3/8/21

Ωρολόγια Προγράμματα σχολικού έτους 2021-2022 για Γυμνάσια και Λύκεια - Τι προβλέπεται για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Χωρίς αλλαγές στις ώρες του μαθήματος των Θρησκευτικών, με μετατροπή του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της Γ΄ Γυμνασίου (β΄ ανάθεση Θεολόγων) από 2ωρο σε 3ωρο και με την προσθήκη μίας (1) ώρας κάθε εβδομάδα σε καθεμιά τάξη του Γυμνασίου για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, δημοσιεύτηκαν τα Ωρολόγια Προγράμματα που θα ισχύσουν το ερχόμενο σχολικό έτος 2021-2022. 

Δείτε τα Ωρολόγια Προγράμματα και Οδηγίες για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων

-Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου

-Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου

-Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Εσπερινού Γυμνασίου

-Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Ημερησίου Γυμνασίου

-Εργαστήρια Δεξιοτήτων Ειδικής Αγωγής 

-Εργαστήρια Δεξιοτήτων Α΄θμιας-Β΄θμιας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)