4/6/18

Στην 1η Συστάδα μαζί με τους Φιλολόγους οι Θεολόγοι για την επιμόρφωση επιμορφωτών ΤΠΕ Β΄ επιπέδου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Εκπαίδευση 300 νέων Επιμορφωτών Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.
Στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου ΤΠΕ)» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020, πρόκειται να επιλεγούν 300 εκπαιδευτικοί,

οι οποίοι θα συμμετάσχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης επιμορφωτών για την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη, που θα λάβουν χώρα σε Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑ.Κ.Ε.), με προβλεπόμενη έναρξη τον Σεπτέμβριο 2018.

Για την υλοποίηση των προγραμμάτων, τα οποία θα έχουν εξάμηνη διάρκεια και θα περιλαμβάνουν 380 διδακτικές ώρες (με Πρακτική Άσκηση ~30 ωρών), θα ακολουθηθεί ένα μεικτό μοντέλο επιμόρφωσης που θα περιλαμβάνει δια ζώσης και σύγχρονες εξ αποστάσεως επιμορφωτικές συνεδρίες, καθώς και ασύγχρονες εξ αποστάσεως επιμορφωτικές δράσεις. Μετά την εκπαίδευσή τους και την επιτυχή συμμετοχή τους σε κατάλληλη διαδικασία πιστοποίησης, οι νέοι επιμορφωτές θα ενταχθούν στο Μητρώο Επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ, προκειμένου να παράσχουν επιμορφωτικό έργο στο πλαίσιο της παραπάνω Πράξης, καθώς και άλλων δράσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. που αφορούν στην αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη.
Οι νέοι επιμορφωτές θα προέρχονται κυρίως από τους «νεο-εισερχόμενους» στην επιμόρφωση κλάδους και ειδικότητες εκπαιδευτικών (ξένων γλωσσών, φυσικής αγωγής, εκπαιδευτικών μηχανικών, καλλιτεχνικών κ.α.), ενώ για την συμπλήρωση γεωγραφικών κενών, προβλέπεται επίσης,ένας αριθμός νέων επιμορφωτών των «παλαιών» κλάδων (φιλόλογοι, μαθηματικοί, φυσικών επιστημών, πληροφορικής, δάσκαλοι και νηπιαγωγοί).
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, στη διεύθυνση http://e-pimorfosi.cti.gr/mis, το αργότερο έως την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018 και ώρα 16:00.
Λεπτομέρειες σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τη διαδικασία υποβολής αίτησης και τη διαδικασία επιλογής περιλαμβάνονται στη σχετική ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ που είναι διαθέσιμη ΕΔΩ.
Οδηγίες για την υποβολή αίτησης συμμετοχής, θα βρείτε ΕΔΩ.

Για τυχόν διευκρινίσεις που θα χρειαστείτε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το «Έντυπο Υποβολής Ερωτήματος» (http://e-pimorfosi.cti.gr -> επιλογή: «Υποστηρικτικές δομές» -> «Help Desk») για να υποβάλετε ηλεκτρονικά το ερώτημά σας στην Υπηρεσία Help Desk της Πράξης.

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Δυστυχώς για μια ακόμη φορά είμαστε αδικημένοι οι Θεολόγοι... Για παράδειγμα στην Κ. Μακεδονία - Θεσσαλονίκη όλες οι θέσεις είναι κατειλημμένες από τους φιλολόγους από τους ήδη υπάρχοντες επιμορφωτές. Άρα η συγκατοίκηση στην 1η συστάδα με τους Φιλολόγους ουσιαστικά ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ τους ΘΕΟΟΓΟΥΣ από τη δυνατότητα να ενταχθούν στα μητρώα επιμορφωτών… Το ίδιο προφανώς συμβαίνει και στις άλλες περιοχές!

Ανώνυμος είπε...

Επομένως στο Β2 επίπεδο ΤΠΕ όταν έρθει πολλοί Θεολόγοι θα επιμορφωθούν από Φιλολόγους. Τι είδους σενάρια διδασκαλίας Θρησκευτικών όμως γνωρίζουν οι Φιλόλογοι; Μόνο θέματα εκκλησιαστικής (βυζαντινής) ιστορίας μπορεί να τους είναι κάπως γνωστά. Ακόμη χειρότερα, πως θα γίνει η πιστοποίηση Β2 των Θεολόγων; Από κοινού με τους Φιλολόγους; Όλα αυτά βέβαια είναι ζητήματα που θα προκύψουν το νωρίτερο σε 2 χρόνια. Δεν πιστεύω νωρίτερα να έχει γίνει επιμόρφωση Β2 ΤΠΕ.

Ας μην ανοίξω το ζήτημα των Φακέλων Μαθήματος και της αποσύνδεσης των ηλεκτρ. συνδέσμων των παλιών βιβλίων που παρουσιάζουν τους Θεολόγους στο Ψηφιακό Σχολείο (Διαδραστικά Βιβλία) σαν να μην έχουν καθόλου ψηφιακό υλικό υποστήριξης διδασκαλίας........

Ανώνυμος είπε...

Από τη στιγμή που μας αφαιρέθηκε η β΄ ανάθεση, κατά προτεραιότητα παρακαλώ, στην Ιστορία και αντιθέτως έδωσαν το μάθημά μας γ΄ ανάθεση στους φιλολόγους, ενώ είναι περίπου ανίδεοι γύρω από αυτό, το πράγμα είναι ξεκάθαρο προς τα που οδεύει.

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)