17/1/20

Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων σε Πρωθυπουργό: «Η Κεραμέως αρνείται τον διάλογο μαζί μας»

Θεολόγοι σε πρωθυπουργό: «Η Κεραμέως αρνείται τον διάλογο μαζί μας»
Φίλης και Γραβρόγλου εισήγαγαν μια καινούργια ύλη του μαθήματος των Θρησκευτικών, η οποία περιόρισε και αλλοίωσε την ύλη του χριστιανικού μαθήματος 
Επιστολή στον πρωθυπουργό για το μάθημα των Θρησκευτικών απέστειλε στις 16 Ιανουαρίου 2020 η Πανελληνία Ένωση Θεολόγων (ΠΕΘ), με την οποία ενημερώνει τον κ. Μητσοτάκη ότι το υπουργείο Παιδείας δεν εφαρμόζει τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Εκφράζει την απορία της και την απογοήτευσή της γιατί η κ. Κεραμέως, η οποία τυγχάνει και έγκριτος νομικός, κατά παράδοξο και ακατανόητο τρόπο, αρνείται μέχρι στιγμής, το δημοκρατικά πρέπον, να διαλεχθεί και να συνεργασθεί με την ΠΕΘ, αλλά και τους ειδικούς καθηγητές της Παιδαγωγικής για το θέμα του μαθήματος των Θρησκευτικών.
Επίσης τονίζει στην επιστολή της προς τον πρωθυπουργό ότι η κ. Κεραμέως διατηρεί σε ισχύ από τις 20 Σεπτεμβρίου 2019 που εκδόθηκαν οι αποφάσεις του ΣτΕ και μέχρι σήμερα, τα ακυρωμένα από το ΣτΕ Προγράμματα Σπουδών και βιβλία των Θρησκευτικών, ενώ συνέστησε Επιτροπή, ουσιαστικά αναμόρφωσης των προειρημένων ακυρωθέντων από το ΣτΕ Προγραμμάτων, αποκλείοντας όλα τα στελέχη της ΠΕΘ! 
«Η στάση αυτή της υπουργού προβληματίζει εντονότατα, διότι ρίχνει τη σκιά των μη συμβατών με τον δημοκρατικό πολιτισμό μας ενεργειών της επί των συνολικών πεπραγμένων της κυβέρνησής σας» υπογραμμίζει η Ένωση.
Η ΠΕΘ σημειώνει, μεταξύ άλλων, στην επιστολή της ότι «εκπροσωπεί πάνω από 2.500 μέλη, που υπηρετούν σε όλη τη χώρα και είναι το ισχυρότερο, εντιμότερο και σοβαρότερο όργανο, το οποίο μπορεί να έχει άποψη επιστημονική επί του μαθήματος των Θρησκευτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση».

