12/11/15

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 13.11.15 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ «Ἡ τύχη τῆς Κυβερνήσεως θά εἶναι ἀνάλογη αὐτῆς τοῦ Δημ. Γούναρη». Μάθημα Θρησκευτικῶν - Τμῆμα Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν - Χωρισμὸς Κράτους - Ἐκκλησίας. Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς Σεραφείμ.

➢ Ἡ Ἑλληνικὴ δικτατορία τῆς ἀθεΐας. Ὅσον ἡ ἀθεΐα θά καταδυναστεύη τήν Κυβέρνησιν, τόσον αὕτη θά ὑπηρετῆ τήν ἀποσάθρωσιν τῆς Ἑλλάδος.
➢ Αἴτια τοῦ ἀδιεξόδου ἐκ τῆς κρίσεως. Ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Πρωθυπουργόν. Τοῦ Ἱερομονάχου Δαμασκηνοῦ Ἁγιορείτου.
➢ Ἡ παραβολὴ τοῦ καλοῦ Σαμαρείτου. Τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη †.
➢ Αὐτοὶ ποὺ μένουν δι’ αὐτοὺς ποὺ φεύγουν. Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον. Μνήμη Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη. Τοῦ Σεβ. Μητρ. Κένυας Μακαρίου.
➢ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΝ: Σύμβολον «Ἀντίστασης»; Διαστάσεις τῆς ἀληθινῆς «Ἀντίστασης». Τοῦ κ. Παύλου Ἀθ. Παλούκα, Ἐπιτ. Σχολικοῦ Συμβούλου ΔΕ.
➢ Ἀνησυχητικαὶ διαρροαὶ διὰ τὴν ἵδρυσιν Τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν!
➢ Ἡ παραβολὴ τοῦ καλοῦ Σαμαρείτου. Τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη †.
➢ «Ὑστάτη Ὥρα. Τοῦ Πρεσβυτέρου Ἀθανασίου Μηνᾶ.
➢ Ὁ ἀνεξέλεγκτος μονοκράτωρ τῆς Ὀρθοδοξίας, «ἀδελφός» τοῦ Πάπα καὶ ὑπήκοος τῶν ἀρνητῶν τοῦ Κυρίου.
➢ Τὸ Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησιολογία καὶ τὸ πρόβλημα ἑρμηνείας τῶν βιαιοπραγιῶν τοῦ Ἰσλάμ.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)