20/12/19

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 20.12.19 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ Η ΠΟΕ ΠΡΟΣΕΦΥΓΕΝ ΕΙΣ ΤΟ ΣτΕ, ΔΙΑ ΝΑ ΑΚΥΡΩΘΗ Η ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ. Δὲν ἐτηρήθη ὁ κανονισμὸς συγκλήσεως τῆς Ἱεραρχίας κατὰ ὁμολογίαν Μητροπολιτῶν!

➢ Τὸ Ἐκκλησιαστικὸν Μητροπολιτικὸν σύστημα διοικήσεως τῆς ΚΡΗΤΗΣ ἐν κινδύνῳ! Ὑπὸ κ. Κ. Καλλέργη, Γ. Βλαστοῦ καὶ Ἀ. Κουρμούλη.
➢ Ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ ὁ π. Γεώργιος Μεταλληνός.
➢ Ἡ ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μονομερὴς χορήγησις τοῦ Αὐτοκεφάλου ὑπὸ τὸν Ἐπιφάνιον εἰς τὴν ἐν Οὐκρανίᾳ Ἐκκλησίαν. Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἠλείας κ. Γερμανοῦ.
➢ Οἱ ἀκατάλυτοι, θεόπνευστοι κανόνες ἰσχυρότεροι τῶν Ἀμερικανικῶν. Τοῦ κ. Γεωργίου Τραμπούλη, θεολόγου.
➢ Τὸ oὐκρανικὸν δὲν ἀφορᾶ εἰς τὴν Οὐκρανίαν. Τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου.
➢ Εἶναι «τυπικὴ» καὶ ἄνευ σημασίας ἡ ἔγκρισις τῆς Αὐτοκεφαλίας ὑπὸ τῶν ὑπολοίπων Ἐκκλησιῶν; Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.
➢ Εἶναι ἀναπόφευκτος ἡ ἕνωσις τῶν «Ἐκκλησιῶν»; Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
➢ Πατριάρχης Ἀθηναγόρας πρὸς τὴν τότε CIA: «οἱ ὁδηγίες σας θὰ ἐκτελεσθοῦν πιστά». Τοῦ κ. Matthew Namee.
➢ Πλησιάζει τὸ τέλος; Ἐπίκειται ἄλλη σύλληψις;
➢ «Μάγοι Περσῶν Βασιλεῖς» Ποῖοι ἦσαν; Γράφει ὁ κ. Νεκτάριος Ψαρομμάτης, θεολόγος.
➢ «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ...». Τοῦ κ. Ἰωάννου Β. Κωστάκη.
➢ Ἐπικίνδυνες μόδες εἰς Νοσοκομεῖα καὶ Πανεπιστήμια. Tοῦ κ. Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ
➢ Ἐκκλησία Οὐκρανίας: Ἡ συλλειτουργία μὲ ἀχειροτονήτους βεβηλώνει τὴν Θ. Εὐχαριστίαν.
➢ Ἡ ΔΙΣ δὲν ἀπήντησε.
➢ Κύπρου: «Εἶναι αἱρετικὸς ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης;».
➢ Λόγος εἰς τὴν Γέννησιν τοῦ Χριστοῦ. Κυριακὴ πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως (Ματθ. α΄ 1-25). Ἠλία Μηνιάτη Ἐπισκόπου Κερνίτσης καὶ Καλαβρύτων.
➢ «Ὅτε ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου». Γράφει ὁ κ. Δημήτριος Γ. Μπράνης, Πολιτικὸς Ἐπιστήμων, Δημοσιογράφος - Ἀρθρογράφος.
➢ Ἐξουσία - ἀντιεξουσιασταί καὶ ἡ ὀργὴ Θεοῦ. Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Θ. Ποντίκας, Δημοσιογράφος- Συγγραφεύς.
➢ Ὁ Χριστὸς ἐπεφάνη ἐν σαρκί εἰς τὴν γῆν, ὡς Θεάνθρωπος καὶ Σωτήρ. Γράφει ὁ κ. Δημήτριος Γ. Καραχάλιος, Φιλόγογος - Γυμνασιάρχης.
➢ Ὁ Ἀλεξανδρείας ὅσον ὁμιλεῖ ἐκθέτει ἑαυτὸν καὶ τὸ Πατριαρχεῖον.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)