Αναλυτικά η επιστολή της ΠΕΘ προς τον πρωθυπουργό:
«Εξοχότατε κ. Πρωθυπουργέ,
Λαμβάνουμε την τιμή, να σας αναφέρουμε τα κάτωθι, για ένα θέμα υψίστης σημασίας το οποίο αποτελεί πολύ σπουδαίο σημείο της εκπαιδεύσεως των νέων μας και εμπίπτει στην αρμοδιότητα του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και σας παρακαλούμε για το προσωπικό και εποπτικό σας ενδιαφέρον.
Η υπουργός Παιδείας κ. Νίκη Κεραμέως, η οποία μάλιστα, τυγχάνει και έγκριτος νομικός, κατά παράδοξο και ακατανόητο τρόπο, αρνείται μέχρι στιγμής, το δημοκρατικά πρέπον, να διαλεχθεί δηλαδή και να συνεργασθεί με την Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων (ΠΕΘ), τον κατ’  εξοχήν Επιστημονικό και Συνδικαλιστικό φορέα των Θεολόγων καθηγητών αλλά και τους ειδικούς της Παιδαγωγικής καθηγητές του Πανεπιστημίου για το θέμα του μαθήματος των Θρησκευτικών. Ταυτόχρονα, διατηρεί σε ισχύ από τις 20 Σεπτεμβρίου 2019 που εκδόθηκαν οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) και μέχρι σήμερα, τα ακυρωμένα από το ΣτΕ Προγράμματα Σπουδών και βιβλία των Θρησκευτικών, ενώ συνέστησε Επιτροπή, ουσιαστικά αναμόρφωσης των προειρημένων ακυρωθέντων από το ΣτΕ Προγραμμάτων, αποκλείοντας από αυτήν όλα τα στελέχη της Ενώσεώς μας.  Η στάση αυτή της κ. υπουργού προβληματίζει εντονότατα, διότι ρίχνει τη σκιά των μη συμβατών με τον δημοκρατικό πολιτισμό μας ενεργειών της επί των συνολικών πεπραγμένων της κυβέρνησής σας.
Ως γνωστό, η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων εκπροσωπεί πάνω από 2.500 μέλη, που υπηρετούν σε όλη τη χώρα και είναι το ισχυρότερο, εντιμότερο, και σοβαρότερο όργανο, το οποίο μπορεί να έχει άποψη επιστημονική επί του μαθήματος των Θρησκευτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Υπό την ιδιότητά μας αυτή λαμβάνουμε την τιμή να σας αναφέρουμε τα κάτωθι:
·  Στην προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θήτευσαν ως υπουργοί Παιδείας, πρώτος ο κ. Φίλης και δεύτερος ο κ. Γαβρόγλου. Μέχρι δε της αναλήψεως των καθηκόντων τους διδασκόταν, ως μάθημα των Θρησκευτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, το της ορθοδόξου χριστιανικής θρησκείας, ως επιβάλλει και το άρθρ. (3) του Συντάγματος και το προοίμιο και το άρθρ. αυτού (16 § 2). Από της αναλήψεως των καθηκόντων των ως άνω υπουργών της κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, αλλοιώθηκε η διδασκαλία της ορθοδόξου χριστιανικής θρησκείας και οι προαναφερόμενοι πρώην υπουργοί εισήγαγαν μια καινούργια ύλη του μαθήματος των Θρησκευτικών, η οποία περιόρισε και αλλοίωσε την ύλη του χριστιανικού μαθήματος, ενώ πρόσθεσε σε άτακτη και συνωθυλευμένη μορφή και την ύλη πολλών άλλων θρησκειών. Εναντίον της ρυθμίσεως αυτής προσέφυγαν τόσο η Ένωσή μας όσο και άλλοι φορείς και πολλοί γονείς στο ΣτΕ  και ζήτησαν την ακύρωση των αποφάσεων των ως άνω υπουργών, οι οποίες αλλοίωναν, ολοκληρωτικά, το περιεχόμενο και τον χαρακτήρα του χριστιανικού μαθήματος, ζητώντας την επαναφορά του προηγουμένου μαθήματος, το οποίο διδασκόταν στα σχολεία μας, με τον ορθόδοξο χαρακτήρα του, από της εποχής του Ιωάννου Καποδίστρια μέχρι και σήμερα.
·  Ως γνωστόν εξεδόθησαν 4 αποφάσεις της Ολομελείας του ΣτΕ, οι οποίες αναφέρουν ότι τα εισαχθέντα από το 2016 διά του κ. Φίλη και κ. Γαβρόγλου στην ελληνική παιδεία και μέχρι τούδε διδασκόμενα Νέα Προγράμματα του μαθήματος των Θρησκευτικών δεν είναι αμιγώς ορθόδοξα, αλλά πολυθρησκευτικά και, επομένως, ακατάλληλα, στο σύνολό τους, για διδασκαλία ορθοδόξων μαθητών για τους παρακάτω λόγους:

α) Παραβιάζουν το άρθρ. (16§ 2) του Συντάγματος, το οποίο επιβάλλει στο κράτος να διδάσκει στους μαθητές ύλη, σύμφωνη με την ορθόδοξη χριστιανική διδασκαλία για την ανάπτυξη της ορθόδοξης χριστιανικής τους συνείδησης.

β) Δια των Προγραμμάτων αυτών, επισημαίνει το ΣτΕ, διενεργείται προσηλυτισμός. Υπόψη ότι, σύμφωνα με τον νόμο, το έγκλημα του προσηλυτισμού τιμωρείται ως τετελεσμένο   εν αποπείρα, διότι ο αποπειρώμενος να μεταβάλει τις θρησκευτικές πεποιθήσεις τρίτου τιμωρείται, ως υπαίτιος τετελεσμένου εγκλήματος και όχι μόνον όποιος τις μετέβαλε. Κατά δε τον ίδιο νόμο, εάν το έγκλημα αυτό διαπράττεται εντός σχολείων, αποτελεί ιδιαιτέρως επιβαρυντική περίπτωση. 

