29/9/08

Χιλιασμός και Θρησκευτικά Α΄Λυκείου

Η προπαγάνδα των Χιλιαστών στα Θρησκευτικά της Α΄ Λυκείου

Ας ξεκινήσω με μια θετική διαπίστωση. Το βιβλίο των Θρησκευτικών της Α΄ Λυκείου είναι, κατά τη γνώμη μου, το καλύτερο από όσα διδάσκονται οι μαθητές στις έξι τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Τραγική εξαίρεση αποτελεί η ενότητα του βιβλίου που αναφέρεται στους Μάρτυρες του Ιεχωβά. Η ενότητα αυτή άλλαξε μετά από παρέμβαση των ίδιων των Χιλιαστών και η σημερινή μορφή της, που υπάρχει στα σχολικά βιβλία (από το 2007), πόρρω απέχει από εκείνη της πρώτης έκδοσης του βιβλίου(2004). Το θέμα είχε και κατά το παρελθόν απασχολήσει τους θεολόγους. Καμία όμως αλλαγή δεν έγινε ούτε φέτος και γι’ αυτό αναγκάζομαι να επανέλθω στο θέμα μη ανεχόμενος στην Ορθόδοξη Ελλάδα να διδάσκω τη χιλιαστική προπαγάνδα στα ελληνόπουλα μέσα από τα βιβλία του ελληνικού Υπουργείου Παιδείας.
Για να καταλάβουν όσοι δεν γνωρίζουν το θέμα παραθέτω αποσπάσματα της ενότητας του βιβλίου όπως ήταν στην πρώτη του έκδοση του 2004 και όπως είναι τώρα (2007):

1)
Α΄ έκδοση - 2004
Τα τελευταία χρόνια αυτοαποκαλούνται«Χριστιανοί Μάρτυρες του Ιεχωβά» ...η ονομασία «Χριστιανοί Μάρτυρες του Ιεχωβά» αποτελεί οξύμωρο σχήμα
Β΄ έκδοση - 2007
Οι βασικές δοξασίες και πρακτικές τους διαφέρουν πολύ από ό,τι γενικά αποδέχονται οι χριστιανικές Εκκλησίες. Εντούτοις αυτοπροσδιορίζονται ως «Χριστιανοί»

2)
Α΄ έκδοση - 2004
Στην Ελλάδα, η αίρεση δραστηριοποιείται και επιδίδεται σε οργανωμένη προπαγάνδα από το 1906. ... Η δραστηριοποίηση τους αυτή συνοδεύεται από μεγάλη οικονομική ενίσχυση
Β΄ έκδοση - 2007
Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται από το 1906

3)
Α΄ έκδοση - 2004
Ο Χιλιασμός διαδίδει τις θρησκευτικές του απόψεις σε όλο τον κόσμο με τα προπαγανδιστικά φυλλάδια «Σκοπιά» και «Ξύπνα»
Β΄ έκδοση - 2007
Υποστηρικτικό υλικό για τη Γραφική Μελέτη παρέχουν τα δεκαπενθήμερα περιοδικά «Σκοπιά» και «Ξύπνα»

4)
Α΄ έκδοση - 2004
Έχουν κάποιες απόψεις με κοινωνική και εθνική σημασία, αυτές είναι: ...η άρνηση στράτευσης αλλά και υπεράσπισης της πατρίδας σε καιρό πολέμου και η απόρριψη της σημαίας ως συμβόλου του Έθνους ...Οι αντιλήψεις τους είναι τουλάχιστον αντικοινωνικές [Θέματα για συζήτηση: ... Υπάρχουν στοιχεία στη διδασκαλία και τη δράση των Μαρτύρων του Ιεχωβά που μπορούν να τεκμηριώσουν την άποψη ότι αυτά αντιστρατεύονται το ισχύον κοινωνικό και εθνικό σύστημα;
Β΄ έκδοση – 2007
Διαφοροποιήσεις με κοινωνικό αντίκτυπο ... Θεωρούν ότι ο χαιρετισμός στη σημαία αφενός αντιφάσκει στην πολιτική ουδετερότητας που ακολουθούν και αφετέρου ισοδυναμεί με λατρεία ειδώλου. Ισχυρίζονται, πάντως, ότι αναγνωρίζουν τη σημαία και τον εθνικό ύμνο ως εθνικά σύμβολα. Αναγνωρίζουν στα έθνη την εξουσία να συγκροτούν στρατεύματα και να αμύνονται. Οι ίδιοι, όμως, αρνούνται ένοπλη συμμετοχή στο στρατό

