23/10/23

Βιβλιοπαρουσίαση: Πελαγίας Ι. Κογκούλη, Παιδεία και εκπαίδευση στην προοπτική καλλιέργειας του Ήθους στους/στις μαθητές/μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης -Χριστιανοπαιδαγωγική θεώρηση-

 

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Του συγγράμματος της Πελαγίας Ι. Κογκούλη με τίτλο: Παιδεία και εκπαίδευση στην προοπτική καλλιέργειας του Ήθους  στους/στις μαθητές/μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης -Χριστιανοπαιδαγωγική θεώρηση-, Εκδόσεις Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2023 σσ. 239.

Η συγγραφέας του εν λόγω συγγράμματος είναι πτυχιούχος του Τμήματος Φιλοσοφίας  και Παιδαγωγικής (Κατεύθυνση: Παιδαγωγική) της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ, πτυχιούχος του Τμήματος Θεολογίας  της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ, διδάκτορας του Τμήματος Φιλοσοφίας  και Παιδαγωγικής (Κατεύθυνση: Παιδαγωγική) της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ και μεταδιδάκτορας του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ. 

Ως ειδική στον χώρο της Παιδαγωγικής, καταπιάνεται σε αυτό το νέο της πόνημά της με ένα ζωτικής σημασίας παιδαγωγικό ζήτημα, της απουσίας, δηλαδή, από τη σχολική πραγματικότητα της Παιδείας και της, μέσω της εκπαίδευσης, καλλιέργειας του Ήθους των μαθητών/τριών στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Το συγκεκριμένο  σύγγραμμα διακρίνεται  για τη συστηματικότητα και τη μεθοδικότητα και πετυχαίνει να κομίσει με μια φρέσκια παιδαγωγική ματιά το υπ’ αριθμό ένα πρόβλημα της εκπαίδευσης που είναι ο κύριος πυλώνας της εκπαίδευσης των παιδιών και εφήβων, αυτό, δηλαδή, της προσφοράς σε αυτούς ορθής, ωφέλιμης  και αυθεντικής Παιδείας και τη, δια μέσω της εκπαίδευσης, καλλιέργειας του Ήθους των μαθητών/τριών και, μάλιστα, στο πλαίσιο ενός σύγχρονου Παιδαγωγούντος σχολείου.

Η συγγραφέας «φωτογραφίζει»  βασικά προβλήματα, όπως αυτά παρουσιάζονται στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια  εκπαίδευση, όπου, δυστυχώς, στη σχολική ζωή κυριαρχεί η αγριότητα, η βία, το μίσος, ο ανταγωνισμός, ο ατομικισμός και η αλαζονεία. Αποτυπώνει μια σύγχρονη εκπαίδευση που εμμένει στη μονομέρεια με προσφορά στους/στις μαθητές/τριες χρηστικών και μόνο γνώσεων, λειτουργώντας στο μέγιστο βαθμό απλά ως μια τεχνολογική και ψηφιακή εκπαίδευση. Είναι, όμως, παρήγορο, γιατί η συγγραφέας δεν μένει μόνο στη διάγνωση των σύγχρονων εκπαιδευτικών προβλημάτων. Η πρότασή της έρχεται  να αναταράξει  τα «ήρεμα» νερά του εφησυχασμού  των υπεύθυνων στον χώρο της εκπαίδευσης, τονίζοντας την αναγκαιότητα της ύπαρξης της Παιδείας ως του βασικού πυλώνα, ενός σύγχρονου σχολείου,  στηριγμένη στη δική μας παράδοση και ζωή.

Όσοι θα μελετήσουν το νέο πόνημά της θα προβληματιστούν για την παθογένεια της εκπαιδευτικής κατάστασης και θα οδηγηθούν στην προτεινόμενη από εκείνη λύση που  βρίσκεται στο περιεχόμενο του πονήματος της, το οποίο διαρθρώνεται  σε πέντε επί μέρους κεφάλαια και που εν συντομία έχουν, όπως παρακάτω.

Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται μια εννοιολογική διασάφηση των όρων παιδεία, ήθος, εκπαίδευση, οι οποίοι είναι φορτισμένοι με διαφορετικές θέσεις και απόψεις. Στο δεύτερο  κεφάλαιο εξετάζεται η Παιδεία, η μέσω της εκπαίδευσης πραγμάτωσή της, και η σημασία της στην καλλιέργεια του Ήθους των μαθητών/τριών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο πλαίσιο της σχεσιοδυναμικής επικοινωνίας  μεταξύ τους και στις διαπροσωπικές σχέσεις τους με τους/τις δασκάλους/λες ή καθηγητές/τριες. Το τρίτο κεφάλαιο διερευνά την Παιδεία, τη μέσω της εκπαίδευσης πραγμάτωσή της, και, μάλιστα, σε σχέση με την καλλιέργεια του Ήθους των παιδαγωγούμενων στο πλαίσιο των προσανατολισμών – σκοπών της. Στο τέταρτο κεφάλαιο εξετάζεται η Παιδεία, η μέσω της εκπαίδευσης πραγμάτωσή της, σε σχέση με την καλλιέργεια του Ήθους των μαθητών/τριών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα Προγράμματα σπουδών (Αναλυτικά Προγράμματα). Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο διερευνάται η Παιδεία και η, μέσω της εκπαίδευσης, πραγμάτωσή της, σε σχέση με την καλλιέργεια του Ήθους των μαθητών/τριών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο πλαίσιο της αναδόμησης στο Δημόσιο Ελληνικό σχολείο του καλουμένου «Μαθήματος των Θρησκευτικών» σε μάθημα με τίτλο: ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΗ  ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ.

Η πρόταση της συγγραφέως για αναδόμηση του καλούμενου «μαθήματος των Θρησκευτικών» σε μάθημα με τίτλο: ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, πρέπει να μελετηθεί με πολύ προσοχή από τους θεολόγους καθηγητές  και από τους υπευθύνους της Δημόσιας εκπαίδευση  στην πατρίδα μας. Ιδιαίτερα, κρίνεται αναγκαίο να προβληματίσει όσους είναι ευαισθητοποιημένοι στην προσφορά στους μαθητές/τριες ορθής, ωφέλιμης και αυθεντικής Παιδείας που να πηγάζει από τη δική μας περιρρέουσα  ατμόσφαιρα.

Αθήνα 18-10 2023

Ιωάννης Β. Τσάγκας

τ. Σχολικός Σύμβουλος Θεολόγων Α΄ Αθήνας και

Δωδεκανήσων

   

Η Πελαγία Ι. Κογκούλη είναι: α) πτυχιούχος του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, (κατεύθυνση Παιδαγωγική), της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ, β) πτυχιούχος του Τμήματος Θεολογίας της Θεολ. Σχολής του ΑΠΘ, γ) διδάκτορας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ (ειδίκευση Παιδαγωγική), δ) μεταδιδάκτορας του Τμήματος Κοιν. Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ.

Είναι διορισμένη ως φιλόλογος καθηγήτρια στο λύκειο Μαγούλας Δυτικής Αττικής σε οργανική θέση (κανονικός διορισμός).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)