γ) Διά των Προγραμμάτων αυτών, επίσης, παραβιάζεται το άρθρ. (4) του Συντάγματος περί του δικαιώματος της ισότητος, καθόσον η πολυθρησκευτική ύλη του μαθήματος διδάσκεται μόνον στα ορθόδοξα σχολεία της Ελλάδας και όχι στα Μουσουλμανικά, τα Εβραϊκά και τα Καθολικά, τα οποία διδάσκουν αμιγώς την οικεία τους πίστη και διδασκαλία. Οι εν λόγω αποφάσεις της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι οι 660/2018, η 926/2018, η 1749/2019 και η 1750/2019. Ενόψει τούτων και ενόψει του δεδομένου ότι το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει ακόμη συμμορφωθεί προς τις αποφάσεις αυτές του ΣτΕ, τεκμαίρεται ότι παρανομεί αυταποδείκτως, πράγμα το οποίο επισημαίνουμε ευθύς αμέσως.
·  Κατ’ αρχήν παραθέτουμε απόσπασμα επί λέξει αποφάσεως του ΣτΕ 7/2010, που αναφέρει ότι: «Η Διοίκηση μετά την έκδοση της ανωτέρω δικαστικής αποφάσεως έχει υποχρέωση, συμμορφουμένη με το περιεχόμενο αυτής, όχι μόνο να θεωρήσει ως ανύπαρκτες τις ακυρωθείσες με την απόφαση αυτή διοικητικές πράξεις αλλά και με θετικές ενέργειές της να χωρήσει στην αναμόρφωση της δημιουργηθείσας, βάσει των εν λόγω πράξεων, καταστάσεως, ώστε να επανέλθουν τα πράγματα στην θέση που θα βρίσκονταν, αν οι πράξεις αυτές δεν είχαν εκδοθεί». (ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ 2010, σελ. 513).  Τα ίδια ακριβώς, κατά λέξη, δέχεται και η απόφαση του ΣτΕ 276/2016 (ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ 64, σελ. 676). Τα ίδια, επίσης, δέχεται και η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας 347/1997 (ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 1997). Υπόψη ότι η ίδια απόφαση δέχεται περαιτέρω, ότι, εάν η Διοίκηση δεν συμμορφωθεί προς την υποχρέωσή της αυτή, οφείλει χρηματική αποζημίωση στον πολίτη, σύμφωνα με το άρθρ. (105) του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικος.  Τα ίδια δέχεται και η απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 672/2006 (ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ 55,496). Τα ίδια δέχονται και πολλές άλλες αποφάσεις.
·  Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει σειρά Ευρωπαϊκών Κρατών, διότι η υπεύθυνη κρατική υπηρεσία δεν εκτέλεσε δικαστική απόφαση (αποφάσεις Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων α) απόφαση της 13-3-2018, προσφυγή 67957/12C.M. κατά Βελγίου, β) απόφαση του ιδίου δικαστηρίου της 10-4-2018, προσφυγή 21863/05 Vladimirova κατά Ρωσίας, γ) απόφαση του ιδίου δικαστηρίου της 26-7-2018, προσφυγή 10978/06 Bartaia κατά Γεωργίας, δ) απόφαση του ιδίου δικαστηρίου της 13-12-2018 προσφυγή 67944/13 KazadiKoura Valle Fiorita S.rl. κατά Ιταλίας, ε) απόφαση του ιδίου δικαστηρίου της 22-5-2018 προσφυγή 63551/13 Μ.R. και D.R. κατά Ουκρανίας, στ) απόφαση του ιδίου δικαστηρίου της 4-12-2018, προσφυγή 57077/16 R.I. κατά Ρουμανίας, ζ) απόφαση του ιδίου δικαστηρίου της 19-7-2018, προσφυγή 25612/12 Vyshnyakov κατά Ουκρανίας. Όλες οι αποφάσεις αυτές περιλαμβάνονται στο περιοδικό ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ, Ιούλιος –Αύγουστος 2019 σελ. 1346 κ.εξ.).
·  Το ίδιο δέχεται και η έγκυρη θεωρία, από την οποία αρκούμαστε να επισημάνουμε τις εξής μελέτες: α) Του Διοικητικού Δικαστού και Δρος Νομικής, Ηλία Κουβαρά, «Το πρόβλημα της καταχρηστικής έκδοσης από τη Διοίκηση πράξης ομοίας με την προσβαλλομένη ή ακυρωθείσα» (περιοδικό ΕΠΙΘΕΩΡΙΣΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2015, σελ. 958 κ.εξ.), β) της Ιωάννας Κουφάκη υπό τον τίτλον «Η συμμόρφωσις της Διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις μέσα από την λειτουργία του Τριμελούς Συμβουλίου του άρθρ. 2 του Ν. 3068/2002 (περιοδικό, ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ, 57, σελ. 170 κ.εξ.
·  Υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρ. (95 §5) του Συντάγματος καθώς και το άρθρ. (50 § 4) της Δικονομίας του ΣτΕ (Π.Δ. 18/89), οι δημόσιες αρχές υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Μάλιστα, η αντίστοιχη διάταξη της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι το άρθρ. (6),το οποίο προβλέπει τα ίδια, ως προς την παράβαση της διατάξεως αυτής καταδικάζοντας τα αντίστοιχα κράτη, τα οποία αναφέρουμε αμέσως ανωτέρω, δηλαδή για μη συμμόρφωση προς αντίστοιχες δικαστικές αποφάσεις. Η διάταξη αυτή προβλέπει ειδικό ατομικό δικαίωμα του πολίτου, δηλαδή το δικαίωμά του να απολαμβάνει εντός του κράτους του δικαίαν δίκη.
·  Κατόπιν των ανωτέρω, θεωρούμε ότι η αξιότιμη υπουργός, είναι ανάγκη να κινηθεί άμεσα, στο σημείο που ευρίσκοντο οι υπηρεσίες της προ της εκδόσεως των υπό της Ολομελείας του ΣτΕ ακυρωθεισών αποφάσεων των προκατόχων της Υπουργών, δηλαδή, να θέσει σε ισχύ τα ισχύοντα έως το 2016 Προγράμματα και Βιβλία για τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών.
