16/2/18

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 16.2.18 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ ΤΑΠΕΙΝΩΣΙΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ. Ἀρχ. Ἀθηνῶν: «Θὰ δοῦμε ἂν συμφωνοῦμε ἢ δὲν συμφωνοῦμε…» μὲ τὰ νέα συγκρητιστικὰ θρησκευτικά! Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Κατραμάδος.

➢ Τό Δημογραφικόν Πρόβλημα ἀπειλεῖ τήν Ἑλλάδα. Tοῦ κ. Ἰωάννου Γ. Θαλασσινοῦ, μαθηματικοῦ, Ἀντιπροέδρου τῆς «Πανελληνίου Ἑνώσεως Φίλων τῶν Πολυτέκνων» (Π.Ε.ΦΙ.Π.).
➢ Προϋποθέσεις τελέσεως θρησκευτικοῦ Γάμου. Τοῦ ­­Σεβ. Κηφισίας, Ἀμαρουσίου και Ὠρωποῦ κ. Κυρίλλου.
➢ Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Τοῦ Πανοσ/του Ἀρχιμανδρίτου Κων/νου Γ. Χαραλαμποπούλου, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Μ. Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ.
➢ Ἀνέχονται κάθε διαστροφήν καί ἁμαρτίαν, ἐνῷ πολεμοῦν τό Ὀρθόδοξον φρόνημα καί ἦθος. Τοῦ κ. Γεωργίου Κ. Τραμπούλη, θεολόγου.
➢ 36 ἔτη ἀπὸ τῆς κοιμήσεως τοῦ π. Χαραλάμπους Βασιλοπούλου.
➢ Τὰ 3 μεγάλα δεινὰ εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν κατὰ τὴν 5ετίαν 1919 - 1924. Γράφει ὁ Ἁγιορείτης Μοναχὸς Βλάσιος.
➢ Ἰσχυρά Ἐκκλησία = Ἰσχυρόν Κράτος. Τοῦ κ. Ἰωάννου Β. Κωστάκη.
➢ Διάλογος μετά Πρωτειομανοῦς. Τοῦ κ. Γεωργίου Ἰωάννου Καραλῆ, Πυρηνικοῦ Ἰατροῦ.
➢ Πατριάρχης Κων/λεως: «Εὐχόμαστε ἐπιτυχία στὶς Τουρκικὲς Ἔνοπλες Δυνάμεις».
➢ Λειτουργεῖ ὀρθῶς ἡ Ἱ. Σύνοδος; Γράφει ὁ κ. Παῦλος Τρακάδας.
➢ Ἐπιμένει ὁ Ὑπουργὸς Παιδείας εἰς τὴν ἀλλαξοπιστίαν τῶν Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων μαθητῶν!
➢ Ἀπέναντι εἰς τὰ δυσάρεστα τῆς ζωῆς. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
➢ Δύο θαύματα τοῦ π. Ἰακώβου Τσαλίκη καὶ νῦν Ἁγίου.
➢ Ἰσλαμοποίησις τῆς Ἑλλάδος; Τοῦ κ. Βασιλείου Χ. Στεργιούλη.
➢ Κοινή Ἐξωτερικὴ Πολιτικὴ καὶ Πολιτικὴ Ἀσφαλείας.
➢ Ὁ πραγματικὸς λόγος τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Σεβ. Ἀλεξανδρουπόλεως εἰς τὸ Φανάρι.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)