29/3/19

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 29.3.19 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ ΤΡΑΓΙΚΗ ΑΛΛΟΙΩΣΙΣ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ! Τό Συνοδικόν σύστημα νοσεῖ καί εὑρίσκεται εἰς κρίσιν! Τοῦ κ. Γεωργίου Τραμπούλη, θεολόγου.

➢ Τὸ κόστος τῆς ἐκλογῆς εἰς Ἐπίσκοπον. Τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου.
➢ Ἡ ἀπάτη τοῦ «συνεταιρισμοῦ» τῆς Ἐκκλησιαστικῆς μὲ τὴν Κρατικὴν Περιουσίαν. Γράφει ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Θεόκλητος Τσίρκας.
➢ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Β΄. Γράφει ὁ μοναχός Ἀρσένιος, Σκήτη Κουτλουμουσίου Ἅγ. Ὄρος.
➢ Γνώμη Γέροντος Ἁγιορείτου.
➢ Ὁ ἀτρόμητος Ἱεράρχης.
➢ Ἀδίκως προσεπάθησε νὰ θέση συνήγορον τὸν Γέροντα Ἐπιφάνιον εἰς ἀπαντητικὴν μελέτην του, “ἀνώνυμος” εἰς τὸ “Φῶς Φαναρίου”. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.
➢ Φαναριώτικον Πρωτεῖον. Τοῦ κ. Ἰωάννου Τάτση, Θεολόγου.
➢ Ὁ Σταυρὸς εἶναι ἀγάπη καὶ ὁμολογία πίστεως! Τοῦ κ. Παναγιώτου Τσαγκάρη, Θεολόγου, Προέδρου Ἑνώσεως Θεολόγων Λέσβου (ΠΕΘ ν. Λέσβου).
➢ «Μπορεῖ ἡ Ὁμογένεια νὰ παρέμβη ὑπὲρ τῶν Ἑλληνικῶν θεμάτων;». Τοῦ κ. Νίκου Σταματάκη, Δρ. Κοινωνικῶν Ἐπιστημῶν, Ν. Ὑόρκη.
➢ Ὑπὸ συζήτησιν τὸ θέμα τῶν ὀργανικῶν θέσεων τῶν κληρικῶν.
➢ Μυστικαὶ συναντήσεις, μυστικαὶ συμφωνίαι καὶ μυστικαὶ πιέσεις.
➢ «Τὸ μακρὺ χέρι τοῦ Ἐρντογάν ἀπειλεῖ τὸ Φανάρι καὶ φιμώνει τὴν Ὁμογένεια τῆς Ἀμερικῆς». Τοῦ κ. Μιχάλη Ἰγνατίου, δημοσιογράφου.
➢ Κατάτμησις τῆς Αὐστραλίας;
➢ Μήνυμα ἐκ τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου. Ἀρχ/του π. Παύλου Ντανᾶ, ἱεροκήρυκος.
➢ Ἀπέναντι εἰς τήν κοινήν γνώμην. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
➢ Ἡ ἄρσις τοῦ Σταυροῦ. Κυριακὴ Γ΄ Νηστειῶν - Σταυροπροσκυνήσεως (Μᾶρκ. η΄ 34- θ΄ 1). Ἁγίου Ἰγνατίου Μπραντσιανίνωφ.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)