17/1/17

Μάθημα επιλογής τα Θρησκευτικά στην Β΄ και Γ΄ Λυκείου σύμφωνα με πρόταση του ΙΕΠ για το Λύκειο

Η "Α" παρουσιάζει το ενδεικτικό ωρολόγιο πρόγραμμα που επεξεργάζεται η αρμόδια επιτροπή του ΙΕΠ για την αναμόρφωση του Λυκείου - Όλοι οι πίνακες με τα μαθήματα του νέου Λυκείου

Καθιέρωση 11ετούς υποχρεωτικής εκπαίδευσης, κοινή Α' τάξη στα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια με πολυκλαδικό χαρακτήρα και σταδιακή επέκταση της πολυκλαδικότητας στο διετές Λύκειο, δραστικός περιορισμός των μαθημάτων, εισαγωγή στην τριτοβάθμια με τον μέσο όρο 4 πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων (χωρίς συντελεστές βαρύτητας), επένδυση στις επιλογές των μαθητών.
Τα παραπάνω περιλαμβάνει η πρόταση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για τις αλλαγές στο Λύκειο και τις πανελλαδικές εξετάσεις, η οποία θα συζητηθεί την Πέμπτη στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. Στόχος είναι, ύστερα από ένα μικρό κύκλο συνεδριάσεων (δεδομένου ότι προηγήθηκε ο Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία), να οριστικοποιηθεί η τελική μορφή της πρότασης, που θα αποτελέσει και τη βάση των μεταρρυθμίσεων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και το σύστημα εισαγωγής.
Η “Α” εξασφάλισε και παρουσιάζει το ενδεικτικό ωρολόγιο πρόγραμμα, πάνω στο οποίο βασίζονται οι επεξεργασίες της αρμόδιας επταμελούς επιτροπής του ΙΕΠ. Ο περιορισμός των μαθημάτων είναι δραστικός, καταργούνται τα μονόωρα μαθήματα, αυξάνεται σημαντικά η διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας, ενώ στη Β' και Γ' Λυκείου τα μαθήματα μειώνονται σε 9 ή 10 (από 18) και 6 ή 7 (από 15), αντίστοιχα.
Εκ παραδρομής στα μαθήματα επιλογής της Γ’ Λυκείου εκ των οποίων προκύπτουν τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα λάθος πίνακες. Αναλυτικά οι σωστοί πίνακες των μαθημάτων (Σημ. ιστολογίου:  Δείτε και τη σχετική ανακοίνωση του ΙΕΠ):
Οι κρίσιμες αλλαγές
* Επέκταση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης: 1 χρόνος Νηπιαγωγείο, 6 χρόνια Δημοτικό, 3 χρόνια Γυμνάσιο, 1 χρόνος Λύκειο (εξετάζεται το 2ετές Νηπιαγωγείο).
* Πολυκλαδική Α' Λυκείου: κοινή Α' τάξη στα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια, ως προς τη δομή αρχικά, ώστε "να εξοικειωθούν με τα γνωστικά αντικείμενα και των δύο υφιστάμενων σήμερα τύπων εκπαίδευσης και να επιλέξουν αυτόν που ταιριάζει καλύτερα σε αυτούς”, σύμφωνα με την πρόταση του ΙΕΠ. Η αλλαγή αυτή θα αφορά, αρχικά τουλάχιστον, την Α' τάξη.
* Κανένα “φίλτρο” για τη μετάβαση από την Α' Λυκείου (τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης) στη Β' Λυκείου.
* Διερεύνηση της επέκτασης της πολυκλαδικότητας Β' και Γ' Λυκείου: προσφορά επιλογών μαθημάτων ή ενοτήτων μαθημάτων όλων των γνωστικών, επιστημονικών και τεχνολογικών πεδίων.
* Η πολυκλαδικότητα θα επιτυγχάνεται μέσα από σχολικά δίκτυα σε επίπεδο γειτονιάς, ώστε να δοθεί η δυνατότητα προσφοράς περισσοτέρων μαθημάτων επιλογής (πιο απαιτητικό εγχείρημα όσον αφορά στην επαρχία).
* Εναλλακτικά, ανάδειξη της Τεχνικής-Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ως ισότιμου πυλώνα του εκπαιδευτικού συστήματος, επέκταση των επιλογών μεταλυκειακών σπουδών απ’ όλους τους τύπους λυκείων, προνομιακή είσοδος για αποφοίτους ΕΠΑΛ σε συγκεκριμένα τμήματα ΑΕΙ.

