30/12/13

101 συνταξιοδοτήσεις Θεολόγων από το καλοκαίρι μέχρι σήμερα

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Δημοσιεύτηκαν ήδη στο ΦΕΚ οι συνταξιοδοτήσεις 101 Θεολόγων που πραγματοποιήθηκαν από το καλοκαίρι μέχρι σήμερα. Να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του έτους έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία και άλλοι Θεολόγοι ενώ πιθανόν αναμένεται η δημοσίευση και άλλων συνταξιοδοτήσεων Θεολόγων στο ΦΕΚ.
Δείτε τα ονόματα των Θεολόγων που συνταξιοδοτούνται και τις περιοχές στις οποίες υπηρέτησαν:


1. Με την αριθμ. 89057/Α2/3−7−2013 διαπιστωτική πράξη της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 155 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, εκπαιδευτικού του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου− Γυμνασίου Λαμίας, κλάδου ΠΕ01 Θεολόγων, με βαθμό Β΄ και Μ.Κ. 6, από 30−6−2013, λόγω συμπλήρωσης του 64ου έτους της ηλικίας του και 35 ετών πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας.

2.Με την υπ’ αριθμ. 10993/1−7−2013 απόφαση του Αναπληρωτή Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 155 και 156 του Ν. 3528/9−2−2007 απολύεται αυτοδίκαια από την Υπηρεσία ο ΕΦΡΑΙΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, εκπαιδευτικός λειτουργός Κλ.ΠΕ01 με βαθμό Β΄, Μ.Κ. 5 και A.M. 139389 του 1ου Γ.Ε.Λ. Καισαριανής από 1−7−2013, ημερομηνία λήξης του διδακτικού έτους 2012−2013, επειδή συμπλήρωσε τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας και το 60ο έτος της ηλικίας της (έτος γέννησης 1952).

3. Με την υπ’ αριθμ. 3670/23−04−2013 απόφαση του Διευθυντή Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Λέσβου που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3687/2008 και του Ν. 3528/2007 αυτοδίκαια λύεται η υπαλληλική σχέση από την υπηρεσία του Δάφνου Ιωάννη του Ανδρέα, καθηγητή του ΓΕΛ Καλλονής Λέσβου, κλάδου ΠΕ01 (Θεολόγων) με βαθμό Β΄ και Μ.Κ.: 4 και με Αριθμό Μητρώου 125718, επειδή στις 30−06−2013 έχει συμπληρώσει τριάντα πέντε (35) έτη, πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας (Φ.Ε.Κ. διορ. 253/27−10−1978 τ.Γ΄), συνυπολογίζοντας και την προϋπηρεσία του που ανέρχεται σε πέντε (05) μήνες και τέσσερις (04) ημέρες. Επίσης έχει συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας του στις 18−12−2011.

4. Με την υπ’ αριθμ. Φ.10.1/5651/1−7−2013 απόφαση του Διευθυντή Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χαλκιδικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 152 και 155 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/07 τ.Α΄), διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη απόλυση του Ταυλαρίδη Δήμου του Ιωάννη εκπαιδευτικού του ΓΕ.Λ Πολυγύρου, κλάδου ΠΕ01−Θεολόγων, με A.M. 125624, με βαθμό Β΄ και Μ.Κ.5 του Β΄ βαθμού, στις 30−6−2013, ημερομηνία συμπλήρωσης τριάντα πέντε ετών πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και ορίου ηλικίας.

5. Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6256/Δ1/8/04−07−2012 διαπιστωτική πράξη της Διευθύντριας της Δ. Ε. Δ΄ Αθήνας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 152, 155 και 156 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/09−02−2007, τ.Α΄),γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή στις 30−06−2013 η λύση της υπαλληλικής σχέσης από την υπηρεσία του Σερασκέρη Ηλία του Μανουήλ, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ01, με βαθμό Β΄, Μ.Κ. 4 και A.M. 136199, του 13ου Γυμνασίου Καλλιθέας, επειδή την ημερομηνία αυτή έχει συμπληρώσει τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας και το 60ό έτος της ηλικίας του.

6.Mε την αριθ. Φ.10.1/2848/16−7−2013 διαπιστωτική πράξη του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Θεσπρωτίας (ΑΔΑ: ΒΛ4Υ9−ΙΘΠ), που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της Ράπτη Κοσκινά Κυριακούλας του Γεωργίου (Α.Μ:132689), καθηγήτριας κλ.ΠΕ01 του 1ου Γυμνασίου Ηγουμενίτσας, με βαθμό Β΄, και Μ.Κ 3 από 16−7 2013 ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της από την υπηρεσία.

7. Με την Φ.Π.Μ/5215/16−07−2013 απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας που εκδόθηκε σύμφωνα τα άρθρου 148 και 156 του ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση, του Μπόικου Κωνσταντίνου του Σπυρίδωνος (A.M. 126876), εκπαιδευτικού του 2ου Γυμν. Τρίπολης, κλάδου ΠΕ01, με βαθμό Β΄ και Μ.Κ. 04, κατόπιν της από 16−07−2013 δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης 01−07−2013).

8.Με την υπ’ αριθμ. 10933/01.07.2013 απόφαση του Αναπληρωτή Διευθυντή Δ.Ε. Α΄ Αθήνας, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 155 και 156 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄/9−2−2007), λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της Καλαματιανού Μαρίας του Γεωργίου, εκπαιδευτικού, κλ. ΠΕ01, του 51ου Γυμνασίου Αθήνας, με βαθμό Β΄ και Μ.Κ04 και A.M. 125623, από 1.07.2013, λόγω συμπλήρωσης του 60ού έτους της ηλικίας της και τριάντα πέντε (35) ετών πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας.

9. Με την υπ’ αριθμ. 15737/17.07.2013 απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της Μόκα Αγγελικής του Κων/νου, εκπαιδευτικού του Εσπερινού Γυμνασίου Αχαρνών, κλάδου ΠΕ01, με βαθμό Β΄ και Μ.Κ. 2, κατόπιν της από 16−07−2013 δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης 01.07.2013).

10. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 10.1/7183/17−07−2013 απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007, άρθρο 148, παρ. 5 και του Ν. 3943/2011 άρθρο 49, παρ.9, λύεται αυτοδίκαια στις 16−07−2013 ημερομηνία υποβολής 2ης αίτησης παραίτησης η υπαλληλική σχέση της Κουντουρά Δέσποινας του Αρχοντή κλάδου ΠΕ01 − Θεολόγων, με Βαθμό Β΄και Μ.Κ.3, εκπαιδευτικό του 2ου Γυμνασίου Σερρών, με A.M. 136172.

11. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 10.1/7174/17−07−2013 απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007, άρθρο 148, παρ.5 και του Ν. 3943/2011 άρθρο 49, παρ.9, λύεται αυτοδίκαια στις 16−07−2013 ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραίτησης η υπαλληλική σχέση της Τσαλμπούρη Αικατερίνης του Γρηγορίου κλάδου ΠΕ01 Θεολόγων, με Βαθμό Β΄και Μ.Κ.3, εκπαιδευτικό του 3ου Γενικού Λυκείου Σερρών, με A.M. 132763.

12. Με την υπ’ αριθμ. Φ.10.1/6734/16.07.2013 απόφαση του Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης − Π.Ε. Ιωαννίνων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/2007 τ.Α΄), λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του ΤΑΤΣΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Α.Μ− 139383), εκπαιδευτικού του 5ου Γυμνασίου Ιωαννίνων κλάδου ΠΕ01 με (βαθμό − Μ.Κ κατ. ΠΕ) Β−3 κατόπιν της από 16/7/2013 δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης 1/7/2013).

13.Με την αριθμ. Φ.10.1/6473/15−7−2013 απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Άρτας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3258/2007 και του άρθρου 4 του Ν.3687/2008 (ΦΕΚ 159/1−8−2008 τ.Α΄) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 329 παρ. 6 εδαφ. β του Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86/ 11−4−2012 τ.Α΄), λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της Άννας Γεωργάκη του Κωνσταντίνου (A.M. 132641), εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ01 του 3ου ΓΕ.Λ Άρτας με βαθμό Β΄ και ΜΚ3, από 15−7−2013, επειδή την ημερομηνία αυτή κατέθεσε τη δεύτερη αίτηση παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης 1/7/2013).

14. Με την υπ’ αριθ. 4821/17−07−2013 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης, που εκδόθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/9−2−2007 (ΦΕΚ 26/ τ.Α΄ 9−2−2007), λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του Καραγιάννης Παναγιώτη του Γεωργίου καθηγητή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 4ου Γυμνασίου Κοζάνης κλάδου ΠΕ01 Θεολόγος, Βαθμό Β΄, Μ.Κ. 3, κατόπιν της από 17−07−2013 δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης 01−07−2013).

15. Με την υπ’ αριθ. 4843/17−07−2013 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης, που εκδόθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/9−2−2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄ 9−2−2007), λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της Σφήκα Ασημίνας του Αλεξίου καθηγήτρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Διευθυντής 5ου Γυμνασίου Κοζάνης κλάδου ΠΕ01 Θεολόγος, Βαθμό Β΄, Μ.Κ. 3, κατόπιν της από 17−07−2013 δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης 01−07−2013).

16. Με την υπ’ αριθμ. ΦΔ/3/Γ/7796/17.07.2013 απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007, αρ.148, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της ΚΑΣΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του Γεωργίου (Α.Μ. 132677), του 4ου Γυμνασίου Αγρινίου, εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ01, με βαθμό Α΄ και Μ.Κ.3 (Νέο Βαθμολόγιο Ν. 4024/2011: Βαθμός Β΄ και Μ.Κ.03) την 17/07/2013 ημερομηνία υποβολής 2ης αίτησης παραίτησης από την υπηρεσία (ημερομηνία υποβολής 1ης αίτησης 01/07/2013).

17.Με την υπ’ αριθμ. 12905/19.07.2013 απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λάρισας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του Καραμήτρου Ιωάννη του Νικολάου (Α.Μ. 129029) εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ01 Θεολόγων με βαθμό Β΄και Μ.Κ. 4, με οργανική θέση στο 15ο Γυμνάσιο Λάρισας και Διευθυντής 8ου Γυμνασίου Λάρισας, κατόπιν της από 16.07.2013 δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης: 01.07.2013).

18.Με την υπ’ αριθμ. 12896/19.07.2013 απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λάρισας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της Κουκαρούδη Ιωάννας του Δημοσθένη (Α.Μ. 132691) εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ01 Θεολόγων με βαθμό Β΄και Μ.Κ. 3, με οργανική θέση στο 1ο Γυμνάσιο Λάρισας, κατόπιν της από 16.07.2013 δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης: 01.07.2013).

19. Με την αριθ. Φ.10.1/7147/17−07−2013 απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3528/2007, άρθρο 148, παρ. 5 και του Ν.3943/2011 άρθρο 49, παρ. 9, λύεται αυτοδίκαια στις 16−07−2013, ημερομηνία υποβολής 2ης αίτησης παραίτησης, η υπαλληλική σχέση του Παπαδόπουλου Δημητρίου του Παναγιώτη κλάδου ΠΕ01− Θεολόγων, με βαθμό Β΄ και Μ.Κ. 3, εκπαιδευτικού του 3ου Γυμνασίου Σερρών, A.M.132729.

20. Με την υπ’ αριθ. 12368/18−7−2013 απόφαση του Αναπληρωτή Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147 και 148 του Ν. 3528/2007 και τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3687/2008 που ισχύουν, γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή η αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία και λύεται η υπαλληλική σχέση του ΑΖΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ του Αδάμ, εκπαιδευτικού λειτουργού κλάδου ΠΕ01, με βαθμό Β΄, ΜΚ03 και AM 136165 του 49ου Γ.Ε.Λ. Αθηνών, από 16−7−2013, ημερομηνία υποβολής της 2ης αίτησης παραίτησης (1η αίτηση παραίτησης 1−7−2013).

21. Με την 10303/18−07−2013 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 άρθρα 147, 148 και 156 λύεται η υπαλληλική σχέση με το δημόσιο του Σπυρόπουλου Γεωργίου του Νικολάου, καθηγητή κλάδου ΠΕ01, του 2ου Γυμνασίου Βόλου, με A.M. 132747, βαθμό Β΄ και Μ.Κ.03, από 17−07−2013 ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης του από την υπηρεσία.

22. Με την υπ’ αριθμ. 12850/24−7−2013 απόφαση του Αναπληρωτή Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147 και 148 του ν. 3528/2007 και τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3687/2008 που ισχύουν, γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή η αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία και λύεται η υπαλληλική σχέση της Σοφιανού-Στάμου Χριστίνας του Κωνσταντίνου, εκπαιδευτικού λειτουργού κλάδου ΠΕ01, με βαθμό Β΄, ΜΚ03 και AM 132748, του 1ου Γυμνασίου Δάφνης, από 16−7−2013, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης της, με την οποία εμμένει στην παραίτηση της (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης 1−7−2013).