·  Επειδή όλα τα προαναφερόμενα στοιχεία είναι απολύτως καταλυτικά και δεν επιτρέπουν ουδεμία απολύτως παρέκκλιση, η κ. Υπουργός καλείται να δώσει εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες της, να θεωρήσουν από τούδε τις ακυρωθείσες πράξεις των προκατόχων υπουργών της ως ανύπαρκτες, έτσι ώστε η ύλη του μαθήματος των Θρησκευτικών να επανέλθει στο σημείο που βρισκόταν πριν από την ισχύ των νέων υπουργικών αποφάσεων (Φίλη – Γαβρόγλου).
·  Επειδή δεν αμφισβητούμε ουδέ επ΄ ελάχιστον την προσήλωση της κ. υπουργού Παιδείας στην νομιμότητα, παρακαλούμε, όπως δώσει σχετικές εντολές αμέσως και χωρίς καμία υπαίτια καθυστέρηση. Επ’ ευκαιρία επισημαίνουμε ότι, εάν στις επιτροπές που συγκρότησε για σύνταξη νέας ύλης του μαθήματος των Θρησκευτικών μετέχει κάποιος, ο οποίος έχει υποστηρίξει τις καταργηθείσες αποφάσεις ή έχει συμβάλλει, με οποιονδήποτε τρόπο, στη δημιουργία τους (συγγραφή ή αξιολόγηση Προγραμμάτων και Βιβλίων), συντρέχει στο πρόσωπό του λόγος εξαιρέσεως, τον οποίο ο ίδιος οφείλει να προτείνει. Εάν δε δεν το πράξει αμέσως, προβαίνει σε αξιόποινη πράξη (αποσιώπηση λόγου εξαιρέσεως), η οποία διώκεται ποινικώς βάσει του άρθρ. (254) του Ποινικού Κώδικα. Επομένως, ανακύπτει εν προκειμένω θέμα άμεσης επέμβασης του εισαγγελέως, πράγμα στο οποίο οι υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας υποχρεούνται ανυπερθέτως να προβούν, ως έχουν υποχρέωση, σύμφωνα με το άρθρ. (38 § 2)του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
·  Επειδή το παρόν κείμενο αποτελεί αναφορά, σύμφωνα με το άρθρ. (10) του Συντάγματος, πρέπει να έχουμε την απάντηση του υπουργείου Παιδείας (περί αμέσου συμμορφώσεώς σας προς τις προαναφερθείσες αποφάσεις του ΣτΕ) το συντομότερο.
·  Επειδή η κατάσταση έχει, όπως περιγράφεται παραπάνω και, επειδή έχουμε παρατηρήσει ότι κατά τακτά χρονικά διαστήματα προβαίνετε σε ελέγχους των Υπουργών (πράγμα το οποίο σας τιμά όλως ιδιαιτέρως, διότι αποτελεί σπουδαία πρωτοβουλία, την οποία καμία εκ των προηγουμένων κυβερνήσεων δεν τήρησε) και επειδή πληροφορούμεθα ότι θα προβείτε και σε αξιολόγηση του έργου της κ. Υπουργού Παιδείας, κρίναμε σκόπιμο να σας αναφέρουμε τα ως παραπάνω, προς πλήρη και καταλυτική ενημέρωσή σας, ούτως ώστε να προβείτε σε άμεση ενέργεια προς την πλήρη συμμόρφωση του Υπουργείου Παιδείας προς τις αποφάσεις του ΣτΕ. Και τούτο, διότι έχει ήδη παρέλθει πολύς χρόνος, με αποτέλεσμα να διδάσκεται στην Ελληνική εκπαίδευση ακόμα το μάθημα το πολυθρησκευτικό, να συγκροτούνται επιτροπές προς κατάρτιση νέας ύλης, ενώ κατά τα κρατούντα (ίδετε ως άνω ad hocαποφάσεις), όφειλε το Υπουργείο Παιδείας να προβεί σε άμεση συμμόρφωσή του, άνευ ουδεμίας καθυστερήσεως και άνευ συμμετοχής σε σχετικές επιτροπές προσώπων που συμμετείχαν σε προηγούμενες επιτροπές, οι οποίες είχαν προτείνει ύλη μαθήματος θρησκευτικών ολοκληρωτικώς και καταλυτικώς καταδικασθείσα υπό του ΣτΕ, οι αποφάσεις του οποίου είναι άμεσα εκτελεστές.
·  Έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στην ευθυκρισία σας, αξιότιμε κ. πρωθυπουργέ, και στις άμεσες ενέργειές σας, παρακαλούμε, όπως δείτε το παρόν θέμα μετά της δέουσας προσοχής, ως εξόχως σοβαρό, διότι αφορά υψηλή και σπουδαία υπόθεση διαπαιδαγωγήσεως της νεολαίας μας. Επ’ ευκαιρία, κρίνουμε σκόπιμο να επισημάνουμε (και έχουμε πλήρη στοιχεία να σας υποβάλλουμε προς απόδειξη τούτου, διατυπωθέντα από πολύ σοβαρούς επιστήμονες εντός και εκτός της Ελλάδος) ότι το σύνολο των εγκληματολόγων διδάσκει και αιτιολογεί, ότι το μάθημα των θρησκευτικών της χριστιανικής θρησκείας αποτελεί βασικό παράγοντα αποτρεπτικό του εγκλήματος.
·  Επειδή, από κάποιες πλευρές, η ύλη του μαθήματος των Θρησκευτικών έχει ιδεολογικοποιηθεί απαράδεκτα, με επίκληση, σαθρών επιχειρημάτων, επισημαίνουμε το γεγονός ότι, η ύλη του μαθήματος των Θρησκευτικών πρέπει να είναι αμιγώς χριστιανική, όπως έχει επιλύσει το θέμα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δια της από 29-6-2007 ad hoc αποφάσεώς του (υπόθεση Folgero κ.ά. κατά Νορβηγίας, προσφυγή 15472/02, το οποίο καταδικάζει την Νορβηγία, διότι κατήργησε το αμιγώς χριστιανικό μάθημα των Θρησκευτικών και εισήγαγε ύλη μαθήματος και άλλων θρησκειών ειδικότερα δε για παράβαση του άρθρ. (2) του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο επιβάλλει εις τα Ευρωπαϊκά Κράτη, να διδάσκουν ύλη μαθήματος Θρησκευτικών, σύμφωνη προς τις θρησκευτικές και φιλοσοφικές πεποιθήσεις των γονέων, επιδικάζει δε εις τους προσφεύγοντες γονείς αποζημίωση 70.000€».

