18/11/17

Φώτης Μιχαήλ, Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ καί τά συλλείτουργα τῶν ἡμερῶν μας

γιος  Ραφαήλ καί τά συλλείτουργα τν μερν μας
Γράφει Φώτης Μιχαήλ, ατρός
Δεκατρία χρόνια μετά τήν προδοτική ψευτοσύνοδο τς Φερράρας, συνυπογραφείς νωτικός ρος φαρμόζεται πλέον καί στήν πράξη: πεσταλμένοι το πάπα ρχονται στήν Κωνσταντινούπολη καί στίς 12 Δεκεμβρίου 1452 (πέντε μνες πρίν πό τήν λωση) συλλειτουργον μέ τούς δικούς μας μέσα στήν γιά Σοφιά.

βριστική ατή νωτική λειτουργία σήμανε καί τό τέλος τς χιλιόχρονης νατολικς Ρωμαϊκς Ατοκρατορίας. προδοσία τς Πίστεως, πως μαθαίνουμε πό τά Βιβλία μας τά ερά, ποτέ δέν μένει τιμώρητη. Χάρις το Θεο σηκώθηκε πό τήν Πόλη καί ντ’ ατς γκαταστάθηκε χατζάρα το Τούρκου.
Στήν συγκεκριμμένη, μως, ποστασία (συλλείτουργο μέ αρετικούς), κάποια παλληκάρια τς Πίστεώς μας διαμαρτυρήθηκαν καί ντέδρασαν σθεναρά. νάμεσά τους καί γνωστός σέ λους μας θαυματουργός γιος τς νήσου Λέσβου, γιος Ραφαήλ.
γιος Ραφαήλ ταν διορισμένος πό τόν διο τόν Κωνσταντνο Παλαιολόγο ς σύμβουλός του καί πρωτόπαπας. Στήν κρίσιμη, μως, ρα (τήν ρα το προδοτικο συλλείτουργου) δέν πολόγισε οτε ξιώματα οτε φιλίες ατοκρατορικές. Κινούμενος στήν δια κκλησιολογική καί πνευματική γραμμή μέ τόν Γεννάδιο, συμβουλεύει τόν ατοκράτορα νά σταματήσουν κάθε σχέση μέ τούς παπικούς. Προτείνει στόν βασιλι νά γωνιστον γιά τήν σωτηρία τς Πόλης καταφεύγοντας χι στήν δθεν βοήθεια το ντίχριστου Βατικανο, λλά στήν δοκιμασμένη κραταιά προστασία τς Παναγις μας.
γιος Ραφαήλ, ν ταν καλεσμένος πό τόν διο τόν ατοκράτορα, δέν πάτησε τό πόδι του στό προδοτικό συλλείτουργο. Στοιχημένος στήν γιοπατερική μας Παράδοση, ρνήθηκε νά συμπροσευχηθε μέ τούς νωτικούς λατινόφρονες καί μέ τούς κπροσώπους το ρχιαιρεσιάρχη, δηλαδή το πάπα. βασιλις, πως ταν ναμενόμενο, ξοργίστηκε μέ τήν σθεναρά ρθόδοξη στάση το γίου Ραφαήλ καί δωσε μέσως διαταγή νά ξοριστε. Νά πς βρέθηκε γιός μας στήν Λέσβο, που καί ργότερα μαρτύρησε: ξορισμένος στό νησί γιά τά νόθευτα ρθόδοξα φρονήματά του καί τήν προσήλωσή του στήν γιοπατερική μας Παράδοση.
Στίς μέρες μας, σέ νάλογες περιπτώσεις, τό μπρακτο παράδειγμα το γίου Ραφαήλ ποδεικνύεται, δυστυχς, τι δέν χει πέραση. Σήμερα, ο διοι κκλησιαστικοί ξιωματοχοι, ο ποοι λένε τι σεμνύνονται τόν γιο Ραφαήλ, χι μονάχα δέν ντιδρον στήν συμπροσευχητική παρουσία καρδιναλίων καί παστόρων μέσα σέ Θεία Λειτουργία στό Φανάρι, στό Κολυμπάρι καί λλαχο ν Ερώπ καί μερικ, λλά τοναντίον πιχαίρουν καί καυχνται γιά τά προδοτικά τους ατά ‘’κατορθώματα’’.
πόδειξη, τά τελείωτα πάρε-δσε μέ τήν πανσπερμία τν αρετικν καί τν λλοπίστων, νυπόγραφη ‘’συνοδική’’ ναγνώριση τν άντιχρίστων ποφάσεων το λεγόμενου παγκοσμίου συμβουλίου κκλησιν, τά ντατικά μαθήματα ερωμένων γιά τήν μπέδωση τν ποφάσεων τς ψευτοσυνόδου τς Κρήτης, μετάλλαξη τν περισσοτέρων ντιαιρετικν γραφείων σέ κέντρα συνεργασίας μέ ‘’τεροδόξους δελφούς’’,  μετατροπή ερν Μονν σέ ντρα ‘’μεταπατερικς θεολογίας’’ καί διδασκαλεα ‘’σύγχρονων φιλοσοφικν θεωριν’’, καί πάνω π’ λα τό μένος λων ατν τν κκλησιαστικν μας ξιωματούχων ναντίον κάθε Ρωμηο ρασοφόρου (παπ μοναχο), πού δηλώνει λάχιστος μιμητής το νεοφανος καί θαυματουργο γίου μας, το γίου Ραφαήλ, το μαρτυρήσαντος στήν νσο Λέσβο.
ποστασία μας ναμφιβόλως χει λάβει τεράστιες διαστάσεις.
Ο ψηλά στάμενοι, στήν συντριπτική τους πλειονότητα, πηρετον χωρίς συστολή τήν παναίρεση το οκουμενισμο, ετε μέ τήν σιωπή τους ετε  μέ τά ργα τους. Εναι παραλογισμός –γιά νά μήν πομε καθαρή ποκρισία- πό τήν μιά μεριά νά διδάσκεις, τι ‘’ορτή γίου σον μίμησις γίου’’ καί πό τήν λλη νά βάζεις στά ξι μέτρα κάθε πιστό (παπά λαϊκό), πού προσπαθε μέ φιλότιμο νά φαρμόσει τήν Χρυσοστομική παρότρυνσή σου.
Ο πιό κάτω (τίμιοι παπάδες καί ελαβες μοναχοί), ζντας πό καθεστώς μηρίας καί τρομοκρατίας, σιωπον περιμένοντας τάχα ενοϊκότερες μέρες γιά νά ντιδράσουν.
ν ο πιστοί, ς νεπίσκοποι πλέον, καταλήγουν στήν διαφορία στήν σύγχυση.
Θά βγον πιτέλους μπροστά μερικοί πίσκοποι, μέ ψιλον κεφαλαο, γιά νά πιάσουν ντως σκοπιά, νά φυλάξουν τό ποίμνιο καί νά κρατήσουν νόθευτη τήν πολυτίμητη ρθοδοξία μας; θά συνεχίσουμε τόν διο κκοσμικευμένο (οκουμενιστικό) χαβά, περιγράφοντας τά δεινά το λαο μας πλς καί μόνον ς ‘’κρίση’‘ καί ’’κραα καιρικά φαινόμενα’’, καί χι ς θεομηνία καί Θεία Δίκη γιά τά τεκταινόμενα στόν χρο τς Πίστεως;


18.11.2017

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)