23. Με την 15739/17.07.2013 απόφαση του Δ/ντή Δ/θμιας Εκπ/σης Αν. Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της Χατζηγεωργίου Βασιλικής του Γεωργίου, εκπαιδευτικού του 2ου ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ, κλάδου ΠΕ01, με βαθμό Β και Μ.Κ. 01, κατόπιν της από 16−07−2013 δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης 01−07−2013).

24.Με την 15731/17.07.2013 απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του Παγώνη Ιωάννη του Διομήδη, εκπαιδευτικού του 2ου ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ, κλάδου ΠΕ01, με βαθμό Β και Μ.Κ. 00, κατόπιν της από 16−07−2013 δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης 01−07−2013).

25. Με την υπ’ αριθμ. 4741/18.07.2013 απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του Μιχαλόπουλου Αντωνίου του Ιωάννη, εκπαιδευτικού του 4ου Λυκείου Λαμίας, ΠΕ01, με βαθμό Γ΄, ΜΚ3, κατόπιν της από 16.07.2013 δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης 01.07.2013).

26. Με την υπ’ αριθ. 6696/22−07−2013 απόφαση του Αναπληρωτή Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του ν.3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της Μυλωνά−Ροντογιάννη Παναγιώτας του Ευαγγέλου, εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ01 (Θεολόγος), του Γυμνασίου Οινοφύτων, με βαθμό Β΄ και Μ.Κ. 2 και αριθμό Μητρώου: 142558, κατόπιν της από 24−7−2013, δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης πα−
ραίτησης 01−07−2013).

27. Με την 15973/17−7−2013 απόφαση του Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ ΜΠΟΪΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, καθηγήτριας κλάδου ΠΕ01 (Θεολόγων) με βαθμό Β΄, Μ.Κ.3 και A.M. 129208 του 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, κατόπιν της από 16−7−2013 δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης 1−7−2013).

28.Με την αριθμ. Φ.10.1/6431/31−7−2013 απόφαση του Δ/ντή Δ.Ε. − Π.Ε. Ιωαννίνων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 & 156 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/2007 τ. Α΄), λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της ΖΑΝΙΚΑ ΕΛΠΙΔΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Α.Μ. 132659), εκπ/κού του 1ου ΓΕ.Λ. Ιωαννίνων κλάδου ΠΕ01 με (βαθμό − Μ.Κ. κατ. ΠΕ) Β−3 λόγω παρέλευσης άπρακτου μήνα από την από 1/7/2013 αίτησης παραίτησης.

29.Με την υπ’ αριθμ. 13276/31.7.2013 απόφαση του Αναπληρωτή Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147 και 148 του ν. 3528/2007 και τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3687/2008 που ισχύουν, γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή η αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία και λύεται η υπαλληλική σχέση του Τσουρή Γεώργιου του Ανδρέα, εκπαιδευτικού λειτουργού κλάδου ΠΕ01, με βαθμό Β΄, ΜΚ01 και ΑΜ153798, του 3ου ΓΕΛ Βύρωνα, από 31.7.2013, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησής του, με την οποία εμμένει στην παραίτησή του (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης 8.7.2013).

30. Με την υπ’ αριθμ. 9142/22.7.2013 απόφαση της Διευθύντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148, 155 και 156 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄/9.2.2007), διαπιστώνεται ότι λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του εκπαιδευτικού Μεσσαλά Νικόλαου του Ιωάννη, κλάδου ΠΕ01 (Θεολόγων), με A.M. 142576, βαθμού Β΄, του Πρότυπου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Πατρών, από 18.7.2013, ημερομηνία υποβολής της 2ης αίτησης παραί−
τησης από την υπηρεσία.

31.Με την υπ’ αριθμ. 9158/22.7.2013 απόφαση της Διευθύντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148, 155 και 156 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄/9.2.2007), διαπιστώνεται ότι λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του εκπαιδευτικού Οικονόμου Γεωργίου του Κων/νου, κλάδου ΠΕ01 (Θεολόγων), με A.M. 144024, βαθμού Β΄, του Γυμνασίου Οβρυάς, από 18.7.2013, ημερομηνία υποβολής της 2ης αίτησης παραίτησης από την υπηρεσία.

32. Με την αριθμ. Φ.10.1/6916/30−7−2013 απόφαση του Δντή Δ.Ε. − Π.Ε. Ιωαννίνων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/2007 τ.Α΄), λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της ΚΟΚΚΟΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Α.Μ−126462), εκπ/κού του Γ/σίου Περάματος Ιωαννίνων κλάδου ΠΕ01 με (βαθμό − Μ.Κ κατ. ΠΕ) Β−4 κατόπιν της από 30/7/2013 δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης 1/7/2013).

33.Με την 4688/16−07−2013 απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του Μπακούμη Ηλία του Ιωάννη, εκπαιδευτικού του 2ου Γυμνασίου Λαμίας, κλ. ΠΕ01, με βαθμό Β΄, ΜΚ3 (A.M. 136211), κατόπιν της από 16−07−2013 δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης 01−07−2013).

34. Με την υπ’ αριθ. 14997/31.07.2013 απόφαση της Διευθύντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του ν. 3528/2007 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της ΚΟΝΣΟΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ01−Θεολόγου του 10ου Γυμνασίου Νίκαιας, με βαθμό Β΄ και Μ.Κ. Β02, λόγω παρέλευσης άπρακτου μήνα από την από 01−07−2013 αίτηση παραίτησης.

35.Με την υπ’ αριθ. 7124/01−08−2013 απόφαση του Αναπληρωτή Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του ν. 3528/ 2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της Συμεού−Χατζηχαραλάμπους Μαρίας του Ανδρέα, εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ01 (Θεολόγων), του 1ου Γυμνασίου Ορχομενού, με βαθμό Β΄ και Μ.Κ.4, λόγω παρέλευσης άπρακτου μήνα από την από 01−07−2013 αίτηση παραίτησης.

36. Με την υπ’ αριθ. 4928/01−08−2010 απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις, του Ν. 3528/2007 άρθρο 148, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της Σταυρούλας Πανταζοπούλου του Σωτηρίου (A.M. 132727), εκπαιδευτικού Κλάδου ΠΕ01 με Βαθμό Β΄ και ΜΚ 3 (Ν. 4024/2011) του Γεν. Λυκείου Κυπαρισσίας, από 31/07/2013, λόγω παρέλευσης απράκτου προθεσμίας ενός μηνός από την υποβολή της αίτησης παραίτησής της.

