4/8/17

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 4.8.17 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ Διήρεσαν τὸ ποίμνιον πυρπολοῦντες Ἱ. Κανόνας. «Ἕτερον εὐαγγέλιον» ἀποτελεῖ ὁ Οἰκουμενισμός. Ὅσοι τὸν ὑπηρετοῦν εἶναι ἀρνηταὶ τοῦ Χριστοῦ. Τοῦ κ. Χρήστου Κ. Λιβανοῦ.

➢ Τί συνδέει τὸν Σεβ. Ὕδρας μὲ τὸν κ. Μιχ. Καρλοῦτσον;
➢ Τὸ μέγα ψέμα τῶν νέων θρησκευτικῶν. Γράφει ὁ κ. Παῦλος Τρακάδας.
➢ «Τὸ Ἅγιο βουνὸ ἐγκαταλελειμμένο». Τοῦ Καθ. τῆς Ἱ. Μ. Δοχειαρίου Ἀρχ/του Γρηγορίου.
➢ Τὸ Ἅγιον Ὅρος καὶ ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης. Παρατηρήσεις εἰς τό ἀπό 17/30.6.2017. «Μήνυμα τοῦ Ἁγίου Ὄρους περὶ τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης ἐν Κρήτῃ Συνόδου». Γράφει ὁ πρωτοπρεσβύτερος π. Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος, Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Πατρῶν.
➢ Ἡ προσφορά τῆς Ἐκκλησίας. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
➢ Οἰκουμενισταὶ καὶ διῶκται.
➢ Παιδοκτονία 450.000 Ἑλληνοπαίδων ἐτησίως! Γράφει ὁ κ. Δημήτριος Κ. Σιῶζος, τ. ἐκπαιδευτικός - συγγραφεύς.
➢ Ἡ Δύσις δὲν ὑπολογίζει τὴν ἀνθρωπίνην ζωήν.
➢ Συναλλαγαὶ Ἐκκλησίας – Πολιτείας.
➢ Εἰς τὰ ταμεῖα τοῦ Κράτους θὰ καταλήξουν τὰ ἔσοδα ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴν περιουσίαν;
➢ Ἐπιθυμεῖ ἡ Ὁμογένεια τῆς Ἀμερικῆς τὴν Ἀρχιεπισκοπήν της δεσμίαν;
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)