2/4/17

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 31.3.17 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ Μόνος κερδισμένος ὁ Πάπας ἀπὸ τοὺς θεολογικοὺς διαλόγους. Τοῦ π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ, Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Παν/μίου Ἀθηνῶν.

➢ Ἀντίδωρον ἀγάπης εἰς τὸν σεμνόν, εἰς τὸν ἅγιον, εἰς τὸν πραγματικὸν ἄνθρωπον τοῦ Θεοῦ, π. Μᾶρκον.
➢ «Ὁ νέος Μᾶρκος Εὐγενικός». Τοῦ Ἱερέως Συντ/χου π. Δημητρίου Χ. Ἀλικάκου.
➢ Καθηγηταὶ ἀγνοοῦν τὰ δόγματα!
➢ Μία θλιβερά 30χρονος ἐπέτειος. Ὁ ἀνθρωποκτόνος Νόμος τῶν ἐκτρώσεων. Τοῦ Ἀρχιμ. π. Νεκταρίου Ζιόμπολα.
➢ Καλοί Στρατιῶται Ἰησοῦ Χριστοῦ καί στρατιωτάκια. Τοῦ κ. Χρήστου Κ. Λιβανοῦ, Προέδρου Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολικῆς Ἀδελφότητος «Μ. Ἀθανάσιος», Τορόντο, Καναδάς.
➢ Ἀγὼν κατὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
➢ Τὰ ἀνεπίτρεπτα ποὺ φέρουν ὀδύνην εἰς τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς.
➢ Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις ἀπαιτεῖ νὰ καταργηθοῦν αἱ παρελάσεις;
➢ «Συνταξώμεθα τῷ ἀγγέλῳ τῆς Ἐκκλησίας» (Ἱ. Χρυσόστομος). Γράφει ὁ κ. Νικόλαος Σακαλάκης, Μαθηματικός.
➢ Δικαίωσις τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Φανερωμένης Λευκάδος.
➢ Ἀν. Ὑπ. Παιδείας: «Τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν θὰ ἀλλάξει»! Τοῦ κ. Νικόλα Ψαρρᾶ.
➢ Τὴν Ἁγίαν καὶ Μεγάλην Παρασκευὴν ἡ Ἁγία Σοφία θὰ γίνη τζαμί;
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)