37.Με την υπ’ αριθμ. 16013/17.07.2013 απόφαση της Διευθύντριας της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Θεσ/νίκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 παρ. 1 και 5 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΪΜΑΚΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (A.M. 139400), καθηγητή κλάδου ΠΕ01−01 (Θεολόγων) του 5ου Γ/σιου Καλαμαριάς, με βαθμό Β΄ και Μ.Κ. 3, από 16.07.2013 ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής του (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης 01.07.2013).

38. Με την υπ’ αριθμ. 13650/31−07−2013 απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λάρισας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της Τάκα Χαρίκλειας του Μιχαήλ (Α.Μ. 158990) εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ01 Θεολόγων με βαθμό Β΄ και Μ.Κ. 1, με οργανική θέση στο 1ο ΓΕΛ Ελασσόνας, κατόπιν της από 31−07−2013 δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης: 08.07.2013).

39. Με την υπ’ αριθμ. 12275/31−7−2013 απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λάρισας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του Μπάρλου Απόστολου του Αναστασίου (Α.Μ. 136185) εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ01 Θεολόγων με βαθμό Β΄ και Μ.Κ. 4, με οργανική θέση στο 2ο ΓΕΛ Λάρισας, λόγω παρέλευσης απράκτου μήνα από την υποβολή της αίτησης παραίτησης (ημερομηνία αίτησης παραίτησης: 01.07.2013).

40. Με την υπ’ αριθμ. 16533/31−7−2013 απόφαση του Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του νόμου 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, καθηγήτριας, κλάδου ΠΕ01 (Θεολόγων), Διευθύντριας στο 4° Γ/σιο Αμαρουσίου, με βαθμό Β΄, Μ.Κ. 4 και AM. 132630 και οργανική στο 2° Γ/ΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, λόγω παρέλευσης άπρακτου μήνα από την 1−7−2013 αίτησης παραίτησης.

41. Με την 4914/26−07−2013 απόφαση του Διευθυντή Δθμιας Εκπαίδευσης Ν. Φθιώτιδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της Ρεντίφη Μαρίας του Ιωάννη, εκπαιδευτικού του 5ου Λυκείου Λαμίας, ΠΕ01, με βαθμό Β΄, ΜΚ 3, κατόπιν της από 16−07−2013 δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης 01−07−2013).

42. Με την 4926/26−07−2013 απόφαση του Διευθυντή Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Φθιώτιδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του Αποστόλου Γεωργίου του Δημητρίου, εκπαιδευτικού του Γυμνασίου Αταλάντης, ΠΕ01, με βαθμό Β΄, ΜΚ 5, κατόπιν της από 16−07−2013 δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης 01−07−2013).

43. ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, κλάδου ΠΕ01 (Θεολόγων), με A.M.186350, βαθμού Γ΄, του 2ου Γυμνασίου Τρικάλων, της Δ/νσης Δ.Ε. Τρικάλων, για σοβαρούς λόγους υγείας. (Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: 1511164424/17.5.2013).

44. ΛΕΓΑΤΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ του Στεφάνου, κλάδου ΠΕ01 (Θεολόγων), με A.M.139396, βαθμού Β΄, του 1ου ΓΕ.Λ. Ελευσίνας, της Διεύθυνσης Δ.Ε. Δυτικής Αττικής, για σοβαρούς λόγους υγείας. (Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1586471264/10−6−2013).

45. Με την υπ’ αριθμ. 5658/30−07−2013 απόφαση του Διευθυντή Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Λέσβου που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 147 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007) γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή η παραίτηση από την υπηρεσία της Σκούρτσου Αναστασίας του Μιχαήλ, καθηγήτρια του Γενικού Λυκείου Παμφίλων Λέσβου, κλάδου ΠΕ01 (Θεολόγων), με Αριθμό Μητρώου Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων.: 155655, βαθμό Β΄ και ΜΚ 1 στις 30−07−2013 επειδή υπέβαλε τη δεύτερη αίτηση παραίτησής της (υποβολή πρώτης αίτησής της στις 01−07−2013).

46.Με την 16535/31−7−2013 απόφαση του Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Νόμου 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του π. ΑΝΔΡΕΑΚΗ ΛΑΜΠΡΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, καθηγητή κλάδου ΠΕ01 (ΘΕΟΛΟΓΩΝ) με βαθμό Β΄, Μ.Κ. 5 και Α. Μ. 148081, Διευθυντή στο 7° ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ και οργανική θέση στο 8° ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, κατόπιν της από 31−7−2013 δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης 10−7−2013).

47.Με την 16080/18−7−2013 απόφαση του Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Νόμου 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, καθηγήτριας κλάδου ΠΕ01 (ΘΕΟΛΟΓΩΝ) με βαθμό Β΄, Μ.Κ. 2 και A.M. 145254 του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ, κατόπιν της από 17−7−2013 δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης 2−7−2013).

48.Με την υπ’ αριθ. 3578/19−7−2013 απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αργολίδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 άρθρα 148 και 156, γίνεται δεκτή η παραίτηση του Σπανού Δημητρίου του Σπυρίδωνος, καθηγητή του 2ου Γυμνασίου Ναυπλίου, κλάδου ΠΕ01 (Θεολόγων), με βαθμό Β, Μ.Κ. 3, A.M. 136151, από 18−7−2013, ημερομηνία της δεύτερης αίτησης παραίτησής του.

49.Με την υπ’ αριθμ. 12512/19−7−2013 απόφαση του Αναπληρωτή Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147 και 148 του ν. 3528/2007 και τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3687/2008 που ισχύουν, γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή η αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία και λύεται η υπαλληλική σχέση της ΠΑΝΤΟΥ ΧΑΪΔΩΣ του Βασιλείου, εκπαιδευτικού λειτουργού κλάδου ΠΕ01, με βαθμό Β΄, ΜΚ01 και AM 162067 του 4ου Γ.Ε.Λ. Ζωγράφου, από 17−7−2013, ημερομηνία υποβολής της 2ης αίτησης παραίτησης (1η αίτηση παραίτησης 1−7−2013).

50.Με την Β΄6192/31−7−2013 απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Έβρου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του Χατζόπουλου Αντωνίου του Ιωάννη κλάδου ΠΕ01, με βαθμό Β΄ και Μ.Κ. 3 (A.M. 145324), του 1ου Γ/σιου Αλεξανδρούπολης, κατόπιν της από 31−7−2013 δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης 4−7−2013)

51.Με την 6701/31−07−2013 απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της ΖΟΡΜΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣ του ΑΝΔΡΕΑ, καθηγήτριας του 1ου Γυμνασίου Γιαννιτσών, με AM 142579, κλάδου ΠΕ01−Θεολόγος, με βαθμό Β΄ και Μ.Κ. 2, κατόπιν της από 16−07−2013 δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης 01−07−2013).

