2/11/18

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 2.11.18 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»


Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΘΑ ΔΩΣΗ «ΧΡΙΣΜΑ» ΕΙΣ ΑΘΕΟΝ;«Ἄτοπόν ἐστι τὸν ὑπὸ ἑταίρας κρατούμενον ἔσω, δημοσίᾳ πόλεως εἶναι προστάτην» (Ἅγ. Γρηγόριος Νύσσης). Τοῦ κ. Ἀντωνίου Χαραλάμπη.

➢ Μητροπολῖται τῆς Βουλγαρίας προτείνουν Πανορθόδοξον διά Οὐκρανικόν.
➢ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΥΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ! Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Βασιλείου Ἐ. Βολουδάκη.
➢ ΜΗΠΩΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟN ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ EYΡΙΣΚΕΤΑΙ ΥΠΟ ΚΑΤΑΛΗΨΙN; Τοῦ κ. Γεωργίου Κ. Τραμπούλη, θεολόγου.
➢ Ρῆγμα, σχίσμα ἢ αἵρεσις; Τοῦ κ. Παύλου Τρακάδα.
➢ Σεβ. Λαρίσης: Οἱ Ἅγιοι ὑπόδειγμα πολιτικῆς.
➢ Ὁ Προκαθήμενος τῆς Οὐκρανίας διὰ τὰς σχέσεις Ἐκκλησίας – Πολιτείας.
➢ Διατί προβάλλεται ἀπὸ τὴν Ἱ. Μ. Βατοπαιδίου ἡ ἀνσέλμεια διδασκαλία περὶ πληρώσεως τῆς ἐνοχῆς μας ἀπὸ τὸν Χριστόν; Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.
➢ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως: «Εἶμαι ὁ Πρῶτος!».
➢ Περὶ προσευχῆς. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
➢ Ὁ θρησκευτικός/εὐσεβιστικὸς «Μεντιουμισμός» εἰς τὰ σπλάγχνα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας. Μὲ τὰς εὐλογίας καὶ μερικῶν κατὰ καιροὺς ἐπισκόπων μας! Ὁραματίστριαι - «φωτισμέναι» - ψευδοπροφήτιδες...
➢ Ἡ Ἁγία Σκέπη τῆς Ἑλληνορθοδόξου Ρωμανίας. Τοῦ κ. Ἰωάννου Ν. Καλλιανιώτου, Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Scranton.
➢ Τσίπρας - Μητσοτάκης: καὶ ὅμως δὲν διαφέρουν. Γράφει ὁ Δρ Γεώργιος Τσακαλίδης, Θεολόγος-Θρησκειοπαιδαγωγός.
➢ Πιέζουν διὰ τῆς μισθοδοσίας, διὰ νὰ ἀπαλειφθῆ ἡ ἐπίκλησις εἰς τὴν Ἁγίαν Τριάδα!
➢ «Ὅλες οἱ κυβερνήσεις ἐφάρμοσαν μία ἄκρως ἀντιοικογενειακὴ πολιτική, ποὺ ὁδηγεῖ σὲ διάλυση τὸ Ἔθνος».
➢ Τὸ διαμάντι τῆς νήψεως: Ὅσιος Παχώμιος ὁ Χῖος. Χαῖρε, λειμὼν μυρίπνοος νήψεως· χαῖρε, εἰκὼν ψυχῆς καθαρότητος. Γράφει ὁ Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας, Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας.
➢ Ἡ εὐλογία τοῦ ἐκπληρωμένου καθήκοντος! Τοῦ κ. Κωνταντίνου Γ. Παπαδημητρακοπούλου, συγγραφέως.
➢ Κυριακὴ Ε΄ Λουκᾶ. «Ἄνθρωπός τις ἦν πλούσιος...». Ὁσίου Ἀστερίου Ἐπισκόπου Ἀμασείας.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)