9/6/17

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 9.6.17 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ Πνευματικὰ τὰ αἴτια διχοτομήσεως τῆς Κύπρου. Τιμοῦν τὸν Γέροντα Ἐπιφάνιον, ὁ ὁποῖος κατεκεραύνωνε τὰς Ἀντικανονικὰς Πράξεις. Τοῦ Ἀρχιμ. Ἱεροθέου Ἀργύρη, Ἱεροκήρυκος Ἱ. Μ. Πειραιῶς.

➢ Χάρις ἤ ἐξουσία; Τοῦ π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ.
➢ Σεβ. Καλαβρύτων: «Δὲν ἀναγνωρίζω τὴν Σύνοδον οὔτε ὡς «Μεγάλη» οὔτε ὡς «Ἁγία»!».
➢ Ἀνθρώπινον δικαίωμα ἡ ὁμοφυλοφιλία; Τοῦ Σεβ. Πειραιῶς Σεραφείμ.
➢ Σεβ. Κονίτσης: «Ἐξοργιστική ἡ ἀδιαφορία τῆς Κυβερνήσεως».
➢ «Σῶσέ μας, Κύριε, ἀπὸ τοὺς νεώτερους σωτῆρες!…». Τοῦ ἡγουμένου τῆς Ἱ.Μ. Λογγοβάρδας ἀρχιμ. Χρυσοστόμου.
➢ Ὁ Πάπας, ὁ Πατριάρχης τῶν Κοπτῶν καὶ ἡ ἕνωσις τῶν «Ἐκκλησιῶν».
➢ Πρωτοφανὴ λάθη τοῦ κ. Στ. Γιαγκάζογλου. Τοῦ κ. Παύλου Τρακάδα.
➢ Εἴμεθα συκοφάνται; Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
➢ Ἐπίθεσις τοῦ Πατριάρχου Κων/λεως κ. Βαρθολομαίου κατὰ τοῦ ὁμ. καθηγητοῦ κ. Χρήστου Γιανναρᾶ.
➢ Χριστιανικαί ταυτότητες καί ταυτότητες ὑπερηφανείας.
➢ Προσκυνοῦμεν ἄγαλμα; Τοῦ ἱεροκήρυκος Ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη.
➢ «…Γένησθε ὡς τά Παιδία…» (Ματθ. 18,3). Τοῦ κ. Ἰωάννου Β. Κωστάκη.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)