25/6/17

Μαργαριτάρια κρυμμένα στο πέλαγος των νέων Θρησκευτικών (13)

Ο Φάκελος Μαθήματος για τα Θρησκευτικά της Α΄ Γυμνασίου περιέχει 5 Θεματικές Ενότητες. Η συστηματική διδασκαλία της Παλαιάς Διαθήκης που υπήρχε στο βιβλίο Θρησκευτικών της τάξης αυτής έχει εγκαταλειφθεί.

Ως αποτέλεσμα του διαλόγου Εκκλησίας - Υπουργείου Παιδείας προβάλλεται το γεγονός ότι τα θρησκειολογικά στοιχεία διδάσκονται σε χωριστές ενότητες όπως είχε ζητήσει η Εκκλησία. Αυτό δεν ισχύει για όλες τις τάξεις.
Ο Φάκελος Μαθήματος της Α΄ Γυμνασίου αποτελεί ίσως τη μοναδική περίπτωση όπου ακολουθήθηκε αυτή η ταξινόμηση στην ύλη. Ωστόσο και σε αυτή την τάξη από τις 5 Θεματικές Ενότητες οι 3 αναφέρονται σε θέματα της Ορθόδοξης Χριστιανικής Πίστης με ταυτόχρονη παράθεση πολλών κειμένων με αδιάφορο ή και εντελώς εκκοσμικευμένο περιεχόμενο ενώ οι άλλες 2 αναφέρονται στις μονοθεϊστικές θρησκείες του Ιουδαϊσμού και του Ισλάμ και σε αυτές του Ινδουϊσμού, του Βουδισμού και του Κομφουκιανισμού. Οι δύο αυτές ενότητες με αναφορές στις ξένες θρησκείες καλύπτουν στο Φάκελο Μαθήματος 61 σελίδες ή ποσοστό παραπάνω από 36%.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)