

Η. Εκπαιδευτικοί που έχουν παρακολουθήσει ολιγοήμερα σεμινάρια Σ.Ε.Π.

 Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2021-2022.

Κατεβάστε το ΦΕΚ της νέας Υ.Α. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)