28/11/19

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 29.11.19 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ Δικαίωμα τοῦ Ἱεροσολύμων ἡ σύγκλησις Πανορθοδόξου. Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Κατραμάδος.

➢ ΣΧΙΣΜΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΥΒΟΝ ΑΝΕΥ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ. Τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας κ. Ἀναστασίου.
➢ Πανορθόδοξον μὲ ὅλους τοὺς Ἐπισκόπους.
➢ «Ὁ ὑπὸ κάτω πάντων ὢν ποῦ πεσεῖται!». Τοῦ Ἀρχιμ. Νικοδήμου Γ. Ἀεράκη.
➢ Ἐντυπωσιακὴ σύγκλισις κορυφαίων θρησκειοπαιδαγωγῶν καὶ νομικῶν μὲ τὰς προσφάτους ἀποφάσεις τοῦ ΣτΕ καὶ τοῦ ΕΔΔΑ διὰ τὰ θρησκευτικά.
➢ Ἡ στενὴ τύφλωσις τῆς ψευδοῦς ἑνότητος: Μία ἔκκλησις εἰς τοὺς Ὀρθοδόξους Ἕλληνας. Τοῦ π. Zechariah lynch τῆς OCA (Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἀμερικῆς).
➢ Ἡ «σιωπὴ» διὰ τὴν αὐτοκαλουμένην «Μακεδονικὴ Ἐκκλησία», ἀποκωδικοποιεῖ τὴν μονομέρειαν εἰς τὸ Οὐκρανικόν. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.
➢ Προσοχὴ εἰς τάς χειροτονίας. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
➢ Διάλογος μετά Πρωτειομανοῦς. Η ΘΕΟΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΣΩΦΡΟΝΙΟΝ. Τοῦ κ. Γεωργίου Ἰωάννου Καραλῆ, πυρηνικοῦ ἰατροῦ.
➢ Σεβ. Ναυπάκτου: Ὑπάρχουν ΑΥΤΟΧΕΙΡΟΤΟΝΗΤΟΙ.
➢ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΝ ΤΗΣ ΣΕΚΤΑΣ. Tοῦ κ. Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ.
➢ Ὄχι στὸν «Ἅϊ – Βασίλη» τῆς … Coca Cola! Γράφει ὁ κ. Κωνσταντῖνος Παπαδημητρακόπουλος.
➢ Ἡ θεραπεία τοῦ τυφλοῦ τῆς Ἱεριχοῦς. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ´ ΛΟΥΚΑ (Λουκ. ιη΄ 35- 43). Νικηφόρου Θεοτόκη Ἀρχιεπισκόπου Ἀστραχανίου, Χερσῶνος καὶ Σταυρουπόλεως.
➢ Ὁ Πατριάρχης τῶν ἐγκωμίων!
➢ Ὁ Ἀλεξανδρείας δὲν ἐσεβάσθη οὔτε τὴν ὑπογραφήν του οὔτε τὸν Βαρσοβίας!
➢ Βαλκανικὸν οἰκονομικὸν κράτος μὲ Πρωτεύουσαν τὴν Ἀλεξανδρούπολιν;
➢ Πειθήνιον ὄργανον τῶν ΗΠΑ ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνησις διὰ τὰς «Πρέσπας». Ὅ,τι συνέβη εἰς Οὐκρανίαν θὰ συμβῆ καὶ μὲ τοὺς σχισματικοὺς τῶν Σκοπίων.
➢ Ἡ ζημία ποὺ ἐπέφερεν ὁ κ. Βλαντῆς.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)