23/9/16

Δήλωση Μητροπολίτου Φιλίππων Προκοπίου για το νέο μάθημα των Θρησκευτικών

Πραγματοποιήθηκε στην Καβάλα την Τρίτη (20-9-2016) σύναξη των θεολόγων Καθηγητών του Ν. Καβάλας στο Π.Ε.Κ. Καβάλας και εξ ἀφορμῆς της ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου Προκόπιος σχετικώς εδήλωσε :
Θεολόγοι Καθηγηταί με ενημέρωσαν ότι την Τρίτη, 20-9-2016, ο αρμόδιος και δια την περιφέρειά μας σχολικός Σύμβουλος Θεολόγων
Δευτεροβαθμίου Εκπαιδεύσεως Θεσσαλονίκης προσεκάλεσε σε ενημερωτική - επιμορφωτική συνάντηση, τους Θεολόγους καθηγητάς της ΔΔΕ Καβάλας δια να ενημερωθούν εις τα νέα Προγράμματα Σπουδών εις το Μάθημα των θρησκευτικών εις το Γυμνάσιον και Λύκειον.
Το ενδιαφέρον της διαρκείας δύο ωρών επιμορφωτικής-ενημερωτικής συναντήσεως εστιάζεται στο γεγονός, ότι καταργούνται τα υπάρχοντα βιβλία των θρησκευτικών σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαιδεύσεως και το ουσιώδες επικεντρώνεται στην εσπευσμένη εφαρμογή των όσων θα διέπουν το Νέον Λύκειον από εφέτος μόνον δια το μάθημα των Θρησκευτικών και τις ξένες γλώσσες. Αξιοσημείωτον δε είναι, ότι η εκ θεμελίων ανατροπή και μετατροπή του ομολογιακού Μαθήματος σε πολυθρησκευτικού θα συντελεσθή με επιμόρφωση δύο μόνον ημερών, που θα γίνει εντός των προσεχών μηνών Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου. Και όλα αυτά τα κινδυνώδη και καινομανή θα εφαρμοσθούν με μόνες τις οδηγίες και την διδακτέαν ύλην του μαθήματος, που οι Θεολόγοι θα αντλούν από την ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, μεθοδεύσεις που στοχεύουν γενικά και αόριστα στη γνώση των Θρησκειών.
Χωρίς να αμφισβητείται η αρμοδιότητα των οργάνων της Πολιτείας να καθορίζουν τα πλαίσια της εκπαιδευτικής πολιτικής και με δεδομένη την αποδοχήν των διακριτών ρόλων των κορυφαίων θεσμών της χώρας, της Εκκλησίας και Πολιτείας, αλλά και της αρχής της συναλληλίας και της μεταξύ των θεσμών διαχρονικής συνεργασίας, ο ειλικρινής διάλογος και η κριτική των αποφάσεων, που αφορούν εις την θρησκευτική και ηθική αγωγή των ελληνοπαίδων, όπως ορίζεται στο Σύνταγμα και στους Νόμους είναι αναγκαίος και επωφελής. Άλλωστε στο πρόσφατον παρελθόν η Εκκλησία με Συνοδική απόφαση διετύπωσε γραπτώς, εις το Υπουρ-γείον Παιδείας και Θρησκευμάτων και προφορικώς υπεστήριξεν εις κοινή διαβούλευση, με τους αρμοδίους του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, χωρίς να ληφθούν υπ ὅψιν, όπως άλλωστε τα γεγονότα σήμερα φανερώνουν.
Με πρώτον και μόνον το Μάθημα των θρησκευτικών, βεβιασμένα επιχειρείται η ριζική αλλαγή του περιεχομένου, του τρόπου διδασκαλίας και των υπηρετουμένων σκοπών εις όλες τις βαθμίδες και εις όλους τους τύπους των Σχολείων η εφαρμογή του νέου Προγράμματος Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών, εγχεί-ρημα που δεν ωφελεί, αλλά τουναντίον βλάπτει την πνευματική καλλιέργεια, την ηθική ανάπτυξη και την δημιουργική ένταξη εις την κοινωνίαν των σημερινών παιδιών και αυριανών ενεργών πολιτών δημιουργώντας τους σύγχηση ως προς τους κοσμοθεωρητικούς και βιοθεωρητικούς των προσανατολισμούς. Επικίνδυνοι πειραματισμοί και ανωφελείς μεταρρυθμίσεις μέσω των οποίων, στο όνομα της ποικιλομορφίας του θρησκευτικού φαινομένου, η Ορθόδοξη παράδοση εξισώνεται με άλλες θρησκευτικές παραδόσεις, με αποτέλεσμα αρνητικά να επιδρούν στην ενότητα και ομοψυχία της Ελληνικής κοινωνίας και να οδηγούν στην ρήξιν της εκπαιδευτικής και θρησκευτικής παραδόσεώς μας.
Οι αντορθόδοξοι πειραματισμοί δεν είναι δυνατόν να αφήσουν αδιάφορον την Εκκλησίαν, η οποία Συνοδικώς και πάλιν θα αντιμετωπίσει την επικύνδινη κατάσταση με απόλυτον κριτήριον την διαφύλαξιν του θησαυρού της Ορθοδόξου Πίστεως και ζωής. Εντός των πλαισίων της ελευθερίας της θρησκευτικής συνειδήσεως και της ευαισθησίας του ποιμαντικού χρέους θα στηριχθεί η προσπάθειά της, να μη θυσιασθεί στο βωμό του δήθεν εκσυγχρονισμού η δοκιμασμένη μέσα στο χρόνο εκπαιδευτική εμπειρία και διδακτική πράξις, η διαποτισμένη από την αλήθεια της θρησκευτικής παρα-δόσεώς μας. Το μάθημα των θρησκευτικών να διασφαλίζει την αληθή γνώσιν δια τον αληθινόν Θεόν και όχι αποκλειστικά τη "γνώση των θρησκειών" των ανιστόρητων μεταρρυθμιστών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)