19/5/17

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 19.5.17 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ Φιλόδοξοι ξιφουλκοῦν διὰ τὸν ἔλεγχον τοῦ «Ο.Τ.». Ἡ φωνὴ τοῦ Ο.Τ. χάριτι Θεοῦ ἦτο, εἶναι καὶ θὰ παραμείνη ἐλευθέρα, ἀνεξάρτητος καὶ ἀδέσμευτος. Γράφει ὁ Ἀρχιμ. Ἱερόθεος Ἀργύρης, Ἱεροκήρυξ Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς.

➢ Παράξενος ὁ θάνατος τοῦ Ἐπισκόπου Ἔγγρας τῆς Σερβίας. Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Παππᾶς.
➢ Πρῶτος ἄνευ ἴσων ἢ ἴσοι ἄνευ πρώτου; Γράφει ὁ κ. Παῦλος Τρακάδας.
➢ Ἄγευστοι Ὀρθοδοξίας ἀποφασίζουν διὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν!
➢ Παραβίασις τῆς ἀμεροληψίας εἰς τήν ἀξιολόγησιν διά τά Θρησκευτικά. Τοῦ κ. Χρήστου Μπονατάκη.
➢ Προσπάθεια ἐκφοβισμοῦ καὶ παραπλανήσεως συναδέλφων ἀπὸ Σύμβουλον τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας. Δελτίον Τύπου τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων (ΠΕΘ)
➢ Ὁ Μετσοβίτης Νεομάρτυς Νικόλαος. Τοῦ κ. Μιχαήλ Γ. Τρίτου, Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ.
➢ Ἡ ἀναξιοπιστία τῶν δηλώσεων. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
➢ Ἡμέρα ξεπεσμοῦ. Γράφει ὁ κ. Θ. Γεωργόπουλος, θεολόγος.
➢ «Διαρρήξωμεν τούς δεσμούς αὐτῶν καί ἀπορρίψωμεν ἀφ’ ἡμῶν τόν ζυγόν αὐτῶν» (Ψαλμ. Β΄ 3). Γράφει ὁ μοναχός Παΐσιος, Ἡσυχαστήριον Ἱ. Μ. Κουτλουμουσίου, Ἅγιον Ὄρος.
➢ Κινητοποιήσεις Ἱ. Μητροπόλεων κατά τῆ­ς καταργήσεως τῆ­ς ἀργίας τῆς Κυριακῆ­ς.
➢ Ἀπεγνωσμέναι προσπάθειαι, διά νά περισωθῆ­ τό Κολυμβάριον.
➢ Διαθρησκειακή Ναοδομία εἰς Βερολῖνον. Τοῦ Γέροντος Χαλκηδόνος Ἀθανασίου.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)