2/8/17

Οι νέες ρυθμίσεις για την πρωινή προσευχή σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία

Σύμφωνα με το Άρθρο 18 του νέο Π.Δ. 79/2017 όσον αφορά τα Νηπιαγωγεία "Πριν από την έναρξη των μαθημάτων πραγματοποιείται κοινή προσευχή των νηπίων-προνηπίων και του διδακτικού προσωπικού. Η συμμετοχή των μαθητών άλλου δόγματος στην κοινή προσευχή δεν είναι υποχρεωτική".

Επίσης για τα Δημοτικά ορίζεται με το ίδιο άρθρο ότι "Πριν από την έναρξη των μαθημάτων πραγματοποιείται κοινή προσευχή των μαθητών και του διδακτικού προσωπικού στο προαύλιο του σχολείου με ευθύνη των εκπαιδευτικών που εφημερεύουν. Η συμμετοχή των μαθητών άλλου δόγματος στην κοινή προσευχή δεν είναι υποχρεωτική".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)