5/5/17

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 5.5.17 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ Τὸ Ἅγιον Φῶς καὶ αἱ «Ἐκκλησίαι»! Τοῦ Σεβ. Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας Ἀμβροσίου.
➢ Ὄχι εἰς τὸ νέον παιδομάζωμα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν.

➢ «Δοκεῖται ὅτι εἰρήνην παρεγενόμην δοῦναι ἐν τῇ γῇ;».
➢ Αἱ προϋποθέσεις ἐφαρμογῆς τοῦ ΙΕ΄ Κανόνος τῆς Πρωτοδευτέρας. Τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου.
➢ Ἡ καρποφορία τῆς καλῆς γῆς. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
➢ Ἐπηρεάζει ἡ Μασονία τοὺς Ἄρχοντας καὶ τὴν πορείαν τῆς «φωτισμένης» Εὐρώπης μας;
➢ Τὸ Δυτικὸν πολίτευμα ὡς ἀλλοίωσις τοῦ «διὰ τοῦ Σταυροῦ» πολιτεύματος.
➢ Σύστασις, Ἀξία καί Λειτουργία τοῦ Προσώπου. Τοῦ κ. Μάρκου Ὀρφανοῦ(†), τ. Προέδρου τοῦ Δ.Σ. τῆς ΠΕΘ.
➢ Ἔμπονος κραυγή Κελλιωτῶν Πατέρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
➢ Ἀπαντήσεις εἰς ἐρωτήσεις διὰ τὴν ὁμοφυλοφιλίαν μὲ τὸν κοινὸν νοῦν καὶ τὴν χριστιανικὴν πίστιν. Τοῦ κ. Θρασυβούλου Β. Κετσέα, ἰατροῦ.
➢ Ἀνοικτή Ἐπιστολή εἰς τόν κ. Ὑπουργόν Παιδείας. Γράφει ὁ κ. Δημήτριος Μερτζεμέκης, Νομικὸς – Οἰκονομολόγος.
➢ Ὁ κ. Μπουτάρης ἐπιθυμεῖ Τζαμὶ καὶ εἰς τὴν Θεσσαλονίκην. Ἐπιβεβαίωσις τοῦ Ο.Τ. διὰ τὸ Τέμενος.
➢ Ἡ Βαλκανική καί πάλιν εἰς ἀναταράξεις.
➢ Ἀφαιροῦν ὀνόματα Ἁγίων ἀπὸ Νοσοκομεῖα!
➢ Εἰς τί πραγματικὰ πιστεύει ὁ ὑποψήφιος πρωθυπουργός;
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)