52. Με την αριθμ. Φ.10.1/7610/01−08−2013 απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007, άρθρο 148, παρ. 5 και του Ν. 3943/2011 άρθρο 49, παρ. 9, λύεται αυτοδίκαια στις 31−07−2013 ημερομηνία υποβολής 2ης αίτησης παραίτησης η υπαλληλική σχέση του εκπαιδευτικού Χατζόγλου Δημητρίου του Μιχαήλ κλ. ΠΕ01−Θεολόγων, με βαθμό Β΄ και Μ.Κ. 2, του 5ου Γυμνασίου Σερρών, A.M. 142573.

53. Με την υπ’ αριθμ. Φ.10.1/7580/01.8.2013 απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007, άρθρο 148, παρ. 5 και του Ν. 3943/2011 άρθρο 49, παρ. 9, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του εκπαιδευτικού Σαρηγιαννάκη Αλέξανδρου του Βασιλείου κλ. ΠΕ01, με βαθμό Β΄ και Μ.Κ.3, του 4ου Γυμνασίου Σερρών, A.M. 132742, στις 31.7.2013 ημερομηνία παρέλευσης άπρακτου μήνα από την πρώτη του αίτηση που έγινε στις 01.7.2013.

54.Με την 10630/05.08.2013 απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 26 τ.Α΄) και του άρθρου 4 του Ν. 3687/2008 (Φ.Ε.Κ. 159 τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 6, περ. β΄ του άρθρου 329 του Ν. 4072/2012 (Φ.Ε.Κ. 86 τ.Α΄), λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ του ΘΕΟΛΟΓΗ, εκπαιδευτικού, κλ. ΠΕ01.01 (Θεολόγων), του 2ου Γυμνασίου Νεάπολης, με Α.Μ. 136200, βαθμό B΄ και ΜΚ 3, από 03.08.2013, λόγω παρέλευσης άπρακτου μήνα από την από 04.07.2013 αίτηση παραίτησής της.

55.Με την υπ’αριθμ. 13379/02−08−2013 απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007 και της υπ' αριθμ. 105657/Δ1/8−10−2002 (ΦΕΚ τ.Β΄ 1340/16−10−2002) απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (άρθρο 19 παρ. 7), λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της ΣΑΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ01, με βαθμό Β, ΜΚ 0 και AM: 165458, του 12ου Γυμνασίου Περιστερίου, κατόπιν της από 16−07−2013 δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης: 01−07−2013).

56.Με την υπ’ αριθμ. 12240/02−08−2013 απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 63,148 και 156 του Ν. 3528/2007 και της υπ’ αριθμ. 105657/Δ1/8−10−2002 (ΦΕΚ τ.Β΄ 1340/16−10−2002) απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (άρθρο 19 παρ. 7), λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΗ ΝΙΚΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ01, με βαθμό Β, ΜΚ 4 και AM: 129043, του Μουσικού Γυμνασίου Ιλίου, λόγω παρέλευσης άπρακτης προθεσμίας ενός μήνα από την από 01−07−2013 αίτηση παραίτησης.

57.Με την υπ’ αριθμ. 12828/09−08−2013 απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 63, 48 και 156 του Ν. 3528/2007 και της υπ’ αριθμ. 105657/Δ1/8−10−2002 (ΦΕΚ τ.Β΄ 1340/16−10−2002) απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (άρθρο 19 παρ. 7), λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του ΜΠΑΛΟΥΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ01, με βαθμό Β, ΜΚ 3 και AM: 132714, του 8ου Γυμνασίου Ιλίου, λόγω παρέλευσης άπρακτης προθεσμίας ενός (1)μήνα από την από 05−07−2013 αίτηση παραίτησης.

58.Με την υπ’ αριθμ. 14001/09−08−2013 απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007 και της υπ’ αριθμ. 105657/Δ1/8−10−2002 (ΦΕΚ τ. Β΄ 1340/16−10−2002) απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (άρθρο 19 παρ. 7), λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της ΚΟΥΝΕΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗΣ του ΗΛΙΑ, εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ01, με βαθμό Β, ΜΚ 0 και AM: 158889, του 6ου Γυμνασίου Χαϊδαρίου, κατόπιν της από 05−08−2013 δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης: 10−07−2013).

59.Με την αριθμ. 7851/31−07−2013 απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Δωδεκανήσου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148, παρ. 5 και 156 του νόμου 3528/2007 διαπιστώνεται ότι λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του Μπαλάνου Ιωάννη του Γεωργίου, εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ01, με βαθμό Β΄ και Μ.Κ. 2, του Γυμνασίου Ολύμπου Καρπάθου από 31/07/2013, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης του για παραίτηση (ημερομηνία υποβολής της πρώτης αίτησης παραίτησης 04/07/2013).

60.Με την αριθ. Φ. 10.3/6022/9−8−2013 απόφαση του Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Δράμας, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαια απόλυση από την Υπηρεσία του Κεραμαρίδη Ιωάννη του Σταματίου, πρώην εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ01 Θεολόγων (AM 155577) με Β΄ βαθμό και ΜΚ 1 του Μουσικού Σχολείου Δράμας, ο οποίος υπηρετεί στο Εσπερινό Γυμνάσιο Δράμας, από 9−8−2013, ημερομηνία που παρήλθε άπρακτος μήνας από την ημερομηνία υποβολής της αρχικής του αίτησης παραίτησης από την υπηρεσία στις 10−7−2013.

61.Με την αριθ. Φ.10.3/6014/9−8−2013 απόφαση του Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Δράμας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της Καρφάκη − Καμπιρίδου Ελευθερίας του Αντωνίου, πρώην εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ01, Θεολόγων (AM 131534) με Β΄ βαθμό και ΜΚ 4 του Γυμνασίου με Λ.Τ. Παρανεστίου Δράμας, όπου και υπηρετεί, από 9−8−2013, ημερομηνία που παρήλθε άπρακτος μήνας από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραίτησης της από την υπηρεσία στις 10/7/2013.

62.Με την αριθ. Φ.10.1/4324/30−07−2013 διαπιστωτική πράξη του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ρεθύμνου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, γίνεται αυτοδίκαιη η λύση της υπαλληλικής σχέσης του εκπαιδευτικού Βυζιργιανάκη Στυλιανού του Χρήστου, εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ01 − Θεολόγος, του 2ου Γενικού Λυκείου Ρεθύμνου, με βαθμό Β΄, ΜΚ3 και με αριθμό Μητρώου 132637 από 30/7/2013, ημερομηνία της δεύτερης αίτησης παραίτησης του (ημερομηνία πρώτης αίτησης: 03−07−2013).

