7/7/17

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 7.7.17 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ Ὁ Σεβ. Ὕδρας εὐτέλισε τὴν Ἱεραρχίαν;

➢ Οἱ Μητροπολῖται ἐπέδειξαν ἐγκληματικὴν ἀδιαφορίαν. Κωφεύουν καὶ μεταβάλλονται εἰς πειθήνια ὄργανα. Τοῦ κ. Γεωργίου Κ. Τραμπούλη, θεολόγου.
➢ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΝ. Τὸ παρασκήνιον τοῦ ἀνακοινωθέντος τῆς Διπλῆς Συνάξεως. Τοῦ κ. Δημ. Κ. Ἀναγνώστου, θεολόγου.
➢ Κόντογλου ὑπὲρ Σεβ. Ναυπάκτου.
➢ Παρέμβασις τοῦ Σεβ. Ναυπάκτου εἰς τὴν Ἱεραρχίαν.
➢ Πῶς ἀσκεῖται ἡ παρακολούθησις τοῦ δογματικοῦ περιεχομένου τῶν βιβλίων Θρησκευτικῶν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν; Τοῦ κ. Ἰωάννη Τάτση, Θεολόγου.
➢ Ὁ Θεοφ. Χριστουπόλεως παραποιεῖ Ἱ. Κανόνας;
➢ Συμβολὴ εἰς τὸ ἐτήσιον μνημόσυνον τῆς «Συνόδου» τῆς Κρήτης. Γράφουν οἱ π. Πέτρος Χίρς, π. Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος.
➢ Ἡ Ἀνατολικὴ Οὐκρανία εἶναι Ρωσική. Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Νικ. Γκουρ­βέλος, Θεολόγος –καθηγητής.
➢ «Πολτοποιημένον» τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν! Γράφει ὁ κ. Νικόλαος Ζαχαριάδης, Καθηγητὴς Θεολογίας -συγγραφεύς- Ἱεροκήρυξ.
➢ Ἀδαὴς ὁ Ἀρχιεπίσκοπος;
➢ Τὰ Δωδεκάνησα καὶ ἡ Κρήτη συμφωνοῦν διὰ τὰ νέα θρησκευτικά;
➢ «Ἂς νοικιάσουμε τὸ σπίτι τῆς καρδιᾶς μας στὸ Χριστό μας!». Γράφει ὁ Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας, Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)