16 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Καλά, με παραπομπές στα πορίσματα της "εγκληματολογίας", εσείς οι παιδαγωγοί και θεολόγοι, περιμένετε να σας πάρει στα σοβαρά ο Πρωθυπουργός και η Υπουργός; Χάθηκαν τα παιδαγωγικά επιχειρήματα; Δεν είμαστε καλά!

Ανώνυμος είπε...

Επειδή η ακοή της υπουργού λειτουργεί επιλεκτικά, αγνοεί με περίσσιο θράσος την ΠΕΘ,ενώ ακούει και εφαρμόζει, όσα της προτείνουν οι του Καιρού, τους οποίους τοποθέτησε και στην επιτροπή "σοφών" για δώσουν λύση στο πρόβλημα των θρησκευτικών.Η ΠΕΘ όμως εκφράζει την συντριπτική πλειοψηφία των θεολόγων, οι οποίοι επιθυμούν ορθόδοξο μάθημα θρησκευτικών - όπως άλλωστε αποφάσισε και το ΣτΕ -,ενώ οι ...μεταμοντέρνοι του Καιρού, αλλοίωσαν τη φύση του μαθήματος, εισάγοντας στους φακέλους και μάλιστα από την τρίτη δημοτικού, πράγματα άσχετα με την ορθόδοξη θεολογία και παράδοση .
Επειδή λοιπόν φαίνεται πως το αυτί της υπουργού δεν ιδρώνει ως προς την εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ, θα της το τραβήξει άραγε ο πρωθυπουργός για να την επαναφέρει στην τάξη, ή θα πρέπει η ΠΕΘ να προσφύγει στο δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων για να δικαιωθεί;

Ανώνυμος είπε...

Η κοροϊδία που γίνεται προς τον ελληνικό λαό έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Προεκλογικές υποσχέσεις - φούμαρα. Αν το ΥΠΕΠΘ δεν συμμορφωθεί, ενώ το θέμα είναι απολύτως ξεκάθαρο, δεν μένει άλλη λύση από την προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Άλλωστε υπάρχει το δεδικασμένο.
Ντροπή όμως στους κρατούντες που δεν σέβονται τα εκατομμύρια των ορθόδοξων Χριστιανών πολιτών.
Ντροπή επίσης και σε όσους Θεολόγους (λαϊκούς και κληρικούς) ακόμη, μετά από τόσες αποφάσεις του ΣτΕ συνεχίζουν να υποστηρίζουν το ΠΣ Φίλη - Γαβρόγλου και να αγωνίζονται παντοιοτρόπως να βρουν λύσεις για τη μη εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ.
Καλά πριν τις αποφάσεις, έστω είχαν κάποια αμφιβολία. Τώρα μετά από τόσες ακυρωτικές αποφάσεις, γιατί δεν αλλάζουν συμπεριφορά, να εγκαταλείψουν το λάθος τους και να συνταχθούν με τον αγώνα της ΠΕΘ;
Δεν λέω να ζητήσουν δημοσίως συγγνώμη για την περιπέτεια που έβαλαν το ΜτΘ, τους γονείς, τους μαθητές, τον κλάδο, για την προσβολή της Ορθόδοξης πίστης των ιερών και των οσίων μας που τα ισοπέδωσαν έτσι για λόγους παιδαγωγικούς!!! αλλά τουλάχιστον να σταματήσουν να πορεύονται στην ίδια κατεύθυνση.
Γιατί άραγε αυτός ο έρωτας με τα επανειλημμένα ακυρωθέντα ΠΣ; Ξεχνούν άραγε πως υπάρχει ο Θεός που τους βλέπει και στην κρίση του θα καταλήξουν; Τι θα του πουν; Εκεί δεν πιάνουν τόπο οι πολιτικές γνωριμίες.

