11/2/13

Δήλωση Πατριάρχη Βαρθολομαίου για την παραίτηση του Πάπα Βενέδικτου

Δήλωσις τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου. Ἐπί τῇ ἀνακοινώσει τῆς παραιτήσεως τοῦ Πάπα Ρώμης Βενεδίκτου ΙΣΤ΄,11 Φεβρουαρίου 2013
Μέ λύπην ἐπληροφορήθημεν τήν ἀπόφασιν τῆς Αὐτοῦ Ἁγιότητος τοῦ Πάπα Βενεδίκτου νά παραιτηθῇ τοῦ Θρόνου του, διότι μέ τήν σοφίαν καί τήν πεῖραν του θά ἠμποροῦσε νά προσφέρῃ ἀκόμη πολλά εἰς τήν Ἐκκλησίαν καί εἰς τόν κόσμον.
Ὁ Πάπας Βενέδικτος ἔβαλεν ἀνεξίτηλον τήν σφραγῖδα του εἰς τήν ζωήν καί τήν ἱστορίαν τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας ὄχι μόνον μέ τήν σύντομον παπωσύνην του ἀλλά καί μέ τήν ὅλην μακράν προσφοράν του ὡς θεολόγου καί Ἱεράρχου τῆς Ἐκκλησίας του, καί μέ τό πανθομολογούμενον κῦρος του.
Τά συγγράμματά του θά ὁμιλοῦν ἐπί μακρόν διὰ τήν βαθεῖαν θεολογικήν του κατάρτισιν, διὰ τήν γνῶσιν τῶν Πατέρων τῆς ἀδιαιρέτου Ἐκκλησίας, διὰ τήν ἐπαφήν του μέ τήν σύγχρονον πραγματικότητα, διὰ τό ζωηρόν ἐνδιαφέρον του διὰ τά προβλήματα τοῦ ἀνθρώπου.
Ἡμεῖς οἱ Ὁρθόδοξοι θὰ τόν τιμῶμεν πάντοτε ὡς φίλον τῆς Ἐκκλησίας μας καί πιστόν ὑπηρέτην τῆς ἱερᾶς ὑποθέσεως τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως καί θά χαίρωμεν πληροφορούμενοι διὰ τήν καλήν του ὑγείαν καὶ τήν παραγωγικήν θεολογικήν του ἐργασίαν.
Προσωπικῶς θά ἐνθυμούμεθα μέ συγκίνησιν τήν ἐπίσκεψίν του εἰς τήν ἕδραν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου πρό ἑξαετίας καί πλέον, καθώς καί τάς πολλάς συναντήσεις καί τήν καλήν συνεργασίαν πού εἴχομεν κατά τήν διάρκειαν τῆς πρωθιεραρχικῆς του διακονίας.
Εὐχόμεθα ἀπό τοῦ Φαναρίου ὁ Κύριος νά ἀναδείξῃ ἄξιον διάδοχόν του ἐπί κεφαλῆς τῆς ἀδελφῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρώμης καί νά συνεχισθῇ καί μετ’ αὐτοῦ ή κοινή πορεία μας πρὸς τήν τῶν πάντων ἕνωσιν εἰς δόξαν Θεοῦ.

4 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

"Ἡμεῖς οἱ Ὁρθόδοξοι θὰ τόν τιμῶμεν πάντοτε ὡς φίλον τῆς Ἐκκλησίας μας".
Καλό θα είναι ο κος Βαρθολομαίος να μην υποτιμά σε τέτοιο βαθμό τη νοημοσύνη των πιστών γιατί δεν τρώνε όλοι απ το οικουμενιστικό κουτόχορτο το οποίο αφειδώς προσφέρει το Φανάρι.

Ανώνυμος είπε...

Κι όμως αυτή η ανακοίνωση είναι ενός Ορθόδοξου Πατριάρχη!

Λαζαρίδης Σπυρίδων είπε...

1. "μέ τήν σοφίαν καί τήν πεῖραν του θά ἠμποροῦσε νά προσφέρῃ ἀκόμη πολλά εἰς τήν Ἐκκλησίαν"
Ο πάπας, κατά την Ορθόδοξο Ιερά Παράδοση, τις Αγίες Συνόδους και τους Αγίους Πατέρες, αλλά και κατά την συνείδηση ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΥΣΕΒΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ (συνειδητών) ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ είναι α ι ρ ε σ ι ά ρ χ η ς . Επομένως, όχι μόνο δεν έχει να προσφέρη ΤΙΠΟΤΕ, αλλά είναι εχθρός της Εκκλησίας μας, λύκος άρπαγας, εφόσον μένει αμετανόητος στις αιρέσεις του.

2. "μέ τό πανθομολογούμενον κῦρος του"
Τι κύρος έχει ενας αιρεσιάρχης;;;;; Δόξα τω Θεώ δεν είμαστε όλοι Οικουμενιστές και ομολογούμε τις -πανθομολογούμενες υπό των Ορθοδόξων- αιρέσεις του παπισμού και του Οικουμενισμού.

3. "Ἡμεῖς οἱ Ὁρθόδοξοι θὰ τόν τιμῶμεν πάντοτε ὡς φίλον τῆς Ἐκκλησίας μας"
Υμεις οι Οικουμενιστές. Το να "τιμαει" ως "φίλον" κάποιος τον πάπα δεν είναι Ορθό-δοξία. Πολύ λυπάμαι,Αυτού θειοτάτη Παναγιότητα, αλλά αυτή είναι η αλήθεια.Η αλήθεια και το φώς, τα οποία τρέμουν όσοι είναι του σκότους και πράττουν τα έργα του σκότους,Αυτού θειοτάτη Παναγιότητα.

4. "ὡς θεολόγου καί Ἱεράρχου τῆς Ἐκκλησίας του"
Ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί πίστεύουμε και ομολογούμε μόνο ΜΙΑΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ. Αν πω, είτε ως λαϊκός είτε ως Πατριάρχης, ότι υπάρχουν 2 Εκκλησίες, ή περισσότερες, καταπατώ το ΣΎΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ και παύω να είμαι Ορθόδοξος.

5. "τῆς ἱερᾶς ὑποθέσεως τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως"
Κατα την θεία Λατρεία, αν το "της των πάντων ενώσεως" αναφερόταν στις "αδελφές Εκκλησίες" θα ήταν "της των ΠΑΣΩΝ ενώσεως" αφού το "εκκλησιών" ΕΙΝΑΙ ΓΕΝΟΥΣ ΘΗΛΥΚΟΥ. Αυτό είναι γραμματική Δημοτικού και δε πρέπει να υποτιμάται τόσο η νοημοσύνη των πιστών. Αντίθετα,το "της των ΠΑΝΤΩΝ ενώσεως" αναφέρεται στην ένωση όλων των ανθρώπων ΥΠΟ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, που είναι το σώμα της Αλήθειας, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Του Οποίου την φώτιση και το μέγα έλεος είθε να έχουμε όλοι για να σωθούμε όλοι και να τον δοξάζουμε, συν τω Πατρί και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους Αιώνας των Αιώνων. ΑΜΗΝ

Ένας αμαρτωλός πλήν Ορθόδοξος Χριστιανός.

Ανώνυμος είπε...

Παναγιότατε,...όταν την ημέρα της κρίσεως, θα δίνετε λόγο ενώπιον του Θεού...και εσείς και οι φίλοι σας, θα είμαστε και εμείς εκεί...να μας τα ξαναπείτε!!!

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)