24/12/11

+Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου, «Τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου»

«Τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου»
+Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου
O χρόνος, ἀγαπητοί μου, κατὰ τὴ διαδρομή του ἐμφανίζει στὴ σκηνὴ δι άφορα γεγονότα. Ἕνα γεγονὸς ὅμως, ποὺ συν έβη σὲ μιὰ ἄσημη γωνιὰ τοῦ πλανήτη, ἀποτελεῖ τὸν ἄξονα γύρω ἀπ᾽ τὸν ὁποῖο στρέφονται σφαῖρες ἰδεῶν καὶ συναισθημάτων. Εἶνε ἐκεῖνο ποὺ ἡ Ἐκκλησία ἑορτάζει κάθε χρόνο στὶς 25 Δεκεμβρίου. Ἡ γέννησις τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, νά τὸ μεγαλύτερο γεγονὸς τῆς παγκοσμίου ἱστορίας. Τὰ γενέθλια βασιλέων, αὐτοκρατόρων καὶ κατακτητῶν λησμονήθηκαν, «πομφόλυγες ἦσαν καὶ διερράγησαν», φοῦσκες ἦταν κ᾽ ἔσκασαν. Καὶ ἐνῷ πολλοὶ ἀπὸ μᾶς δὲν γνωρίζουμε τὴν ἡμερομηνία γεννήσεως προσφιλεστάτων μας προσώπων καὶ πρέπει γι᾿ αὐτὴν νὰ ψάξουμε στὰ ληξιαρχικὰ βιβλία, δὲν ὑπάρχει ὅμως παιδὶ δημοτικοῦ σχολείου χριστιανικῆς χώρας ποὺ νὰ μὴ γνωρίζῃ τὴν ἡμερομηνία τῆς γεννήσεως τοῦ Θείου Βρέφους τῆς Βηθλεέμ.
25.12.11 - Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ.Το πλήρωμα του χρόνου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)