31/7/12

Με αποφάσεις εξπρές τα λουκέτα σε ΑΕΙ και ΤΕΙ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Με αποφάσεις εξπρές τα λουκέτα σε ΑΕΙ και ΤΕΙ
Σύμφωνα με τις προωθούμενες αλλαγές θα επιτρέπονται καταργήσεις και συγχωνεύσεις ιδρυμάτων και σχολών για ακαδημαϊκούς και οικονομικούς λόγους. Οι αποφάσεις θα λαμβάνονται εντός δύο μηνών. Οι πρυτάνεις θα εξαντλήσουν τη θητεία τους
Λουκέτα εξπρές σε πανεπιστήμια, ΤΕΙ και σχολές προβλέπεται στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας για την ανώτατη εκπαίδευση που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.

Ειδικότερα, επισημαίνεται πως θα μπορούν να συγχωνεύονται, να καταργούνται, να μετονομάζονται και να μεταβάλλεται η έδρα τους για ακαδημαϊκούς και οικονομικούς λόγους.
Μάλιστα, οι αποφάσεις για καταργήσεις ή συγχωνεύσεις ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή σχολών θα λαμβάνονται κατά περίπτωση εντός δύο μηνών.
Πιο συγκεκριμένα, θα μπορούν να προχωρούν οι καταργήσεις και οι συγχωνεύσεις για τους παρακάτω λόγους:
Οταν είναι αναγκαίο για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων κοινωνικών αναγκών για την ανάπτυξη της ανώτατης εκπαίδευσης ή για την καλλιέργεια νέων επιστημονικών και τεχνικών πεδίων ή πεδίων διεπιστημονικού χαρακτήρα που κρίνονται απαραίτητα για την οικονομικοκοινωνική ανάπτυξη της χώρας και δεν καλύπτονται με επάρκεια από τα ΑΕΙ ή τις σχολές ή τα τμήματα που λειτουργούν.
Οταν επιβάλλεται από το δυσανάλογα μεγάλο ή αντίστοιχο μικρό ετήσιο αριθμό φοιτητών ή αποφοίτων ανά καθηγητή σε ένα ΑΕΙ ή μια σχολή ή ένα τμήμα.
Οταν η λειτουργία μεμονωμένων ΑΕΙ ή σχολών ή τμήματος δεν δικαιολογείται επιστημονικά και αντιθέτως, δυσχεραίνει την έρευνα και τη διδασκαλία στα αντίστοιχα γνωστικά πεδία.
Οταν είναι σύμφωνες με τις ανάγκες και τις δυνατότητες της εθνικής οικονομίας.
Οσον αφορά στη διαδικασία, ο υπουργός Παιδείας πριν από την υποβολή της πρότασης υποβάλλει ερώτημα συνοδευόμενο από ειδική τεκμηρίωση για έκδοση γνώμης από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση καθώς και από το Συμβούλιο των οικείων ιδρυμάτων, έπειτα από διατύπωση γνώμης των Συγκλήτων αυτών.
Η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων από τα ιδρύματα δεν θα ξεπερνά τους δύο μήνες και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η προθεσμία θα παρατείνεται για 7 ημέρες.
Από το υπουργείο Παιδείας θα υπάρξει μέριμνα για τα θέματα που θα προκύπτουν από τις συγχωνεύσεις και καταργήσεις, όπως η κατανομή φοιτητών και προσωπικού, η ισοτιμία παλαιών και νέων πτυχίων κ.ά.
Κατά τα λοιπά, στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» που κατατέθηκε στη Βουλή χθες το απόγευμα υπάρχουν αλλαγές στον «νόμο Διαμαντοπούλου». Οι βασικότερες από αυτές είναι ότι οι πρυτάνεις θα εξαντλήσουν τη θητεία τους, ενώ μέχρι το τέλος του έτους θα πρέπει να έχουν συγκροτηθεί τα Συμβούλια Διοίκησης σε όλα τα ΑΕΙ.
Για τα ιδρύματα στα οποία η θητεία των πρυτάνεων λήγει στις 31 Αυγούστου, παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου. Κατά τα λοιπά, δίνεται η δυνατότητα επιστολικής ψήφου σε περιπτώσεις άγονης εκλογικής διαδικασίας, ενώ οι κοσμήτορες των σχολών θα εκλέγονται από τους καθηγητές και τους λέκτορες. Τέλος, σημειώνεται πως σήμερα διεξάγεται Σύνοδος των Πρυτάνεων όπου αναμένεται να τοποθετηθούν για τις αλλαγές.
Τι προβλέπεται
Πώς θα εκλέγονται τα Συμβούλια
Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, την ευθύνη οργάνωσης της διαδικασίας ανάδειξης των εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Συμβουλίου σε κάθε ίδρυμα, θα έχει εφεξής η Πρυτανεία του πανεπιστημίου. Τρεις μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των αποχωρούντων μελών του Συμβουλίου, ο πρύτανης θα προκηρύσσει εκλογές, εφόσον πρόκειται για εσωτερικά μέλη, είτε θα δημοσιεύει ανοικτή πρόσκληση, εφόσον πρόκειται για εξωτερικά μέλη.
Τα εσωτερικά μέλη θα εκλέγονται από το σύνολο των καθηγητών ενώ στην εκλογή συμμετέχουν και οι υπηρετούντες λέκτορες. Σε περίπτωση δύο διαδοχικών άγονων εκλογικών διαδικασιών, δίνεται η δυνατότητα διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας μέσω επιστολικής ή ηλεκτρονικής ψήφου.Αναφορικά με τα προσόντα που θα πρέπει να έχουν τα εξωτερικά μέλη, είναι ? μεταξύ άλλων ? η ευρεία αναγνώριση του υποψηφίου στην επιστήμη, στα γράμματα ή στις τέχνες.
Ο πρύτανης
Σχετικά με τον πρύτανη, εκλέγεται από τους καθηγητές και τους λέκτορες του ιδρύματος, ύστερα από διεθνή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Την ευθύνη της οργάνωσης της διαδικασίας ανάδειξης του πρύτανη έχει τριμελής επιτροπή, η οποία συγκροτείται από καθηγητές πρώτης βαθμίδας.
Η επιτροπή συγκεντρώνει τις υποψηφιότητες στο Συμβούλιο και με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων, επιλέγει, εφόσον είναι 11μελές, δύο και εφόσον είναι 15μελές τρεις υποψηφίους μεταξύ αυτών που συγκεντρώνουν τα τυπικά προσόντα. Η θητεία του πρύτανη είναι τετραετής και δεν μπορεί να εκλεγεί για δεύτερη συνεχή θητεία.
Τέλος, επισημαίνεται πως η χρηματοδότηση των πανεπιστήμιων για το έτος 2012 γίνεται βάσει των εγκεκριμένων προϋπολογισμών τους. Για μη εγκεκριμένους προϋπολογισμούς ιδρυμάτων τα οποία δεν έχουν αναδείξει τα όργανα που προβλέπει ο Ν.4009/2011, αρμόδιο όργανο για την ψήφιση του προϋπολογισμού παραμένει η Σύγκλητος.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΒΟΛΙΑΝΙΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)