Β' και Γ' Λυκείου
* Δραστικός περιορισμός μαθημάτων στην Β' και Γ' Λυκείου, "στροφή" στις επιλογές, ώστε να δοκιμάσει τις κλίσεις του ο μαθητής.
* Ένα ενιαίο μάθημα στη Γ' Λυκείου και μια ενότητα επιλογών 3 μαθημάτων (2 + 1 ελεύθερης επιλογής) που δίνει δυνατότητα προσανατολισμού στους μαθητές (εναλλακτικά, επιλογή 4 μαθημάτων, αν προχωρήσουν οι αλλαγές στην κατεύθυνση της πολυκλαδικότητας).
* 4 επιστημονικές "ήπειροι": φιλοσοφία και ανθρωπιστικές σπουδές, φυσικές επιστήμες και μαθηματικά, κοινωνικές επιστήμες, τεχνική / τεχνολογική κατεύθυνση (συν πληροφορική, συν οικονομικά).
* Αύξηση των χρονικών ενοτήτων διδασκαλίας: κατάργηση μονόωρων μαθημάτων, εξοικείωση με το επιστημονικό πνεύμα και τον χαρακτήρα της επιστημονικής γνώσης.
* Αλλαγές στην αξιολόγηση των μαθημάτων: υιοθέτηση της περιγραφικής αξιολόγησης, έλεγχος ικανοτήτων και όχι της ικανότητας στεγνής αναπαραγωγής της γνώσης, καθιέρωση εκπόνησης μιας εκτεταμένης εργασίας ως μέρους του Προγράμματος Σπουδών, ένταξη των ελεύθερων δραστηριοτήτων και ενίσχυση των μαθητικών κοινοτήτων.

"Τάξη επιλογής"
Η Γ' Λυκείου μετατρέπεται σε κατεξοχήν “τάξη επιλογής”. Τα μαθήματα που θα διδάσκονται συνολικά θα είναι 6, εκ των οποίων τα επιλογής θα είναι τα 3 εξάωρα. Τα κορμού θα είναι η Νεοελληνική Γλώσσα, η Φυσική Αγωγή και οι Ελεύθερες Δραστηριότητες. Τα δύο τελευταία δεν θα εξετάζονται. Συζητείται, κατά τις πληροφορίες, το σύνολο των μαθημάτων να είναι 7, κατά την πρόταση περί επέκτασης της πολυκλαδικότητας.

Εθνικό Απολυτήριο
Θα λαμβάνεται ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης στο Λύκειο. Κατά την πρόταση της επιτροπής του ΙΕΠ θα μετράει ο “προφορικός” βαθμός του μαθήματος στα δύο τετράμηνα της Γ' Λυκείου (80%) και η βαθμολογία στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα (20%). Η προσμέτρηση της βαθμολογίας των πανελλαδικών χαρακτηρίζεται από την επιτροπή ως “εξωτερικό 'αντικειμενικό' κριτήριο που διασφαλίζει την εγκυρότητα” του Απολυτηρίου.

Εισαγωγή στην τριτοβάθμια
Θα επιτυγχάνεται με τον μέσο όρο της βαθμολογίας στα 4 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, για τα οποία δεν θα υπάρχουν συντελεστές βαρύτητας. Σύμφωνα με την επιτροπή, “οι τελικές εξετάσεις θα συνεχίσουν να οργανώνονται πανελλαδικά με κοινά θέματα ώστε στα μάτια των πολιτών να διατηρήσουν τα χαρακτηριστικά της αντικειμενικότητας και του αδιάβλητου και εν τέλει την εμπιστοσύνη των πολιτών. Η μετάβαση σε μία άλλη μορφή, αμιγώς ενδοσχολικών εξετάσεων πρέπει να γίνει με προσεκτικά, καλά σχεδιασμένα βήματα”.

Κοινή για όλους θα είναι η εξέταση στη Νεοελληνική Γλώσσα. Οι μαθητές θα εξετάζονται και σε δύο μαθήματα ειδίκευσης, συν ένα πλήρως ελεύθερης επιλογής που θα μετράει μόνο βαθμολογικά στον μέσο όρο για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια (το περιεχόμενό του δεν θα αποτελεί παράγοντα για την εισαγωγή σε κάποιο τμήμα). Ως προς τα μαθήματα ειδίκευσης, κατά τις πληροφορίες, θα καθορίζονται με απόφαση του υπουργού Παιδείας, επί τη βάσει των αντίστοιχων τμημάτων ΑΕΙ. Δεν έχει προχωρήσει η επεξεργασία που αφορά το σκέλος της αναμόρφωσης του πρώτου έτους της φοίτησης σε ΑΕΙ, προκειμένου η εισαγωγή στην τριτοβάθμια να γίνεται σε επίπεδο Σχολής.

