24/6/17

Αφιερωμένο στα Θρησκευτικά το πρωτοσέλιδο του Ορθοδόξου Τύπου

Το πρωτοσέλιδο του Ορθοδόξου Τύπου που κυκλοφορεί (23.06.2017) είναι αφιερωμένο στο μάθημα των Θρησκευτικών ενόψει μάλιστα και της έκτακτης σύγκλησης της Ιεραρχίας για το θέμα την προσεχή Τρίτη 27 Ιουνίου. Στο κεντρικό άρθρο της εφημερίδας σημειώνεται μεταξύ άλλων: "Ἐσχάτη ὥρα διὰ τὴν ἀξιοπρέπειαν τῆς Ἱεραρχίας.
Μὲ τοὺς φακέλους τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν καὶ τὰς δύο ὑπουργικὰς ἀποφάσεις δημοσιευμένας, τὰ προσωπεῖα ἔπεσαν. Ὄχι μόνον δὲν ἔγινε διαπραγμάτευσις ἀπὸ τὸ μηδέν, ἀλλὰ ἐσύρθη δουλικὰ ὄπισθεν τῶν προδιαγραφῶν τοῦ προϋπάρχοντος προγράμματος σπουδῶν. Ἡ φρίκη τῆς ἀνεξελέγκτου μίξεως θρησκειῶν μὲ ποσοστώσεις ἐνεφανίσθη ὡς ἐπιτυχία. Ἀναζητεῖται πλέον κοινὸς νοῦς, διὰ νὰ γίνη κατανοητὸν ὅτι αὐτὸ τὸ ἐξάμβλωμα δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ προξενῆ εἰς τὴν καλυτέραν παρίπτωσιν θυμηδίαν".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)