63. Με την αριθμ. Φ.10.1/6512/2−8−2013 απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης − Π.Ε. Ιωαννίνων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/2007 τ.Α΄), λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της ΝΟΥΤΣΟΥ−ΤΣΕΠΗ ΣΟΦΙΑΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ (Α.Μ.−148137) εκπαιδευτικού του 3ου Γυμνασίου Ιωαννίνων, κλάδου ΠΕ01 με (βαθμό − Μ.Κ. κατ. ΠΕ) Β−2 λόγω παρέλευσης άπρακτου μήνα από την από 3/7/2013 αίτησης παραίτησης.

64. Με την 15627/09.08.2013 απόφαση του Αναπληρωτή Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του ν. 3528/2007 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του ΤΟΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ, εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ01−Θεολόγου του 11ου Γυμνασίου Νίκαιας, με βαθμό Β΄ και Μ.Κ. Β03, λόγω παρέλευσης άπρακτου μήνα από την από 10−07−2013 αίτηση παραίτησης.

65.Με τη Φ.10.2/16695/02−08−2013 απόφαση του Διευθυντή Δ.Ε. Β΄ Αθήνας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 63 και της παρ. 5 του αρθρ. 148 του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται ότι λόγω παρέλευσης άπρακτου μήνα από την 01/07/2013 αίτησης παραίτησης της εκπαιδευτικού Χαλού Ελένης του Χρήστου κλάδου ΠΕ01, με βαθμό Β΄, Μ.Κ. 1 και A.M. 155689 του ΓΕΛ Μεταμόρφωσης − Ηρακλείου, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική της σχέση.

66.Με την αριθμ. Φ.10.1/7876/09−08−2013 απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007, άρθρο 148, παρ. 5 και του Ν. 3943/2011 άρθρο 49, παρ. 9, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του εκπαιδευτικού Κουνταξή Ευστράτιου του Δημητρίου κλ. ΠΕ01 − Θεολόγων, με βαθμό Β΄ και Μ.Κ.3, του 2ου Γενικού Λυκείου Σερρών, A.M. 132687 στις 09−08−2013 ημερομηνία παρέλευσης άπρακτου μήνα από την πρώτη του αίτηση που έγινε στις 10−07−2013.

67.Με την 8976/09−08−2013 απόφαση της Αναπληρώτριας Διευθύντριας Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Ευβοίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 άρθρο 148 παρ. 5, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του εκπαιδευτικού Βατίκαλου Γεωργίου του Αγγέλου με βαθμό Β΄ και Μ.Κ. 06, κλάδου ΠΕ01, του Γυμνασίου Δροσιάς κατόπιν υποβολής αίτησης παραίτησής του την 10/07/2013 και που μέχρι σήμερα (09/08/2013) δεν έχει ανακληθεί.

68.Με την 8958/09−08−2013 απόφαση της Αναπληρώτριας Διευθύντριας Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Ευβοίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 άρθρο 148 παρ. 5, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του εκπαιδευτικού Μάλλιαρη Αναστάσιου του Κωνσταντίνου με βαθμό Β΄ και Μ.Κ. 03, κλάδου ΠΕ01, του Γυμνασίου Βασιλικού κατόπιν υποβολής αίτησης παραίτησής του την 10/07/2013 και που μέχρι σήμερα (09/08/2013) δεν έχει ανακληθεί.

69.Με την 8964/09−08−2013 απόφαση της Αναπληρώτριας Διευθύντριας Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Ευβοίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 άρθρο 148 παρ. 5, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του εκπαιδευτικού Μιχελή Αντωνίου του Δημητρίου με βαθμό Β΄ και Μ.Κ. 03, κλάδου ΠΕ01, του 1ου Γυμνασίου Χαλκίδας κατόπιν υποβολής αίτησης παραίτησής του την 10/07/2013 και που μέχρι σήμερα (09/08/2013) δεν έχει ανακληθεί.

70.Με την 8946/09−08−2013 απόφαση της Αναπληρώτριας Διευθύντριας Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Ευβοίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 άρθρο 148 παρ. 5, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του εκπαιδευτικού Γάλλου Κωνσταντίνου του Ευθυμίου με βαθμό Β΄ και Μ.Κ. 03, κλάδου ΠΕ01, του 1ου Γενικού Λυκείου Χαλκίδας κατόπιν υποβολής αίτησης παραίτησής του την 10/07/2013 και που μέχρι σήμερα (09/08/2013) δεν έχει ανακληθεί.

71.Με την αριθμ. 6182/9−8−2013 απόφαση του Διευθυντή Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ξάνθης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/2007 γίνεται δεκτή η παραίτηση του Βαρβατσούλια Γεωργίου του Θεοδώρου, κλάδου ΠΕ01 −Θεολόγων, καθηγητή του 3ου Γυμνασίου Ξάνθης, με Μ.Κ. 2 του βαθμού Β΄, από 8/8/2013, ημερομηνία 2ης αίτησης παραίτησης.

72.Με την 14622/01−08−2013 απόφαση του Δ/ντή Δ/θμιας Εκπ/σης Αν. Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του ν. 3528/2007, του άρθρου 4 του Ν. 3687/2008 και του άρθρου 329 παρ. 6 εδ. β΄ του Ν. 4027/2012, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του Σταμούλη Γεώργιου του Κωνσταντίνου, εκπαιδευτικού του 1ου ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ κλάδου ΠΕ01, με βαθμό Β και Μ.Κ.03, λόγω παρέλευσης άπρακτου μήνα από την από 01/07/2013 αίτησης παραίτησης

73.Με την υπ’ αριθμ. 5856/09−08−2013 απόφαση του Διευθυντή Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Λέσβου που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 147 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007) γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή η παραίτηση από την υπηρεσία της Γιαλουσάκη Μαρίας του Χρυσοστόμου, καθηγήτρια του Γυμνασίου Φίλιας, κλάδου ΠΕ01 (Θεολόγων), με Αριθμό Μητρώου Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων.:146130, βαθμό Β΄ και ΜΚ 3 στις 31−07−2013 επειδή υπέβαλε τη δεύτερη αίτηση παραίτησής της (υποβολή πρώτης αίτησης της στις 08−07−2013).

74.Με την υπ’ αριθμ. 18194/7.8.2013 απόφαση της Διευθύντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 παρ. 1 και 5 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΤΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Α.Μ. 128110), καθηγητή κλάδου ΠΕ01−01 (Θεολόγων) του 6ου Γ/σίου Θεσσαλονίκης, με βαθμό Β΄ και Μ.Κ. 4, από 31.7.2013 ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής του (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης 9.7.2013).