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Η σημαντικότερη αρνητική εξέλιξη , εξ όλων αυτών που απεργάζονται οι Κρατούντες, είναι η μετονομασία του Μαθήματος, η οποία δεν είναι καθόλου τυχαία ή άκαιρη και βέβαια μεγάλη παγίδα , για τους λόγους που παραθέτω στο παρακάτω λήμμα " Αλλαγή προγραμμάτων σπουδών και βιβλίων στο Γυμνάσιο με πρώτα τα Θρησκευτικά και τις ξένες γλώσσες " και όποιος από τους Συναδέλφους επιθυμεί, ας το αναγνώσει, εκεί. Έστω όμως και εάν ανασταλεί προσωρινά ή τροποποιηθεί εν μέρει το ως άνω Ενδεικτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα - Βαβέλ , το πιθανότερον είναι να επωφεληθούν κάποια μέχρι σήμερα '' βασικότερα ΄΄ Μαθήματα και όχι τα πάλαι ποτέ Θρησκευτικά . Επίσης δεν θέλω να αναλογιστώ καθόλου την ενδεχόμενη τριβή ή το πνεύμα ανταγωνισμού που είναι δυνατόν να αναπτυχθεί μεταξύ Συναδέλφων των άλλων Ειδικοτήτων, τη δυσκολία πάσης φύσεως ή την υπαναχώρηση στην αρχική επιλογή και από τους Μαθητές και φυσικά το γεγονός ότι όλα τα Μαθήματα Επιλογής ενώ φαινομενικά παρουσιάζονται ως ισότιμα , ωστόσο δεν ξεκινούν από την ίδια αφετηρία αφού κάποια παραμένουν Πανελλαδικώς Εξεταζόμενα , συνεπώς και πόλος έλξης εκ προϊμίου από τους Μαθητές , για να μην πω αυτό που ήδη συμβαίνει ή παρατηρείται και στις Ερευνητικές Εργασίες / Project δηλαδή οι Μαθητές να συσπειρώνονται γύρω από έναν Καθηγητή που μάλιστα τον ξέρουν από προηγούμενη χρονιά και τον έχουν και σε κάποιο άλλο βασικό μάθημα παρά σε κάποιον Συνάδελφο '' μικρότερης Ειδικότητας '' ακόμη και εάν τους άρεσε πιο πολύ το θέμα εκείνου. Επιπλέον, μην μας διαφεύγει της προσοχής πως το να προτιμήσει κάποιος Μαθητής το πάλαι ποτέ Μάθημά μας είτε με την ονομασία ‘’ Θρησκευτικά ‘’ είτε πολύ περισσότερο το ‘’ Ζητήματα Ηθικής και Θρησκειών ‘’ θα αποτελεί για αυτόν ένα '' ρίσκο '' ή μια εκστρατεία στο άγνωστο ή απλά μια περιπέτεια , αφού ούτε Βιβλίο υπάρχει ώστε να ξέρει τι θα αντιμετωπίσει ούτε για έναν Χριστιανικής Οικογένειας Μαθητή θα είναι μια ελκυστική ή ασφαλής επιλογή , όταν μάλιστα περιλαμβάνει αποΧριστιανοποιημένο ή συγκριτιστικό και νεωτεριστικό Θρησκευτικό χαρακτήρα .

Λυπάμαι αλλά δεχόμαστε μια ολομέτωπη και απροκάλυπτη πλέον επίθεση εκ των Κυβερνώντων, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα , σε έναν διασπασμένο και από χρόνια χωρίς καμία στρατηγική Κλάδο , όπως το είχα επισημάνει δημοσίως και κατά την Επιμόρφωση των ΠΕΚ του 2002 αλλά και με μία ηγεσία Ιεραρχίας της Εκκλησίας μονίμως εμφανιζομένη ως αιφνιδιασμένη , παραπλανηθείσα από το Κράτος και κυρίως αναποφάσιστη , προσβλέπουσα σε κάποιο " θαύμα " .

Παυλίδης Δημήτριος

πρώην Αντιπρόεδρος του Συλλόγου
Αδιορίστων Θεολόγων Ελλάδος

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)