8/6/18

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 8.6.18 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ ΕΙΣΘΕ ΙΣΟΒΙΟΣ, ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΕ (ΟΧΙ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΕ) ΑΜΕΡΙΚΗΣ. Δέν εἶναι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία παράρτημα τῆς CIA! Γράφει ὁ κ. Ἀντώνιος Χαραλάμπης.

➢ Ὁ Ἀμερικανὸς Πρέσβυς μᾶς κατευθύνει εἰς πόλεμον;! Γράφει ὁ κ. Ὀδυσσεὺς Μακρυγιάννης.
➢ Οἱ Μητροπολῖται στηρίζουν τὰ συλλαλητήρια
➢ Προκαθήμενος κ. Ἱερώνυμος σηματοδοτεῖ: Δέν εἶχε λόγον παρουσίας εἰς τήν Χαλκίδα ὁ κ. Βαρθολομαῖος. Τοῦ κ. Γεωργίου Τραμπούλη, Θεολόγου.
➢ Οἱ ἀνθέλληνες Σκοπιανοὶ κυβερνοῦν τὴν Κυβέρνησιν. Γράφει ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Ἰωάννης Κ. Διώτης, Θεολόγος καὶ Δημοσιογράφος.
➢ Οἱ κάτοικοι τῶν Σκοπίων διατί «ψάχνονται»; ΕΧΟΥΝ ΟΝΟΜΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ. «ΒΑΡΒΑΡΟΙ». Γράφει ὁ Πρεσβύτερος Εὐστάθιος Κολλᾶς, Ἐπ/μος Πρ/δρος Ἐφημεριακοῦ Κλήρου Ἑλλάδος.
➢ Ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου δὲν εἶναι ὑπεράνω τῆς Θείας Χάριτος, ὅπως κακοδόξως προβάλλεται ἀπὸ τὴν Ἱ. Μ. Βατοπαιδίου. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.
➢ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ ΝΑ ΛΑΒΗ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑΝ; Διατί «Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀχρίδος»; Τοῦ κ. Γεωργίου Β. Τσούπρα, Δρ Θεολογίας-Σλαβολόγου.
➢ Προτάσεις διὰ τὸ περιεχόμενον καὶ τὴν διδασκαλίαν τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν. Γράφει ο κ. Χαράλαμπος Καϊδόγλου.
➢ Τὰ αἰτήματα τῆς Προσευχῆς. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
➢ Ἡ ἀπίστευτος δρᾶσις τοῦ Σκοτεινοῦ Παρασκηνίου εἰς τὴν Πατρίδα μας. Ποῖος ἀνέβη εἰς τὸν Πρωθυπουργικὸν θῶκον τῆς Ἑλλάδος μὲ τὴν βοήθειαν τῶν πνευματιστῶν καὶ ἑνὸς ἰσχυροῦ μέντιουμ;
➢ Λόγος ἐγκωμιαστικὸς περὶ τῶν Ὁσίων Πατέρων τῶν ἐν τῷ Ἁγίῳ Ὄρει τοῦ Ἄθω διαλαμψάντων. Τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου.
➢ «Γρήγορα θά ἐκλείψει ὁ προσδιορισμός καί θά παραμείνει μόνον τό ὄνομα Μακεδονία».
➢ Συνάντησις Προκαθημένων: Ἑλιγμοί, τακτικὴ καὶ κρύφιοι στόχοι...
➢ Σεβ. Καστορίας: «Ἐκπέμπω SOS»
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)