75.Με την υπ’ αριθμ. 14775/6.8.2013 απόφαση της Διευθύντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 παρ. 1 και 5 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ (Α.Μ. 132762), καθηγήτριας κλάδου ΠΕ01−01 (Θεολόγων) του 1ου ΓΕ.Λ Πυλαίας, με βαθμό Β΄ και Μ.Κ. 3, από 31.7.2013 επειδή έχει παρέλθει άπρακτη προθεσμία ενός (01) μήνα από την υποβολή της αίτησης παραίτησής της (1.7.2013).

76.Με την υπ’ αριθμ. 18291/8.8.2013 απόφαση της Διευθύντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 παρ. 1 και 5 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΜΠΑΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (A.M. 163759), καθηγήτριας κλάδου ΠΕ01−01 (Θεολόγων) του 2ου Γ/σίου Άνω Τούμπας, με βαθμό Β΄ και Μ.Κ. 0, από 1.8.2013 ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης 3.7.2013).

77.Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7660/Δ1/2/29−08−2013 διαπιστωτική πράξη της Διευθύντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148 και 156 του Ν. 3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 26/09−02−2007, τ.Α΄), γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή στις 09−08−2013 η λύση της υπαλληλικής σχέσης από την υπηρεσία, του Μαραγκουδάκη Ηρακλή του Κωνσταντίνου, εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ01, με A.M. 153754, βαθμό Β΄ και Μ.Κ. 4, του 2ου Γυμνασίου Καλλιθέας, ημερομηνία άπρακτης προθεσμίας ενός (01) μηνός από την πρώτη αίτηση παραίτησής του από την Υπηρεσία.

78. Με την αριθμ. 7626/6/Δ3/28−08−2013 πράξη της Διευθύντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148 και 156 του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης λόγω παραίτησης από την Υπηρεσία της Σταυρινού Ηλία Ανδρούλας του Σέργιου, εκπ/κού του 3ου ΓΕΛ Π. Φαλήρου, κλ. ΠΕ01 − Θεολόγων με βαθμό Β΄, Μ.Κ. 3 και AM 132750 από 31−07−2013, ημερομηνία παρέλευσης άπρακτης προθεσμίας ενός (1) μήνα από την υποβολή της αίτησης παραίτησης.

79. Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7833/Δ1/13/04−09−2013 διαπιστωτική πράξη της Διευθύντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ' Αθήνας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148 και 156 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/09−02−2007, τ.Α΄), γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή στις 09/08/2013 η λύση της υπαλληλικής σχέσης από την υπηρεσία, της Χατζηπαναγιώτου Χρυσούλας του Ελευθερίου, εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ01, με A.M. 400628, βαθμό Β΄ και Μ.Κ. 4, του 1ου Γυμνασίου Μοσχάτου, ημερομηνία άπρακτης προθεσμίας ενός (01) μηνός από την πρώτη αίτηση παραίτησης της από την Υπηρεσία.

80. Με την 6594/09−08−2013 απόφαση του Διευθυντή της Δ.Δ.Ε. Πέλλας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της ΘΩΜΑΗΣ ΚΙΤΣΙΟΥ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, καθηγήτριας του 1ου Επαλ. Έδεσσας, κλάδου ΠΕ01−Θεολόγος, με A.M. 167537, με βαθμό Β και Μ.Κ. 1, λόγω παρέλευσης άπρακτου μήνα από την από 10−07−2013 αίτηση παραίτησης.

81. Με την αριθμ. 15754/16−09−2013 απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148 και 156 του ν. 3528/2007, τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3687/2008 και τις διατάξεις του άρθρου 329, παρ. 6, εδάφιο β, του ν. 4072/2012 που ισχύουν, γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή η αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία και λύεται η υπαλληλική σχέση της ΤΡΟΥΜΠΕΤΑΡΗ− ΖΑΜΠΑΡΑ Μαρίας του Κωνσταντίνου,, εκπαιδευτικού λειτουργού κλάδου ΠΕ01, με βαθμό Β΄, ΜΚ 03 και AM 129205, Διευθύντριας του 3ου Γυμνασίου Υμηττού, από 08−08−2013, λόγω παρέλευσης απράκτου μηνός, από την πρώτη αίτηση παραίτησης (09−07−2013)

82. Με την υπ’ αριθμ. 10917/09.08.2013 απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 τ.Α΄) και του άρθρου 4 του Ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 6, περ. β΄ του άρθρου 329 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 τ.Α΄), λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της ΕΥΜΟΡΦΙΑΣ ΖΕΡΒΑ του ΟΔΥΣΣΕΑ, εκπαιδευτικού, κλ. ΠΕ01.01 (Θεολόγων), του 1ου Γυμνασίου Σταυρούπολης, με Α.Μ. 158859, βαθμό Β΄ και ΜΚ 2, του από 09.08.2013, λόγω παρέλευσης άπρακτου μήνα από την από 10−07−2013 αίτηση παραίτησής της.

83. ΣΤΕΛΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Αθανασίου, κλάδου ΠΕ01 (Θεολόγων), με A.M.145262, βαθμού Β΄, του 3ου Γ/σίου Περιστερίου, της Δ/νσης Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας, για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.

84. ΠΑΤΣΑΒΟΥΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ, κλάδου ΠΕ01 (Θεολόγων), με Α.Μ. 161904, βαθμού Β΄, του 2ου ΓΕ.Λ. Γιαννιτσών, της Διεύθυνσης Δ.Ε. Πέλλας, για σοβαρούς λόγους υγείας και οικογενειακούς λόγους.

85. Με την υπ’ αριθμ. 15431/10.08.2013 απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/2007,του άρθρου 4 του Ν. 3687/2008 και του άρθρου 329 παρ. 6 εδ. β΄ του Ν. 4027/2012, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του Καλλιντέρη Δημήτριου του Χρήστου, εκπαιδευτικού του 5ου ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ κλάδου ΠΕ01, με βαθμό Β΄ και Μ.Κ. 03, λόγω παρέλευσης άπρακτου μήνα από την από 10/07/2013 αίτησης παραίτησης.

86.Με την υπ’ αριθμ. 15375/10−08−2013 απόφαση του Διευθυντή Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/2007, του άρθρου 4 του Ν. 3687/2008 και του άρθρου 329 παρ. 6 εδ. β΄ του Ν. 4027/201 2, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του Δήμου Γεώργιου του Βασιλείου, εκπαιδευτικού του ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ κλάδου ΠΕ01, με βαθμό Β΄ και Μ.Κ. 00, λόγω παρέλευσης άπρακτου μήνα από την από 10/07/2013 αίτησης παραίτησης.

