24/11/17

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 24.11.17 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ «ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ» ΤΟΥ ΛΟΥΘΗΡΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΙΣ. Οἱ μεταρρυθμισμένοι «Ὀρθόδοξοι» κατὰ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους.

➢ Ὁ ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος καὶ ἡ ἐποχὴ τοῦ Σεβ. Περγάμου! Γράφει ὁ π. Γεώργιος Τριανταφυλλίδης, Ἀρχιμανδρίτης.
➢ «Ἀρνοῦμαι τὸν οἰκουμενισμὸ τόσο τὸν ἐκκλησιαστικὸ ὅσο καὶ τὸν πολιτικό!». Τοῦ Σεβ. Καλαβρύτων κ. Ἀμβροσίου.
➢ Ἐκκλησιαστική συνέπεια. Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ἱεροθέου.
➢ «Τὶς ὑμᾶς ἐβάσκανεν... ἅγιοι πατέρες τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Κοινότητος;». Τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱ. Μ. Δοχειαρίου, Γρηγορίου.
➢ Πρὸς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου διὰ τὰς Ἐκτρώσεις. Γράφει ὁ Πατὴρ Σάββας Μιχαηλίδης, Ἱερεύς Ρωσσικῆς Ἐκκλησίας Λεμεσοῦ Κύπρου.
➢ Διάλογος μετά Πρωτειομανοῦς. Τοῦ κ. Γεωργίου Ἰωάννου Καραλῆ, Δρ. Ἰατρικῆς.
➢ Ἡ Ὑμνολογία καὶ τὸ Ἁγιολόγιον, κανών Ὀρθοδόξου ἀκριβείας εἰς τὸν διάλογον μὲ τούς Μονοφυσίτας. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.
➢ Ἡ ἀναξιόπιστος μαρτυρία τῶν Οἰκουμενιστῶν. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
➢ Ἡ σωτηριολογικὴ ἀξία τῶν ἀγαθῶν ἔργων.
➢ Ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργον τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Σισανίου καὶ Σιατίστης Πολυκάρπου Λιώση. Ὁδοιπορικὸν γνωριμίας μὲ ἕνα ἐνάρετον Ἀρχιερέα.
➢ Ὅταν οἱ μασόνοι ἐγκωμιάζουν λόγους καὶ ἐνεργείας κληρικῶν καὶ λαϊκῶν ποὺ πληγώνουν τοὺς Ὀρθοδόξους.Ἡ ἔκτασις τῆς ἐκκοσμικεύσεως καὶ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ εἰς τὴν «ἐπικράτειαν» τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας.
➢ «ΦΩΝΗ ΛΑΟΥ, ΟΡΓΗ ΘΕΟΥ»! Τοῦ κ. Γεωργίου Φωτ. Παπαδοπούλου, Πτυχ. Ἀνθρωπιστικῶν Σπουδῶν.
➢ Τὰ ὅρια τῶν δυνατοτήτων τοῦ ἀνθρώπου. Γράφει ὁ κ. Θ.Κ. Κετσέας, ἰατρός.
➢ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΝ. Αἱ διώξεις εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος συνεχίζονται.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)