20/11/15

Πρωτοπρ. Διονύσιος Τάτσης, «Πρέπει νὰ βοηθήσης τὸν ἑαυτόν σου»

Γέρων Φιλόθεος Ζερβάκος
«Πρέπει ν βοηθήσης τν αυτόν σου»
Το πρωτοπρεσβυτέρου π. ∆ιονυσίου Τάτση
Η ΕΠΙΚΟΙΝΝΙΑ µ νάρετους νθρώπους εναι πνευµατικά φέλιµη. καλοπροαίρετος κούει τος λόγους τους κα τν µπειρία τους κα πείθεται εκολότερα. Συγχρόνως βλέπει τό φωτεινό τους πρόσωπο κα τν ν γένει προσεκτική συµπεριφορά τους κα παίρνει παράδειγµα, γι ν κάνει τόν πνευµατικό του γώνα ποτελεσµατικότερο. Γεννιέται µως τό ρώτηµα.
Πόσοι πό ατούς πο πικοινωνον µ τος νάρετους εναι ελικρινες κα καλοπροαίρετοι; Κανένας δν µπορε ν παντήσει µ σιγουριά. µως ο διοι ο νάρετοι λένε τι εναι λίγοι ως λάχιστοι. Ο περισσότεροι τος πλησιάζουν πό περιέργεια κα χι σπάνια πό διοτέλεια. Γι᾿ ατό παραµένουν πάντα ο διοι, χωρίς λλαγή στ θος.
Τό ν ναθέτεις στ Θεό κα στν ξοµολόγο τν πνευµατική σου πρόοδο, χωρίς διος ν προσπαθες, εναι µάταιο. ν πρόκειται ν προκόψεις κα σωτηρία εναι πολύ µακριά. Τή βοήθεια το Θεο κα τν νίσχυση πό τόν πνευµατικό τίς ξασφαλίζουµε, ταν εµαστε γωνιστές κα χι ταν εµαστε ράθυµοι κα ναποφάσιστοί. προσευχή µας πρέπει ν εναι θερµή κα διαρκής. µετάνοιά µας ζσα κα πνευµατική δίψα µεγάλη.
Ο πισκέπτες ερν χώρων κα προσκυνηµάτων δν πρέπει ν µένουν στ ξωτερικά. Ν µ θαυµάζουν µόνο τν ραία τοποθεσία, τν στορία κα τή νοικοκυροσύνη πο πικρατε κε. Καλά εναι ατά, λλά δν φελον πνευµατικά. Πρέπει ν παρακινονται στν προσευχή, τή συναίσθηση τς µαρτωλότητάς τους, τ µετάνοια κα τή σταθερή πόφαση γι τήρηση τν ντολν.
πολύπειρος γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος, πο πικοινωνοσε µ πολλούς νθρώπους κα τος παρακινοσε στν ν Χριστ ζωή, γραφε σ πνευµατικό του τέκνο: «Γνώριζε κα ατό, τι οτε γώ οτε λλος κανείς οτε Θεός θ σ βοηθήσει, άν σύ πρτος δν βοηθήσεις τν αυτό σου. ρχισε λοιπόν πρτος ν βοηθες τόν αυτό σου λίγον κατ᾿ λίγον κα τότε µέσως καλός µας Θεός κα γώ θ σ βοηθήσουµε. Κίνησε κα σύ λίγον τν αυτό σου κα βίασε. Πρέπει ν σκεφθες καλά-καλά, πς εναι δυνατόν Θεός ν σ βοηθήσει, φ᾿ σον τν µισες κα γαπς τόν διάβολο; άν γαποσες τν Θεό θ φύλαττες τίς ντολές του. Θέλεις ν σωθες; πό σνα ξαρτται. ∆ιάρρηξε τά δεσµά τς µαρτίας, φύγε πό τόν διάβολο κα τρέξε στν Χριστό κα σώθης» (Γνωριµία µ τόν γέροντα Φιλόθεο Ζερβάκο, Θεσ/νίκη 2014, σελ. 142).
λόγος το ειµνήστου πατρός Φιλοθέου εναι πίκαιρος κα στς µέρες µας κα πρέπει ν φυπνίσει πολλούς ράθυµους χριστιανούς, ο ποοι παραµένουν διάβροχοι κα νεπηρέαστοι.
Ν διαλύσει τν πνευµατική τους νάρκωση κα προπαν- τός ν καταπολεµήσει τν πιζήµια περιέργειά τους γι τό τ κάνουν ο λλοι, ν ο διοι δν λλάζουν σ τίποτα. Λυπµαι τος πνευµατικούς πο χουν τέτοια πνευµατικά τέκνα κα εχοµαι Θεός ν τούς δίνει δύναµη, γι ν τ νέχονται κα ποµονή, γι ν τ νουθετον, λπίζοντας τι καλύτερο µπορε ν συµβε αριο.
Ορθόδοξος Τύπος, 20/11/2015

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)