30/12/11

Κυκλοφορεῖ τό φύλλον τῆς 30.12.11 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
◇ Δὲν ἐσεβάσθησαν τίποτε! Τὰ Χριστούγεννα ἐκτύπησαν τὸν μοναχισμὸν καὶ τὴν Ἐκκλησίαν. Μὲ τὴν ἀπόφασιν διὰ τὴν προφυλάκισιν τοῦ «φιλορώσου» Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μ. Βατοπαιδίου.
◇ Ἔξω οἱ μιζαδόροι πολιτικοὶ καὶ οἱ κακοποιοὶ πάσης μορφῆς, εἰς τήν… φυλακὴν ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μ. Βατοπαιδίου.

◇ Ἐκρύβησαν μαζὶ μὲ τοὺς πολιτικοὺς Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης. Διὰ τὴν ὑπόθεσιν τοῦ Βατοπαιδινοῦ Καθηγουμένου...

◇ Ἡ κρίσις καί ἡ ἀποστασία ἀπό τόν Χριστόν εἰς τά Χριστουγεννιάτικα μηνύματα Σεβ. Μητροπολιτῶν.
◇ Συνεπληρώθησαν 17 ἔτη ἀπό τήν κοίμησιν τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Κονίτσης κυροῦ Σεβαστιανοῦ.
◇ Σεβ. Μητροπολίτης Λαρίσης: «Ἅλας–ἄναλον».
◇ Ὁ μακαριστός Φώτης Κόντογλου ἀπαντᾶ εἰς τήν φιλοπαπικήν «ἀγαπολογίαν» τοῦ Φαναρίου.
◇ Ἐφιαλτικαί αἱ ἐπιπτώσεις τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως εἰς Ἀλεξ/πολιν, Ὀρεστιάδα καί Σουφλί.
◇ Τά δίκαια καί τά προνόμια τοῦ Ἑλληνισμοῦ εἰς τά Παν­άγια Προσκυνήματα τῶν Ἁγίων Τόπων. Τοῦ Ἀρ­χιμ. Ἰγνατίου.
Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)