Ανώνυμος είπε...

Η Κεραμέως θα έπρεπε κατα γράμμα να εφαρμόσει όλες τις σωστές προτάσεις της Π.Ε.Θ. για το μάθημα της Ορθόδοξης Αγωγής (Θρησκευτικά)!!
Αυτό είναι το συμφέρον της Παιδείας και της Ελλάδας!!!

Ιγνάτιος

Ανώνυμος είπε...

Που ειναι οι προειδοποιησεις της ΠΕΘ οτι αν δεν εφαρμοστουν αμεσα οι αποφασεις του ΣτΕ θα προσφυγουν σε αλλα ενδικα μεσα; Ζητιανευει τωρα προσοχη απο την υπουργο και τον πρωθυπουργο; Πως σταματησαν οι πανηγυρισμοι για την ισχυ των αποφασεων, αλλα και οι μυδροι κατα οσων ελεγαν τα πραγματα με το ονομα τους, οτι δηλαδη οι προσφυγες εκαναν δυο τρυπες στο νερο;

Ανώνυμος είπε...

Αυτό τώρα λέγεται κείμενο θεολόγων παιδαγωγών !!!!!!!!!!!!!!!!

Ανώνυμος είπε...

Όταν μία ένωση εκπαιδευτικών έχει ζητήματα που αφορούν στην μη εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων προσφεύγει στους νομικούς της συμβούλους και εκδίδει Δελτίο Τύπου με νομική ορολογία και επιχειρήματα. Δεν σημαίνει αυτό αδιαφορία για την παιδαγωγική. Καμία σχέση. Δηλ. εάν ένας από σας έχει ένα πρόβλημα νομικής φύσεως στην καθημερινή του ζωή δεν θα προσφύγει στη δικαιοσύνη, δεν θα αποτανθεί σε δικηγόρο; Αυτό σημαίνει ότι απαρνείται την ιδιότητα του θεολόγου ή του παιδαγωγού; Μη χειρότερα...

Επί της ουσίας, τα ΠΣ είναι απαράδεκτα και από παιδαγωγικής άποψης και αυτό το λένε οι διδάσκοντες, πολλοί πανεπιστημιακοί ειδικοί της παιδαγωγικής αλλά ακόμη και αυτό του ΣτΕ, που ακύρωσε μεν τα ΠΣ για λόγους αντισυνταγματικότητας αλλά επεσήμανε πολλά προβληματικά σημεία και στην παιδαγωγική κατεύθυνση των προγραμμάτων που δεν συμβάλλουν ως όφειλαν στην ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης των μαθητών.

Ανώνυμος είπε...

Οι κ.κ. Ανώνυμοι, δηλαδή τα τρολάκια του ΚΑΙΡΟΥ, 17 Ιανουαρίου 2020 - 5:46 μ.μ. και 18 Ιανουαρίου 2020 - 1:37 μ.μ. ΔΕΝ ΈΧΕΤΕ ΚΑΤΑΛΆΒΕΙ ΑΚΟΜΗ ότι η ΠΕΘ δεν είναι αυτό που θα θέλατε να είναι αλλά αποτελείται από ανθρώπους που ξέρουν πότε και πως να μιλήσουν για να έχουν αποτέλεσμα και αυτό φυσικά σας ενοχλεί, κοινώς τα έχετε βρει σκούρα ή αλλιώς τα έχετε βάψει μαύρα.
Εσείς που υποτίθεται θέλετε παιδαγωγικά και θεολογικἀ επιχειρήματα, δεν έχετε δει μέχρι τώρα χιλιάδες επιχειρήματα παιδαγωγικά και θεολογικά που έχει παραθέσει η ΠΕΘ ΚΑΙ ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΑ ζητάτε κι άλλα; Και τι καταλάβατε με όλα τα παιδαγωγικά και θεολογικά επιχειρήματα που σας έδωσε η ΠΕΘ; ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΕ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΕ. Πάρτε λοιπόν νομικά και πολιτικά επιχειρήματα για να αναγκαστείτε να πράξετε τα αυτονόητα.
Πολὐ καλά σας τα είπε στο Μαρούσι ο Γενικός Γραμματέας της ΠΕΘ:
"Συγκεκριμένα, έχουν γραφεί χιλιάδες σελίδες, κυριολεκτικά ολόκληροι τόμοι οι οποιοί αποδεικνύουν περίτρανα την ακαταλληλότητα των νέων Προγραμμάτων, έχουν γίνει συνέδρια επί συνεδρίων που αποδόμησαν πλήρως αυτά τα Προγράμματα, έχουν εκφραστεί εναντίον αυτών των Προγραμμάτων και των βιβλίων Πανεπιστημιακοί, Επίσκοποι, Θεολόγοι και γονείς και έχουν βγει (4) τέσσερις καταδικαστικές αποφάσεις του ΣτΕ εναντίον αυτών των υποτίθεται «μεγαλοφυιών διανοητικών κατασκευασμάτων» αλλά οι συντάκτες τους ακόμα δεν έχουν εντοπίσει κάποιο λάθος στο έργο τους, ακόμη ζητάνε με κυνισμό, να τους γίνουν βελτιωτικές προτάσεις και μέχρι σήμερα, επιμένουν στανικά στην ίδια γραμμή και λυσσαλέα αγωνίζονται με κάθε θυσία, να τα κρατήσουν μόνιμα σε ισχύ στα σχολεία, αφήνοντας έτσι, τους Ορθοδόξους ουσιαστικά χωρίς ορθόδοξο μάθημα Θρησκευτικών, ωστέ να μην μπορούν αυτοί, να μάθουν στο σχολείο, τίποτε για την πίστη τους."