87.Με την με αριθμό πρωτοκόλλου 9137/Δ2/07/02−10−2013 διαπιστωτική πράξη της Διευθύντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148 και 156 του Ν. 3528/09−02−2007 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της ΓΙΑΝΝΕΛΗ ΠΟΤΑ του Ιωάννου, εκπ/κού Κλάδου ΠΕ01 (Θεολόγων), με AM 132643, με βαθμό Β΄ και Μ.Κ. 03 του 5ου Γυμνασίου Γλυφάδας, από 04−08−2013 λόγω παρέλευσης άπρακτου μήνα από την από 05−07−2013 αίτηση παραίτησης.

88.Με την με αριθμό πρωτοκόλλου 7603/Δ2/03/27−08−2013 διαπιστωτική πράξη της Διευθύντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148 και 156 του Ν. 528/09−02−2007 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της ΜΑΓΚΟΥΤΗ ΕΛΕΝΗΣ του Ευαγγέλου, εκπ/κού Κλάδου ΠΕ01 (Θεολόγων), με AM 162046, με βαθμό Β΄ και Μ.Κ. 01 του 4ου ΓΕΛ Αλίμου, από 31−7−2013 λόγω παρέλευσης άπρακτου μήνα από την από 01−07−2013 αίτηση παραίτησης.

89. ΑΓΓΕΛΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ του Χριστόδουλου, κλάδου ΠΕ01 (Θεολόγων), με Α.Μ. 129091, βαθμού Β΄, του ΓΕ.Λ. Επανωμής, της Δ/νσης Δ.Ε. Ανατ. Θεσσαλονίκης, για σοβαρούς λόγους υγείας και οικογενειακούς λόγους

90. ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΗ του Ιωάννη, ΠΕ01 (Θεολόγων), με Α.Μ. 144805, βαθμού Β΄, του 8ου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης, της Δ/νσης Δ.Ε. Ανατ. Θεσσαλονίκης, για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.

91. ΤΕΜΠΛΑΛΕΞΗ ΕΛΕΝΗ του Παναγιώτη, κλάδου ΠΕ01 (Θεολόγων), με A.M. 132757, βαθμού Β΄, του 2ου Γυμνασίου Λιβαδειάς, της Διεύθυνσης Δ.Ε. Βοιωτίας, για σοβαρούς λόγους υγείας.

92. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Κων/νου, κλάδου ΠΕ01 (Θεολόγων), με A.M.136192, βαθμού Β΄, ο οποίος έχει οργανική θέση και υπηρετεί ως Διευθυντής στο 7ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης, της Διεύθυνσης Δ.Ε. Α΄ Αθήνας, για σοβαρούς λόγους υγείας.

93. ΡΟΜΠΟΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Ευαγγέλου, κλάδου ΠΕ01 (Θεολόγων), με A.M.192510, βαθμού Β΄, ο οποίος έχει οργανική θέση στο Γυμνάσιο Κατοχής και υπηρετεί ως Διευθυντής στο Γυμνάσιο Αιτωλικού, της Διεύθυνσης Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, για σοβαρούς λόγους υγείας.

94. ΡΟΥΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου, κλάδου ΠΕ01 (Θεολόγων), με A.M.132738, βαθμού Β΄, του Πρότυπου Γυμνασίου Ιωνιδείου, της Διεύθυνσης Δ.Ε. Πειραιά, για σοβαρούς λόγους υγείας και οικογενειακούς λόγους.

95. ΑΠΕΙΡΑΝΘΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Σταματίου, κλάδου ΠΕ01 (Θεολόγων), με Α.Μ.153714, βαθμού Β΄, του Γ/σιου Σχοινούσας, της Δ/νσης Δ.Ε. Κυκλάδων, για σοβαρούς λόγους υγείας και οικογενειακούς λόγους.

96. ΤΗΛΕΜΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Κωνσταντίνου, κλάδου ΠΕ01 (Θεολόγων), με Α.Μ.136202, βαθμού Β΄, του 4ου Γ/σίου Αμπελοκήπων, της Δ/νσης Δ.Ε. Δυτ. Θεσ/νίκης, για σοβαρούς λόγους υγείας και οικογενειακούς λόγους.

97. ΖΟΥΡΟΥΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του Ηλία, κλάδου ΠΕ01 (Θεολόγων), με Α.Μ.139410, βαθμού Β΄, του 1ου Γ/σίου Χολαργού, της Δ/νσης Δ.Ε. Β΄ Αθήνας, για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.

98. ΠΑΪΖΑΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ του Θωμά, κλάδου ΠΕ01 (Θεολόγων), με Α.Μ.132724, βαθμού Β΄, του 2ου Γυμνασίου Τρικάλων, της Δ/νσης Δ.Ε. Τρικάλων, για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.

99. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου, κλάδου ΠΕ01 (Θεολόγων), με Α.Μ.162071, βαθμού Β΄, του 1ου Εσπερινού Γυμνασίου Πατρών, της Δ/νσης Δ.Ε. Αχαΐας, για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.

100. ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΑΣ του Κωνσταντίνου, κλάδου ΠΕ01 (Θεολόγων), με Α.Μ.155541, βαθμού Β΄, του 1ου ΓΕΛ Άρτας, της Δ/νσης Δ.Ε. Άρτας, για σοβαρούς λόγους υγείας.

101. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Θεοδώρου, κλάδου ΠΕ01 (Θεολόγων), με Α.Μ.158971, βαθμού Β΄, του 6ου ΓΕΛ Βόλου, της Δ/νσης Δ.Ε. Μαγνησίας, για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.

4 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Έχουν γίνει περισσότερες συνταξιοδοτήσεις θεολόγων από το καλοκαίρι ως τώρα.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ είπε...

Ανώνυμε, 9.23
οι συνταξιοδοτήσεις που αναφέρουμε είναι όσες δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ από το καλοκαίρι και εξής.
Προηγήθηκαν και άλλες συνταξιοδοτήσεις.
Αν έχετε κάποια στοιχεία μπορείτε να μας τα αποστείλετε και ευχαρίστως θα δημοσιευθούν.

Ανώνυμος είπε...

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ

Ανώνυμος είπε...

Συνταξιοδοτήσεις γίνονται μόνιμοι διορισμοί δεν γίνονται! Αλλά τι να πεις; Άλλοι αποφασίζουν(τρόικες) και οι δικοί μας απλώς λένε ναί.

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)