2/10/16

Καταστατικός Χάρτης της Εκκλησίας της Ελλάδος: Αρμοδιότητα της ΔΙΣ η παρακολούθηση του περιεχομένου του μαθήματος των Θρησκευτικών

Σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος (Νόμος 590/1977):
Ἄρθρον 9.
1. Ἡ Δ.Ι.Σ., ὡς διαρκὲς διοικητικὸν ὄργανον τῆς Ἐκκλησίας, ἀσκεῖ τὰς κάτωθι ἀρμοδιότητας:
...
ε) Παρακολουθεῖ τὸ δογματικὸν περιεχόμενον τῶν διὰ τὰ σχολεῖα τῆς Στοιχειώδους καὶ Μέσης Ἐκπαιδεύσεως προοριζομένων διδακτικῶν βιβλίων τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν.
ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΧΑΡΤΗ (ΦΕΚ Α΄, 146/1977)

1 σχόλιο:

Αντικοικουμενιστής είπε...

Εύγε, εύγε, εύγε εις τον ιστότοπον δια αύτην την ανάρτησιν! Ας αναγνώσει και την ανάρτησιν ταύτην και τις μητροπολίτης, μεγαλοκαθηγητής, ος ισχυρίζεται ότι το μάθημα των θρησκευτικών δεν πρέπει να είναι κατηχητικόν και δογματικόν, αλλά γνωσιολογικόν! Τίποτα περισσότερον! Αδελδοί, γρηγορείτε και προσεύχεσθε...

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)