24/3/17

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 24.3.17 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ Ὑπεύθυνος ἀπάντησις εἰς καθηγητὴν Πανεπιστημίου. Καλοπροαίρετοι Ἱεράρχαι καὶ Καθηγηταὶ ἀναζητοῦν ἀπὸ τὸν «Ο.Τ.» ἐνημέρωσιν διὰ τὴν «Βαπτισματικὴν Θεολογίαν». Τοῦ Ἀρχιμ. Κυρίλλου Κωστοπούλου, Ἱεροκήρυκος Ἱ. Μ. Πατρῶν, Δρος Θεολογίας.

➢ Ἀνοικτὸν τὸ ἐκκλησιαστικόν! Τί ἀπεκάλυψεν ὁ μακαριστὸς εἰς τὸν «Ο.Τ.»; Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Παππᾶς.
➢ Οἱ «γκρίζες ζῶνες» ἐπεκτείνονται.Τοῦ κ. Γεωργίου Κ. Τραμπούλη, θεολόγου.
➢ Περὶ τοῦ κειμένου τῆς Ἱ. Κοινότητος διὰ τὴν «Σύνοδον τῆς Κρήτης». Γράφει ὁ Ἁγιορείτης μοναχὸς Νικόλαος.
➢ Ὁ κ. Βλ. Φειδᾶς ἐλεγχόμενος. Τοῦ κ. Κωνσταντίνου Μπινιάρη, Διπλ. Ἠλεκτρολόγου Μηχανικοῦ, ΜΔΕ Τεχν. Πυρηνικῶν Ἀντιδραστήρων.
➢ Ὁδοιπορικὸν διχοτομήσεως Μητροπόλεως. Τοῦ πρεσβυτέρου π. Εὐσταθίου Κολλᾶ, ἐκκλ. συνηγόρου, ἐπ. πρ. Συνδέσμου Κληρικῶν Ἑλλάδος.
➢ Ποία ἡ δρᾶσις τῶν παπικῶν σχολείων;
➢ Πειρασμοὶ καὶ τήρησις ἐντολῶν. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
➢ «Ἔμφυλες ταυτότητες»: Διαστροφὴ τῆς ἀνθρωπίνης ὀντολογίας. Τοῦ κ . Εὐαγγέλου Στ. Πονηροῦ Δρ Θ., Μ.Φ. Σχολικοῦ Συμ. Θεολόγων Πειραιῶς, Δ΄ Ἀθηνῶν, Κυκλάδων.
➢ Τὸ Στάδιον διὰ τοὺς ἀθλητὰς ἤνοιξε τὰς πύλας. Γράφει ὁ κ. Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας, Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας.
➢ Ἡ Κύπρος ὡς θῦμα τῆς ἀντιπαραθέσεως Ἑλλάδος – Τουρκίας ἢ μᾶλλον τῆς διαμάχης μεταξύ πατριωτῶν καὶ προδοτῶν.
➢ 1821: Ἡ Μάχη τῶν Βασιλικῶν. Γράφει ὁ κ. Ἀνδρέας Μπαλάφας, θεολόγος.
➢ Διχασμὸς εἰς τὸν Παπισμὸν ἀπὸ τὰ παίγνια ἐξουσίας.
➢ Τὰ ἀνεπίτρεπτα ποὺ φέρουν ὀδύνην εἰς τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς.
➢ Ἐπίκεινται κοσμογονικὰ γεγονότα; Γράφει κ. ὁ Κωνσταντῖνος Γάτος.
➢ Ἡ διαχρονική Ἑλληνορθόδοξος παιδεία. Γράφει ὁ κ. Ἰωάννης Κουτσιμπός, δημοσιογράφος.
➢ Οἱ ἔμποροι τῆς πτώχειας, τοῦ τρόμου καὶ ἡ ἀπόγνωσις τῆς ἀνθρωπότητος -ἡ συνέχεια τοῦ ἀγῶνος τῆς 25ης Μαρτίου 1821-. Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Ἐμ. Δημητράκης.
➢ Ὁ ἄθεος κ. Τσίπρας καὶ ὁ κ. Μητσοτάκης τῆς Bildeberg διαγκωνίζονται διὰ τὴν εὔνοιαν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου.
➢ Ἀθῷος ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μ. Βατοπαιδίου καὶ ἔνοχος τῆς Ἱ. Μ. Ἐσφιγμένου;
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

1 σχόλιο:

Ευάγγελος Πονηρός είπε...

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΦΥΛΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟ ΜΟΥ. ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΕΝΩΣΕΩΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ. ΤΟ ΣΦΑΛΜΑ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΒΛΕΨΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ "ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ".

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)