26/5/17

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 26.5.17 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ Πατριάρχου «Μαγγανεῖαι» ὑπὲρ τῆς Πανθρησκείας. Πατριάρχης Βαρθολομαῖος: «Ὁ φονταμενταλισμὸς θεωρεῖ ὅτι ἡ δική του ἀλήθεια εἶναι μοναδική»! Τοῦ κ. Παύλου Τρακάδα.

➢ «Νῦν ἐπέστη ὁ καιρός...». Τοῦ Σεβ. Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας Ἀμβροσίου.
➢ Διαγραφαὶ ἀπὸ τὸν κατάλογον πρὸς ἀρχιερατείαν; Τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου.
➢ Μερικαὶ ἐπίκαιροι ἐρωτήσεις διά τό «σκήνωμα» τῆς Ἁγ. Ἑλένης.
➢ Σχέδιον νόμου διὰ τὴν «ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΟΥ». ΠΡΟΣΟΧΗ! - Εἰσάγεται πλαγίως ἡ δυνατότης υἱοθεσίας παιδιοῦ ἀπὸ ὁμόφυλα ζευγάρια! Tοῦ κ. Χρήστου Μπονατάκη.
➢ Ἐπιστολὴν πρὸς τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ τήν Ἱεραρχίαν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
➢ Νέαι οἰκουμενιστικαὶ προκλήσεις! Τοῦ Ἀρχιμ. Παύλου Δημητρακοπούλου, Προϊσταμένου Ἱ. Ν. Τιμίου Σταυροῦ Πειραιῶς.
➢ Ἡ Ἐκκλησία στόχος τῶν Ἀντιχρίστων. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
➢ Ἐπηρεάζει ἡ Μασονία τοὺς Ἄρχοντας καὶ τὴν πορείαν τῆς «φωτισμένης» Εὐρώπης μας; Ὀνόματα ἡγετῶν καὶ ἐνέργειαι αὐτῶν...
➢ Ὁδοιπορικὸν περὶ τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς. Γράφει ὁ Πρεσβύτερος Εὐστάθιος Κολλᾶς.
➢ Ἡ ὑπεροχὴ τῆς Ἀληθείας ἔναντι τῆς Δύσεως
➢ Ἀπὸ τὸν Μελέτιον Πηγᾶν ὥς τὸν Πατροκοσμᾶν. Τοῦ κ. Νικολάου Μάννη.
➢ Κυριακή τῶν Μυροφόρων καί "ἡ Ὑπακοή στούς Ἐπισκόπους", Τοῦ κ. Γεωργίου Ἰωάννου.
➢ Ποῖος εἶναι ὁ νέος «Οἰκουμενικὸς» μὲ τὴν εὐλογίαν τοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως;
➢ Ἡ Τρίτη Παγκρήτιος «Σταυροφορία» τῆς ΟΑΚ διὰ τὸ Κολυμβάριον.
➢ Συμπλήρωσις 103 ἐτῶν Βορειοηπειρωτικοῦ ἀγῶνος.
➢ Ὑποδειγματικὴ ἡ πολιτικὴ παρέμβασις τοῦ Προκαθημένου τῆς Οὐκρανίας.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)