2/9/10

Η εκπροσώπηση της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Διάλογο με τους Παπικούς στη Βιέννη -şi în traducere în limba română

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος αποφάσισε σήμερα με συνοπτικές διαδικασίες και χωρίς την έγκριση της Ιεραρχίας να αποστείλει στη Βιέννη, στο Διάλογο με τους Παπικούς, εκπρόσωπο το Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομο. Είχε προηγηθεί η Επιστολή του Μητροπολίτη Κυθήρων προς τη Σύνοδο με την οποία ζητούνταν έλεγχος των εκκλησιολογικών θέσεων του Μητροπολίτη Μεσσηνίας αλλά ούτε η έκτακτη Σύνοδος της Ιεραρχίας το Μάιο ούτε η σημερινή Διαρκής Ιερά Σύνοδος ασχολήθηκε με τις σοβαρές επισημάνσεις του Μητροπολίτη Κυθήρων. Αλλά και σχετικά κείμενα του καθηγητή Δ. Τσελεγγίδη και άλλων θεολόγων και κληρικών δεν έτυχαν της δέουσας προσοχής από τους συνοδικούς Ιεράρχες......
Τα χρονικά περιθώρια είναι τόσο μικρά πλέον ώστε να φαίνεται πως το ζήτημα της εκπροσώπησης της Εκκλησίας της Ελλάδος έχει κλείσει. Η επόμενη τακτική σύγκληση της Ιεραρχίας είναι ορισμένη για τον μήνα Οκτώβριο, οπότε θα έχουν λήξει οι εργασίες της Μικτής Επιτροπής Διαλόγου στη Βιέννη. Ο Διάλογος συνεχίζεται στη Βιέννη από 19-27 Σεπτεμβρίου με θέμα το παπικό πρωτείο κατά την πρώτη χιλιετία. Η σημερινή απόφαση της Εκκλησίας της Ελλάδος για αποστολή σε αυτόν το Διάλογο του Μητροπολίτη Μεσσηνίας ουδόλως ταράζει τους οικουμενιστικούς φαναριώτικους σχεδιασμούς αφού ως γνωστόν υπάρχει πλήρης σύμπλευση του συγκεκριμένου Μητροπολίτη με τον συμπρόεδρο (από την πλευρά των Ορθοδόξων) της Μικτής Επιτροπής Θεολογικού Διαλόγου Μητροπολίτη Περγάμου Ιωάννη Ζηζιούλα.
Υπό τις παραπάνω προϋποθέσεις ο Διάλογος από ορθοδόξου απόψεως καθίσταται εξαρχής προβληματικός, όχι μόνο γιατί το συζητούμενο θέμα έπρεπε να ακολουθήσει μετά τη συζήτηση άλλων θεμάτων που άπτονται άμεσα της Πίστεως, όπως το Filioque και η «κτιστή χάρις» αλλά και γιατί τα εκπροσωπούντα την Ορθόδοξη Εκκλησία πρόσωπα δεν τυγχάνουν της αποδοχής του μεγαλύτερου μέρους του πιστού ορθόδοξου κλήρου και λαού. Όποια απόφαση και αν ληφθεί, όποιο κείμενο και αν υπογραφεί, ως προϊόν του Διαλόγου αυτού, δεν μπορεί να έχει καμία δεσμευτική ισχύ, ούτε κύρος για την Ορθόδοξη Εκκλησία.
Είναι πάντως λυπηρό ότι ο Αρχιεπίσκοπος, αφήνοντας το ζήτημα του Διαλόγου με τους Παπικούς για την τελευταία στιγμή, μεθοδικά θέτει στο περιθώριο τις Ορθόδοξες φωνές που ανησυχούν για όσα ακούγονται στο Διάλογο αυτό και συνεχίζει την τακτική της παραχώρησης όλων των σχετικών με τους Παπικούς ζητημάτων στην φαναριώτικη πρωτοβουλία.
_________________________________
Reprezentarea Bisericii Eladei la Dialogul cu catolicii la Viena