Ανώνυμος είπε...

ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΑΜΕ:ΤΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑ ΖΗΤΑΤΕ ΤΑ ΕΧΕΤΕ ΓΡΑΨΕΙ ΣΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΤΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΑΣ ΔΙΟΤΙ ΑΝ ΣΑΣ ΕΝΔΙΕΦΕΡΑΝ ΘΑ ΕΙΧΑΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΘΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΠΟ ΟΣΑ ΤΕΤΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΠΑΡΑΘΕΤΕΙ Η ΠΕΘ.
ΟΡΘΑ ΛΟΙΠΟΝ Η ΠΕΘ ΜΙΛΑΕΙ ΜΕ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΛΟΓΟ ΔΙΟΤΙ ΜΟΝΟΝ ΑΥΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΚΑΙΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΥΤΕ... ΕΔΩ ΕΧΟΥΝ ΒΓΕΙ 4 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΕ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΥΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΝ.
ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΤΑ ΣΤΑΓΟΝΙΔΙΑ ΝΕΡΟΥ ΠΟΥ ΠΕΦΤΟΥΝ ΠΑΝΩ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΨΙΧΑΛΙΖΕΙ.

Ανώνυμος είπε...

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΑΝΩΝΥΜΟ:
Όλο το διάστημα των αγώνων της ΠΕΘ οι υπέρμαχοι των ΠΣ Φίλη - Γαβρόγλου την κατηγορούν επειδή προσφεύγει στη Δικαιοσύνη, ενώ αυτοί κινούνται στο χώρο της σύγχρονης παιδαγωγικής.(Βλέπε ισοπέδωσης του Χριστού, της Αγίας Γραφής, των αγίων, των μυστηρίων κλπ. κλπ. με κάθε θρησκειακή -ειδωλολατρική αντίληψη κι αυτό το ανοσιούργημα αποτέλεσε την τελευταία λέξη στο χώρο της Παιδαγωγικής-έτσι συνέφερε να διακηρύξουν προς κάθε κατεύθυνση). Κατηγορούν την ΠΕΘ όχι γιατί πιστεύουν ότι δεν χρειάζεται η νομική κατοχύρωση, αλλά διότι αυτή η κατοχύρωση θα έβαζε φρένο στο επίμαχο και τελικά ακυρωμένο ΠΣ. Ο ίδιος πόνος τους αναγκάζει τώρα να ειρωνεύονται πάλι την ΠΕΘ για τις παραπομπές στην εγκληματολογία και τους νόμους, μήπως τελικά προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΜΠΤΟ ΑΝΩΝΥΜΟ:
Η ΠΕΘ προσέχει την κάθε της κίνηση. Στο χώρο της Δικαιοσύνης όλα έχουν μια σειρά που πρέπει να εξαντληθεί για να ακολουθήσει το επόμενο βήμα. Όσοι δεν γνωρίζουν μπορούν να νομίζουν παρόμοια. Αλίμονο αν η ΠΕΘ στεκόταν σε γνώμες μη ειδικών ή απλά να θέλει να φθείρει τον αγώνα που με τίμια και νόμιμα μέσα διεξάγει η ΠΕΘ. Όπως έχει μέχρι σήμερα αποδείξει η ΠΕΘ θα συνεχίσει τον αγώνα της νομίμως και εντίμως ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Ας δουν οι υποστηρικτές των ακυρωμένων ΠΣ αν εργάζονται νομίμως και εντίμως ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Καθένας γράφει την ιστορία του και οι πράξεις του θα τον κρίνουν.

Ανώνυμος είπε...

