24/2/17

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 24.2.17 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ Ὁ «κοσμικὸς μεσσίας» ἀπαιτεῖ ἐξουδετέρωσιν τῆς Θρησκείας. Τοὺς οἰκουμενιστὰς δὲν ἐνδιαφέρει ἡ ἀλήθεια, διότι ὑπηρετοῦν μὲ ἀφοσίωσιν τὴν ἐκκοσμίκευσιν! Τοῦ κ. Παύλου Τρακάδα.

➢ Ἀριστερὰ καὶ Ὀρθοδοξία. Γράφει ὁ π. Γεώργιος Γ. Μεταλληνός, Ὀμ. καθ. Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
➢ Νά ἀνακληθῆ ἡ προκλητική θεματική ἑβδομάς. Τοῦ κ. Νικήτα Ἀλιμπράντη, Καθ. Κοινωνιολογίας Δ.Π.Θ.
➢ Πλήττονται αἱ ἀθῶαι ψυχαὶ τῶν μαθητῶν. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Βασ. Κοκκολάκη.
➢ Ἡ Ἑλλάς ἐνώπιον τῆς ἱστορικῆς εὐθύνης της -οἱ ἀνόητοι, οἱ ἁπλοὶ καὶ ὁ Γόρδιος Δεσμὸς- Τοῦ κ. Γεωργίου Ἐμ. Δημητράκη, Πολιτικοῦ Ἐπιστήμονος.
➢ Ἕνα πνευματικὸν πρόβλημα. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
➢ Πρόσωπον καὶ φύσις κατὰ τοὺς Πατέρας καὶ «μεταπατερικοὺς» θεολόγους. Τοῦ κ. Γεωργίου Ἰωάννου Καραλῆ, Δρ. Ἰατρικῆς.
➢ ...καί ἦσαν ὅλοι τους Μασόνοι;
➢ Τό ὀρθόδοξον μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν καί τό χρέος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας μας. Τοῦ κ. Εὐαγγέλου Στ. Πονηροῦ Δρ Θ., Μ.Φ. Σχολικοῦ Συμ. Θεολόγων Πειραιῶς, Δ΄ Ἀθηνῶν, Κυκλάδων.
➢ Εἶναι ἡ Ρωσία ὁ ἰδανικὸς σύμμαχος τῆς Ἑλλάδος;
➢ Πῶς νά… πουλᾶτε στοὺς νέους! Γράφει ὁ κ. Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος.
➢ Τριώδιον, Σωστικόν καί Ἅγιον. Τοῦ πρεσβυτέρου π. Ἀθανασίου Μηνᾶ.
➢ Σχέσεις Ἐκκλησίας καί Πολιτείας.
➢ Ὁ Ἐπίσκ. Χριστουπόλεως ἐπιβεβαιώνει τὸν Ο.Τ.
➢ Ὁ ἐθνικός μας καί οἰκουμενικός ποιητής Διονύσιος Σολωμός. Ἡ ἀλήθεια, ἡ ἐλευθερία καί ἡ γλῶσσα εἰς τό ἔργον του. Τῆς Δρ. Φιλ. Μαρίας - Ἐλευθερίας Γ. Γιατράκου.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)