Sfântul Sinod Permanent al Bisericii Eladei a hotărât astăzi, printr-o procedură rapidă şi fără aprobarea Ierarhiei (adică fără convocarea şi consultarea Sinodului mare), să trimită ca reprezentant la Viena în Dialogul cu catolicii pe Mitropolitul Hrisostomos de Messinia. A existat o scrisoare a Mitropolitului Serafim de Kithire către Sinod, în care acesta a solicitat verificarea tezelor ecleziologice ale Mitropolitului de Messinia, dar nici Sinodul Extraordinar al Ierarhiei din mai, nici Sfântul Sinod Permanent de azi nu s-a ocupat de serioasele semnale trase de Mitropolitul de Kithire. Dar nici textele pe acest subiect ale profesorului D. Tselenghidis şi ale altor teologi şi clerici nu au primit atenţia cuvenită din partea Ierarhilor sinodali.

Timpul rămas este atât de puţin, încât se pare că problema reprezentării Bisericii Eladei este închisă.
Următoarea şedinţă ordinară a Ierarhiei este stabilită pentru luna octombrie când lucrările Comisiei Mixte de Dialog de la Viena vor fi deja încheiate. Dialogul continuă la Viena în perioada 19 – 27 septembrie cu tema primatului papal din primul mileniu. Hotărârea de astăzi a Bisericii Eladei privind trimiterea la acest Dialog a Mitropolitului de Messinia nu deranjează cu nimic planurile ecumeniştilor din Fanar de vreme ce există o colaborare deplină a respectivului Mitropolit cu co-preşedintele (din partea ortodoxă) Comisiei Mixte de Dialog Teologic, Mitropolitul de Pergam, Ioannis Zizioula.
În condiţiile de mai sus, Dialogul a fost de la început problematic din punct de vedere ortodox, nu doar pentru că tema dezbătută trebuia precedată de discutarea altor teme legate direct de Credinţă, cum ar fi Filioque-le şi „harul creat”, dar şi pentru că persoanele care reprezintă Biserica Ortodoxă în cea mai mare măsură nu se bucură de acceptare din partea clerului ortodox şi a poporului credincios. Indiferent ce hotărâre s-ar lua, indiferent ce text s-ar semna, ca rezultat al acestui Dialog, acestea nu pot avea nici caracter obligatoriu, nici validitate pentru Biserica Ortodoxă.
Cu toate acestea, este regretabil că Arhiepiscopul Ieronim, lăsând problema Dialogului cu catolicii pentru ultimul moment, a marginalizat sistematic vocile ortodoxe, care se nelinişteau de cele auzite în cadrul acestui Dialog, şi continuă tactica sa de concesie faţă de iniţiativa fanariotă în toate aceste chestiuni cu catolicii.

(traducere: Frăţia Ortodoxă Misionară “Sfinţii Trei Noi Ierarhi”, sursa: http://thriskeftika.blogspot.com/ )

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

"Ο Οικουμενισμός, πραγματικά έτσι όπως έχει επικρατήσει να σηματοδοτείται ο όρος αυτός, βεβαίως είναι αίρεση, γιατί σημαίνει απάρνηση βασικών γνωρισμάτων της Ορθοδόξου πίστεως, όπως είναι φερ' ειπείν η αποδοχή της θεωρίας των κλάδων, ότι δηλαδή η κάθε Εκκλησία έχει ένα τμήμα της αλήθειας και πρέπει να ενωθούμε όλες οι "εκκλησίες", να βάλουμε στο τραπέζι τα τμήματα της αληθείας για να απαρτισθεί το όλον. Εμείς πιστεύουμε ότι η Ορθοδοξία είναι η Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Τέρμα, σ' αυτό δεν γίνεται συζήτηση, και επομένως, οποιοσδήποτε πρεσβεύει τα αντίθετα μπορεί να λέγεται οικουμενιστής και επομένως να είναι αιρετικός".

Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χριστόδουλος
Συνέντευξη στον Ραδιοφωνικό Σταθμό της Εκκλησίας, 24/5/1998.

http://www.oodegr.com/oode/oikoymen/oikoymen.htm

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)