27/7/12

Αξιολόγηση από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και δυνατότητα ριζικής αναμόρφωσης των νέων Προγραμμάτων Σπουδών, προβλέπει έγγραφο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Στην «Διαύγεια» αναρτήθηκε σήμερα (27/7/2012) με μεγάλη χρονική καθυστέρηση έγγραφο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με ημερομηνία 20/2/2012. Το έγγραφο (δημοσιεύεται ολόκληρο στο τέλος της ανάρτησης αυτής) αφορά στην υλοποίηση του έργου εκπόνησης των νέων Προγραμμάτων Σπουδών. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι σημαντικές και αφορούν τόσο στις αμοιβές (καθόλου ευκαταφρόνητες!) όσων εμπλέκονται στην εκπόνηση των Προγραμμάτων Σπουδών όσο και στη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την υλοποίηση του έργου αυτού, που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Το πιο σημαντικό ωστόσο στοιχείο του εγγράφου αφορά στην αξιολόγηση των Προγραμμάτων Σπουδών από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και στη δυνατότητα ριζικής αναμόρφωσης των Προγραμμάτων Σπουδών κατά τη διάρκεια ή μετά την πιλοτική εφαρμογή τους.
Συγκεκριμένα:

Α) Το έγγραφο (βλ. σελ. 8) προβλέπει την «Κριτική ανάγνωση/αξιολόγηση των Προγραμμάτων Σπουδών υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου) από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες». Αναφέρει σχετικά ότι «Η εργασία αυτή θα ανατεθεί σε εμπειρογνώμονες (ειδικούς επιστήμονες) οι οποίοι δεν έχουν εμπλακεί στην εκπόνηση των νέων Προγραμμάτων Σπουδών. Δύο εμπειρογνώμονες (εξωτερικοί) ανα γνωστικό αντικείμενο και ανα βαθμίδα εκπαίδευσης, θα αναλάβουν την κριτική ανάγνωση αξιολόγηση των νέων Προγραμμάτων Σπουδών και θα συντάξουν τεκμηριωμένη έκθεση αξιολόγησης για κάθε πρόγραμμα σπουδών» .
Β) Επίσης το ίδιο έγγραφο προβλέπει (βλ. σελ. 9) τη «Ριζική αναμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών κατά τη διάρκεια ή μετά την Πιλοτική Εφαρμογή τους». Αναφέρει σχετικά ότι «Για τις περιπτώσεις που κατά τη διάρκεια ή μετά την Πιλοτική Εφαρμογή των νέων προγραμμάτων σπουδών, διαπιστωθεί η ανάγκη ριζικής αναμόρφωσης του Π.Σ. ενός επιστημονικού πεδίου ή γνωστικού αντικειμένου μιας βαθμίδας εκπαίδευσης ή όλων των βαθμίδων υποχρεωτικής εκπαίδευσης, η εργασία αυτή ανατίθεται σε εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Οι εμπειρογνώμονες θα παραδίδουν τα παραδοτέα τους σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται για κάθε εργασία».
Ως γνωστόν τα νέα Προγράμματα Σπουδών για τα Θρησκευτικά Δημοτικού και Γυμνασίου μετά τη δημοσίευσή τους και την πιλοτική τους εφαρμογή κατά το προηγούμενο σχολικό έτος (2011-2012) έχουν κριθεί ακατάλληλα και μη συνάδοντα με τις αρχές της παιδαγωγικής και της ορθόδοξης θεολογίας τόσο από καθηγητές Θεολόγους των τάξεων, όσο και από καθηγητές των Θεολογικών Σχολών, και μάλιστα καθηγητές Παιδαγωγικής, από Ιεράρχες της Εκκλησίας της Ελλάδος και από ενώσεις Θεολόγων. Ως εκ τούτου, απαιτείται η άμεση ενεργοποίηση των δύο παραπάνω προβλέψεων του εγγράφου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Είναι σαφές ότι οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες που θα αναλάβουν την αξιολόγηση και ριζική αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών για τα Θρησκευτικά δεν θα πρέπει να είναι της ίδιας ομάδας των Εμπειρογνωμόνων που εκπόνησαν τα νέα Προγράμματα ούτε μέλη του γνωστού πλέον για τις μεθοδεύσεις του συνδέσμου Θεολόγων ΚΑΙΡΟΣ. Για τούτο απαιτείται συντονισμένη δράση των αρμοδίων αλλά και δυναμική παρέμβαση της Εκκλησίας προς το Υπουργείο Παιδείας ώστε να διασφαλιστεί ο ορθόδοξος χαρακτήρας του μαθήματος των Θρησκευτικών.
Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)