Ευτυχώς που η κοινωνία δε δίνει δεκάρα ούτε για τα θρησκευτικά της ΠΕΘ ούτε για οποιουδήποτε άλλου και γλιτώνει. Έτσι ανακυκλώστε μόνοι σας τη μιζέρια και φαγωθήτε για ανοησίες που δε νοιάζουν κανέναν. Θρησκευτικά που αρνούνται να συμπλεύσουν με τη σημερινή επιστημονική μελέτη της θρησκείας είναι τελειωμένα από μόνα τους και σύντομα δε θα έχουν καμία θέση στα σχολικά προγράμματα.

Ανώνυμος είπε...

Περιμενοντας το ενα μικρο βημα της ΠΕΘ μετα το αλλο, στο τελος θα βγουν οι νυν υπηρετουντες θεολογοι στη συνταξη, θα μειωθει ο πληθυσμος των μαθητων, θα αλλαξει το Συνταγμα, οι θεολογοι των επομενων γενεων θα ειναι κατα βασιν αστοιχειωτοι και το μαθημα θα γινει κατηχηση των ολιγων. Και αυτα με τις ευλογιες των ανα τετραετια μεσσιων της λεγομενης Δεξιας -και τις ψηφους, ασφαλως, των ευκολοπιστων. Το φιασκο με την αειμνηστη εορτη των τριων Ιεραρχων ειναι ενδεικτικο του τι επεται. Αλλιως μας τα ελεγε η ΠΕΘ τον οκτωβρη -πιο δυναμικα (θα, θα, θα...). Αντ' αυτου, το ριχνουμε ξανα στα συνεδρια επι συνεδριων -με ημετερους χειροκροτητες, παντα. Αντι να παραδεχτει το αδιεξοδο και την αδυναμια της, λανσαρει την αμηχανια της σαν βαθυστοχαστο και πανευφυες στρατηγημα. Αντισυνταγματικα τα νεα θρησκευτικα και με τη βουλα, αντιδραση καμια μεγαλυτερη απο τα εγγραφα παραπονα στην κυβερνηση -η οποια ουδολως ανησυχει για τις κινησεις της ΠΕΘ, οπως βλεπουμε.

Ανώνυμος είπε...

Και τωρα ο κυριος πρωθυπουργος θα βαλει την κυρια υπουργο -τη λαβουσα και το βαπτισμα του πυρος στη γνωστη ελιτιστικη λεσχη- να γραψει στον πινακα για τιμωρια εκατο φορες "δεν θα αρνηθω ξανα το διαλογο με την ΠΕΘ". Ετσι, να μαθει αλλη φορα να μην το ξανακανει. Γιατι δεν ειναι ολοι ιδιοι, τελικα.

Ανώνυμος είπε...

Με την ίδια "νομική κατοχύρωση" για την οποία χαίρεστε εδώ, θα πεταχτείτε και εκτός του σχολείου, όπως πετάχτηκε η όποια καταγραφή θρησκευτικής πίστης από τα σχολικά μητρώα. Αφού σας παίξουν οι πολιτικοί για λίγο ακόμα, όταν δε θα μαζεύει ψήφους η ρητορεία σας -σύντομα δηλαδή- ο νομικός πολιτισμός της δημοκρατίας μας θα έχει κάθε "νομική κατοχύρωση" να απομακρύνει χριστιανορθόδοξα, ελληνορθόδοξα κτλ από τη σχολική διδακτική. Με "νομική κατοχύρωση" θα γίνουν όλα.

Ανώνυμος είπε...

Μπερδεύτηκα! Εγώ νόμιζα ότι η επιστολή της ΠΕΘ απευθυνόταν στον Πρωθυπουργό. Διαπιστώνω ότι οι περισσότεροι σχολιαστές θεωρούν ότι το κείμενο κατατροπώνει τους "Καιρίτες", με ακλόνητα εγκληματολογικά επιχειρήματα. Υποψιάζομαι μήπως ο αποδέκτης πρωθυπουργός είναι "κρυφο-καιρίτης". Αλλη εξήγηση δεν υπάρχει.

Ανώνυμος είπε...

Οι προοδευτικοί θεολόγοι βλέπουν:
1. Τα Θρησκευτικά τους να ακυρώνονται
2. Το Σύνταγμα να μην αλλάζει
3. Οι πρωτεργάτες των νέων Θρησκευτικών να επιλέγουν προσωπικές διαδρομές καριέρας στην τριτοβάθμια
4. Οι πολιτικές δυνάμεις και η αρχιεπισκοπική αυλή να τους στηρίζουν

Και έτσι: ειρωνεύονται τη δικαιοσύνη, το Σύνταγμα, τους παραδοσιακούς θεολόγους αλλά διατηρούν τις καλές σχέσεις με Ιερώνυμο και πολιτικούς ώστε να απολαμβάνουν τα πολλαπλά οφέλη...

Εάν κάποιοι θεωρούν αντιπαιδαγωγική την προσφυγή στη Δικαιοσύνη, πολύ περισσότερο αντιπαιδαγωγική είναι η μεθοδευμένη προώθηση εκπαιδευτικών αλλαγών επί τη βάση πολιτικών και εκκλησιαστικών γνωριμιών... Ο νοών νοείτω...

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)