5)
Α΄ έκδοση - 2004
Η προπαγανδιστική και προσηλυτιστική κινητοποίηση που ασκούν είναι αντίθετη προς το Σύνταγμα, που απαγορεύει τον προσηλυτισμό. Απευθύνονται σε ανθρώπους με ασταθή πίστη και ελλιπή ενημέρωση. Με τα χρήματα και τις διασυνδέσεις που διαθέτουν εξυπηρετούν τις άμεσες υλικές ανάγκες των ανθρώπων που βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Αποκρύπτουν την πραγματική τους ταυτότητα και εμφανίζονται ως άνθρωποι που ενδιαφέρονται για τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα
Β΄ έκδοση - 2007
Επιδιώκουν να συζητούν κάποιο χωρίο της Αγίας Γραφής με όσους ενδιαφέρονται και το επιθυμούν (επισκέψεις πόρτα-πόρτα)

Πως όμως προέκυψαν αυτές και πολλές άλλες αλλαγές; Πως η πρώτη ενότητα που αναφερόταν στην προπαγάνδα των Χιλιαστών μετατράπηκε σε μία ενότητα προβολής των Μαρτύρων του Ιεχωβά και της διδασκαλίας τους; Ας αφήσουμε να μας απαντήσουν οι ορθόδοξοι (!) θεολόγοι του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που είναι κυρίως υπεύθυνοι για την τραγική μετάλλαξη του βιβλίου της Α΄ Λυκείου. Γράφει ο κ. Σταύρος Γιαγκάζογλου, θεολόγος, Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, σε άρθρο του με θέμα «Η θεολογία της ετερότητας και το θρησκευτικό μάθημα στην Ελλάδα»: «Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ως αρμόδιο όργανο της Ελληνικής Πολιτείας συνεργάζεται στενά με υπηρεσίες και φορείς θεσμικά κατοχυρωμένους (π.χ. Συνήγορος του Πολίτη), οι οποίοι λειτουργούν υπέρ της προστασίας των δικαιωμάτων κάθε θρησκευτικής μειονότητας και στο Ελληνικό σχολείο. Πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί η εκ μέρους του Π.Ι. αλλαγή του περιεχομένου της διδακτικής ενότητας, στο βιβλίο των Θρησκευτικών της Α΄ Λυκείου, που αφορούσε στους Μάρτυρες του Ιεχωβά. Οι τελευταίοι διαμαρτυρόμενοι μέσω του Συνηγόρου του Πολίτη για μειωτικούς χαρακτηρισμούς στο περιεχόμενο της παραπάνω ενότητας, ζήτησαν την αλλαγή και τροποποίησή της. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο κρίνοντας ως δίκαιο το αίτημα προχώρησε στη συγγραφή νέας διδακτικής ενότητας με νέα στοιχεία για την Οργάνωση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, που προέρχονται σε μεγάλο βαθμό από έντυπα των ιδίων».
Ο αναγνώστης ήδη κατάλαβε πως γράφονται τα βιβλία των Θρησκευτικών στη σύγχρονη Ελλάδα. Θα ήθελα όμως να κάνω και εγώ μερικά σχόλια:

1. Οι Χιλιαστές είναι οι συγγραφείς της ενότητας του σχολικού βιβλίου που αναφέρεται σε αυτούς! Οι αρμόδιοι Σύμβουλοι του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου έδειξαν τυφλή υπακοή στο Συνήγορο του Πολίτη και άλλαξαν την ενότητα για τους Χιλιαστές γράφοντάς την όπως οι βλάσφημοι αιρετικοί θέλουν. Πραγματικά διερωτώμαι τι θέλει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο να διδάσκονται οι μαθητές; Την ορθόδοξη θέση για τους αιρετικούς Χιλιαστές ή την προπαγάνδα των ίδιων των Χιλιαστών; Είναι πρωτάκουστο να αποκτούν οι Χιλιαστές βήμα επίσημο μέσα στα βιβλία των ορθόδοξων μαθητών και να γράφουν ό,τι θέλουν και όπως το θέλουν.
2. Όταν, κ. Γιαγκάζογλου, γράφετε ότι «το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προχώρησε στη συγγραφή νέας διδακτικής ενότητας με νέα στοιχεία για την Οργάνωση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, που προέρχονται σε μεγάλο βαθμό από έντυπα των ιδίων» τι εννοείτε; Αντί της ορθόδοξης θεολογίας τα παιδιά μας θα διαβάζουν «Σκοπιά» και «Ξύπνα»; Αλλά αυτό ήταν λογική συνέπεια της εκτίμησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ότι το αίτημα των Χιλιαστών για αλλαγή της ενότητας ήταν «δίκαιο»! Τους καημένους τους Χιλιαστές. Τους αδικήσαμε βρε παιδί μου! Καλά δεν ακούσατε ποτέ τι είναι η προπαγάνδα των Χιλιαστών;
3. Η παλαιά ενότητα του βιβλίου ενημέρωνε τους μαθητές για τις αιρετικές αποκλίσεις των Χιλιαστών. Έτσι τους προφύλασσε από τη δόλια προπαγάνδα τους με την οποία κάποια στιγμή πιθανόν θα βρεθούν αντιμέτωποι. Η νέα διδακτική ενότητα αποτελεί μέρος της χιλιαστικής προπαγάνδας. Οι Χιλιαστές εισβάλουν στα σχολεία, στο νου και στις καρδιές των μαθητών όχι από το παράθυρο αλλά ως κύριοι, από την πόρτα με διαβατήριο που εξέδωσε ο Συνήγορος του Πολίτη και σφράγισαν οι θεολόγοι του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
4. Ακολουθώντας τη λογική του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που πάντοτε σπεύδει να υιοθετήσει τις υποδείξεις του Συνηγόρου του Πολίτη, θα έπρεπε κανονικά να αναθέσουμε στους μάγους να γράψουν την ενότητα για τη μαγεία, στους σατανιστές την ενότητα για το σατανισμό, στους μασόνους την ενότητα για τη μασονία κ.ο.κ. Ή τουλάχιστον θα έπρεπε να τους ρωτήσουμε μήπως τους «προσβάλλει» το βιβλίο των Θρησκευτικών! Η θεολογία της ετερότητας σε πλήρη εφαρμογή!

Φαίνεται πως οι αντιδράσεις του περασμένου έτους για το ίδιο θέμα δεν ήταν αρκετές για να οδηγήσουν στη διαγραφή της κατάπτυστης ενότητας και την επάνοδο στην αρχική ενότητα. Και φέτος οι μαθητές θα διδαχθούν θρησκευτικά όπως τα έγραψαν οι Χιλιαστές. Εκτός κι αν οι θεολόγοι εκπαιδευτικοί ζητήσουν από τους μαθητές να διαγράψουν ή να σχίσουν τις κατάπτυστες σελίδες της ντροπής και διδάξουν με βάση το παλαιό βιβλίο ή τόσα άλλα ορθόδοξα αντιχιλιαστικά εγχειρίδια.
Οι μάχιμοι εκπαιδευτικοί, οι θεολόγοι της τάξης και όχι της πολυθρόνας ας αρνηθούμε τη «συμμόρφωση» στις υποδείξεις του Συνηγόρου του Πολίτη, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και κυρίως των βλάσφημων χιλιαστών. Αλλιώς θα είμαστε και εμείς υπεύθυνοι ενώπιον του Ζώντος Θεού.
Πριν μερικά χρόνια ο αοίδιμος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης κυρός Σεβαστιανός προέτρεπε σε ομιλίες του τους μαθητές να φωνάζουν στις πλατείες και τους δρόμους της πόλης «Λύκοι, λύκοι...» όταν βλέπουν Ιεχωβάδες. Εμείς ξεπεράσαμε τον άγιο Μητροπολίτη και τόσους άλλους ορθοδόξους αγωνιστές της Πίστεως. Εμείς γίναμε οι θεολόγοι της ετερότητας! Αλλά περί της σύγχρονης αυτής μορφής θεολογίας σε άλλο άρθρο.

1 σχόλιο:

Troparion είπε...

Έλεος, τί άλλο θα δούμε...; Δυστυχώς δεν είμαι πια σ' αυτές τις τάξεις, ώστε να πω και τίποτα.

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)