7/1/16

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 8.1.16 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ Ἔνοχοι οἱ βουλευταὶ διὰ τὴν κατάπτωσιν τῆς Χώρας. Ἡ παράβασις ἔγινεν ἀπὸ ὀλίγους, ἀλλὰ τὸ ἔγκλημα τῆς ψηφίσεως τοῦ Συμφώνου βαραίνει ὅλους...

➢ Πολιτικὴ νομιμοποιήσεως τῆς ὁμοφυλοφιλίας ἄνευ ἰσχυρᾶς ἐκκλησιαστικῆς ἀντιδράσεως. Τοῦ κ. Ἰωάννη Τάτση, Θεολόγου.
➢ Καιρὸς Μετανοίας ἡ παροῦσα ζωή. Τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη (†).
➢ Χριστιανισμὸς καὶ ἐξουσία. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ.
➢ Τὸ «ἀνοσιούργημα» τοῦ Κοινοβουλίου. Τοῦ κ. Χρήστου Κ. Λιβανοῦ.
➢ Ἐμπρὸς διὰ τὰς 185 ἕδρας. Γράφει ὁ κ. Σπήλιος Ν. Παναγιωτόπουλος.
➢ Πρὸς τοὺς νέους. Τοῦ Ἀρχιμ. Κ. Κωστοπούλου.
➢ Ἐπιστολαὶ Διαμαρτυρίας πρὸς τὸν Πρωθυπουργὸν καὶ τοὺς Βουλευτάς.
➢ Ἀντιδράσεις Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν διὰ τὸ σύμφωνον συμβιώσεως.
➢ Ἡ Ἱερὰ Κοινότης διὰ τὸ σύμφωνον συμβιώσεως.
➢ Ἀνατέλλουσαι σκέψεις. Τοῦ Πανοσ/του Ἀρχιμ. π. Κων. Χαραλαμποπούλου.
➢ Μὲ τὸ τέμενος καὶ τὸ τμῆμα Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν ὑπηρετοῦμεν τὸ σχέδιον τῆς Τουρκίας!
➢ Ὁ κατήφορος. Τοῦ κ. Δημητρίου Κ. Κουτσουλέλου, Ἐπιτίμου Ἐπόπτου Δημοτικῆς Ἐκπαιδεύσεως.
➢ Σύμπλευσις Ὑπουργείου Παιδείας μὲ τὸν «ΚΑΙΡΟ». Εἰς τὸν προθάλαμον ὁ χωρισμὸς Κράτους καὶ Ἐκκλησίας.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)