8/12/17

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 8.12.17 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ ΦΙΛΟΠΡΩΤΕΥΟΝΤΕΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΑΔΙΣΤΑΚΤΟΙ ΠΑΡΑΧΑΡΑΚΤΑΙ; Ἱεράρχαι φιλοξενηθέντες ἀπὸ Οὐνίτην ψευδεπίσκοπον ἀνεζήτουν συμφωνίαν διὰ τὸ «πρωτεῖον» τοῦ Πάπα. Γράφει ὁ κ. Παῦλος Τρακάδας.

➢ Τά ἀθεολόγητα τῆς σημερινῆς θεολογίας. Γράφει ὁ κ. Μιχαήλ Βασ. Γαλενιανός, Δρ. Θεολογίας, Δρ. Φιλοσοφίας.
➢ «Στὸ τέλος θὰ γίνη ὅ,τι θέλει ὁ Πάπας». Τοῦ Σεβ. Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου.
➢ Ὁ Σεβ. Ἠλείας κατὰ τῶν νέων θρησκευτικῶν.
➢ Περιχώρησις καὶ διάλογοι. Τοῦ κ. Γεωργίου Τραμπούλη, θεολόγου.
➢ Ὁ ἅγιος Ἰάκωβος (Τσαλίκης) ἐβάπτιζε τούς παπικούς. Γράφει ὁ κ. Χρύσανθος Πορφύριος Βρέτταρος.
➢ Ἀπάντησις τοῦ κ. Ἰωάννου Ρίζου εἰς τὸ κείμενον τῶν τριῶν Ἁγιορειτῶν.
➢ «Ἔκφρονες οἱ αἱρετικοί εἰσι». Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.
➢ Ἀρνητικὸν φαινόμενον «εὐσεβείας». Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
➢ Ὅταν οἱ μασόνοι ἐγκωμιάζουν λόγους καὶ ἐνεργείας κληρικῶν καὶ λαϊκῶν ποὺ πληγώνουν τοὺς Ὀρθοδόξους.
➢ Ἡ Θεομηνία. Γράφει ὁ μοναχός Ἀρσένιος, Σκήτη Κουτλουμουσίου, Ἅγιον Ὄρος.
➢ «Νῦν τὰ ἀνήκουστα ἠκούσθη»! Γράφει ὁ Δρ. Γεώργιος Τσακαλίδης, Θεολόγος-Θρησκειοπαιδαγωγός.
➢ Ἀλήθειαι καί ψεύδη... Ἡ λύσις τοῦ προβλήματος εἰς τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν... Γράφει ὁ κ. Νικόλαος Ζαχαριάδης, Πρόεδρος τοῦ Παραρτήματος Π.Ε.Θ. Ἠλείας, Καθηγητὴς Θεολόγος – Ἱεροκήρυξ – Συγγραφεύς & Καθηγητὴς Βυζαντινῆς Μουσικῆς.
➢ Ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργον τοῦ μακ. Μητροπολίτου Σισανίου καὶ Σιατίστης Πολυκάρπου Λιώση.
➢ «Ἀγόνους ἀντιπαραθέσεις» ἐχαρακτήρισεν ὁ Πατριάρχης Κων/λεως τοὺς ἀγῶνας τῶν Ἁγίων Πατέρων κατὰ τῶν αἱρέσεων τοῦ παπισμοῦ!
➢ Ἀπειλάς διὰ τὴν ζωὴν του ἐδέχθη ὁ Σεβ. Ναυπάκτου!
➢ Ἡ ἐπαναλειτουργία τῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης θὰ στοιχίση εἰς τάς Ἀθήνας ἕνα… τέμενος;!
➢ Τὰ σύνορα τῆς καρδίας τῶν κατακτητῶν. Μία παράξενος φράσις τοῦ Τούρκου πρωθυπουργοῦ Ἐρντογάν. Γράφει ὁ Θ. Β. Κετσέας, Ἰατρός.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)