26/5/16

Γιώργος Παπαθανασόπουλος, Ανάμεικτα συναισθήματα από Ιεραρχία

Ανάμεικτα συναισθήματα από Ιεραρχία
Του Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου
Ανάμεικτα είναι τα συναισθήματα από τα αποτελέσματα της έκτακτης συγκλήσεως της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος και των αποφάσεων που ελήφθησαν ενόψει της Πανορθόδοξης Συνόδου.
Όπως είναι γνωστό η Ιεραρχία επί διήμερο (24 και 25 Μαΐου 2016) συζήτησε επί της εισηγήσεως του Μητροπολίτου Ηλείας κ. Γερμανού, που είχε ως θέμα την ενημέρωση «επί των παρατηρήσεων των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών, αφορωσών εις τα κείμενα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου» και συζήτηση επί των παρατηρήσεων αυτών.
          Το πρώτο θετικό είναι ότι έγινε συζήτηση και ελήφθησαν αποφάσεις επί των παρατηρήσεων των Μητροπολιτών στα κείμενα της Πανορθόδοξης. Δεν εισακούστηκαν μεμονωμένες φωνές, που εξέφρασαν την άποψη του Φαναρίου, να μην συζητηθούν καθόλου οι εν λόγω παρατηρήσεις  και να γίνουν αποδεκτές οι προτάσεις, όπως κατατέθηκαν στις κατά τόπους Εκκλησίες χωρίς καμία επεξεργασία. Σημειώνεται ότι οι Ιεραρχίες άλλων τοπικών Εκκλησιών, όπως της Μόσχας, της Σερβίας, της Βουλγαρίας, της Αντιοχείας και της Γεωργίας συζήτησαν και έλαβαν αποφάσεις επί των κειμένων της Πανορθόδοξης.
          Το δεύτερο θετικό είναι πως οι περισσότερες παρατηρήσεις των Μητροπολιτών εγκρίθηκαν από την Ιεραρχία και θα κατατεθούν από τον Αρχιεπίσκοπο όπως προβλέπει ο Κανονισμός της Πανορθόδοξης. Σημειώνεται ότι ο Κανονισμός δεν έχει εγκριθεί ομόφωνα από τη συνάντηση των Προκαθημένων στο Σαμπεζί, τον Ιανουάριο του 2016, αφού το Πατριαρχείο της Αντιοχείας δεν τον  υπέγραψε, γι’ αυτό και ορισμένοι θεωρούν ότι η Πανορθόδοξη είναι ουσιαστικά στον αέρα. Στην Ιεραρχία ελέχθη πάντως ότι το Φανάρι πιστεύει ότι θα ξεπεράσει  την παλαιότερη απόφαση των Προκαθημένων περί ομοφωνίας και ότι η Πανορθόδοξη θα διεξαχθεί κανονικά, με την απλή καταγραφή της διαφωνίας μιας ή περισσοτέρων τοπικών Εκκλησιών. Μένει αυτό να φανεί στην πράξη.
          Το τρίτο θετικό είναι ότι πέρασε με ψηφοφορία και με σχεδόν ομοφωνία η πρόταση να προστεθεί στο κείμενο περί Αυτονόμου η εξής παράγραφος: «Εκκλησιαστικαί Επαρχίαι περί των οποίων εξεδόθη Πατριαρχικός Τόμος ή Πράξις δεν δύνανται ίνα αιτήσωνται την χορήγησιν αυταίς αυτονομίας, διατηρουμένου απαρασαλεύτως του υφισταμένου καθεστώτος». Επί της εν λόγω προτάσεως διαφωνία εξέφρασε μόνο ο Μητροπολίτης Δράμας.
          Το τέταρτο θετικό είναι πως αποφασίστηκε να μη συζητηθεί το θέμα των κωλυμάτων του γάμου και να ζητηθεί η απόσυρση και η μη συζήτηση του θέματος αυτού στην Πανορθόδοξη. Αυτό επειδή εισάγεται προς έγκριση χωρίς ομοφωνία, αφού ο Πατριάρχης Γεωργίας και ο εκπρόσωπος του Πατριάρχου Αντιοχείας διαφώνησαν και δεν έχουν υπογράψει το σχετικό κείμενο.   
          Αρνητικό είναι ότι κατά πλειονοψηφία και με δέκα επτά ψήφους αρνητικές παρέμειναν ως έχουν τα κείμενα «Η αποστολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας εν τω συγχρόνω κόσμω» και « Οι σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον υπόλοιπο χριστιανικό κόσμο», χωρίς να γίνουν δεκτές οι πολλές παρατηρήσεις, που είχαν κατατεθεί. Η επιχειρηματολογία περί παγίωσης καταστάσεων και ονομασιών στο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών, στους θεολογικούς διαλόγους και στα κοινωνικά ζητήματα, καθώς και οι καθιερωμένες από την Ορθόδοξη Εκκλησία ευχές προς ετεροδόξους και η συμβίωση μαζί τους σε ορισμένες περιοχές της χώρας, ήσαν οι λόγοι που έκαμαν την πλειονοψηφία των Ιεραρχών να ψηφίσει υπέρ του να παραμείνουν τα κείμενα ως έχουν.    
          Επί των θεμάτων της Πανορθόδοξης που συζητήθηκαν επί διήμερο στην Ιεραρχία και των αποφάσεων που πάρθηκαν το Δελτίο Τύπου της Ιεράς Συνόδου γράφει μία παράγραφο έξι γραμμών, ότι η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος «μελέτησε διεξοδικά τις προτάσεις της Δ.Ι.Σ., μίαν προς μίαν, και προέβη σε περαιτέρω επεξεργασία και σε προσθήκες. Η τελική απόφαση της Ιεραρχίας θα αποσταλεί στη Διορθόδοξη Γραμματεία της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου και θα υποστηριχθεί από τον Μακαριώτατο κατά τις συνεδριάσεις της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου»...`
          Επειδή προφανώς έγινε αντιληπτό ότι ουδεμία ενημέρωση υπάρχει στον πιστό λαό επί των θεμάτων της Πανορθόδοξης και επί των αποφάσεων της Ιεραρχίας και ότι όλα συζητούνται και αποφασίζονται από τα μέλη της Ιεραρχίας ερήμην του υπήρξε μια τελευταία παράγραφος που αναφέρει: «Τέλος, λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος του εκκλησιαστικού αυτού γεγονότος η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος αποφάσισε να εκδοθεί σχετικό κείμενο, με το οποίο θα ενημερώνεται ο λαός επί του θέματος». Ελπίζεται η ενημέρωση να γίνει σύντομα και να είναι πλήρης και σαφής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)