28/3/20

Ιερεύς προς Αρχιεπίσκοπο: Τι θα έκανε ένας άγιος ιερεύς στην προκειμένη περίσταση των ημερών μας;

Ἀνοιχτή ἐπιστολή πρός τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν & πάσης Ἑλλάδος
Ἐν Χολαργῷ, 25-3-2020
Πρός τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον
Ἀθηνῶν &πάσης Ἑλλάδος
κ. Ἱερώνυμον Β΄
Μακαριώτατε,
Αἰτοῦμαι τίς πατρικές σας εὐχές.

Ὡς ἀνάξιος λειτουργός τοῦ Ὑψίστου, σάν υἱός πρός Πατέρα καταθέτω μέ ἁπλά λόγια τίς ἀπορίες-σκέψεις μου, προβληματισμούς καί διαθέσεις μου, σέ Σᾶς πού ἔχετε ἀναλάβει θείᾳ χάριτι τόν ρόλο τοῦ πνευματικοῦ μας πατέρα καί καθοδηγητῆ γιά τήν Οὐράνια Βασιλεία. Ἐπιπλέον ἐννοεῖται ὅτι δέν κάνω τόν δάσκαλο.

Προφανῶς καί γνωρίζετε τήν μέχρι τώρα συνέπεια, πειθαρχία καί ὑπακοή πού δείχνω στά ποιμαντικά μου καθήκοντα καί ὡς ἐφημέριος καί ὡς ὑπεύθυνος τῆς Νεότητας τοῦ καθ᾿ ἡμᾶς Ἱεροῦ Ναοῦ.

Βεβαίως καί γνωρίζω τίς ἀπαγορεύσεις ἀπό πλευρᾶς Πολιτείας καί Ἱερᾶς Συνόδου ὡς πρός τήν τέλεση τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν, ἀλλά καί τίς ἐνδεχόμενες συνέπειες πού θά ἔχω στήν περίπτωση ἀνυπακοῆς. Σαφῶς καί γνωρίζω πώς ἡ προσωρινή - θέλω να πιστεύω - στέρηση τῆς Θείας Λειτουργίας καί ἀκολούθως τῆς Θείας Κοινωνίας ὀφείλεται στή γενικότερη ἀποστασία μας (πορνεῖες, μοιχεῖες, ὁμοφυλοφιλία… καί ὄχι μόνο). Ἑπομένως θά μποροῦσε να πεῖ κανείς ὅτι εἶναι ἕνα ἐπιτίμιο, ἕνας κανόνας τοῦ ἀγαπημένου μας Θεοῦ πρός μετάνοια, πρός αὐτοέλεγχο καί περισσότερη προσευχή.

Ὡστόσο ὅμως ἡ συνείδησή μου μέ ἐλέγχει θέτοντάς μου τά ἑξῆς ἐρωτήματα:

  • Πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ ἤ ἀνθρώποις (πολιτεία);
  • Πῶς ἀπό δῶ καί πέρα θά παρακαλέσω τόν Θεό καί τήν Παναγία, ὅταν ἤδη θά τούς ἔχω ἐν μέρει ἀρνηθεῖ;
  • Τί θά ἔκανε ἕνας ἅγιος ἱερεύς στήν προκειμένη περίσταση τῶν ἡμερῶν μας;
  • Εἶναι ἤ δέν εἶναι ἀληθής ὁ λόγος τοῦ ἁγίου Πορφυρίου ἀλλά καί ἄλλων ἁγίων ὅτι ἡ κτιστή Ἐκκλησία εἶναι ἡ ὑπόσταση τῆς ἀκτίστου; Κλείνει ποτέ ἕνα νοσοκομεῖο λόγῳ κάποιας πανδημίας; Εἶναι ἤ δέν εἶναι νοσοκομεῖο ἡ Ἐκκλησία; Δέν εἶναι ἁγιασμένος ὁ χῶρος τῆς Ἐκκλησίας; (τό ξύλο, τό μέταλλο, τό μάρμαρο, τό ὕφασμα… )
  • Σέ προηγούμενες πανδημίες ἡ Ἐκκλησία τουλάχιστον ἐθεωρεῖτο καταφύγιο προσφυγῆς καί προσευχῆς. Ἔπαψε νά εἶναι τέτοιο στίς ἡμέρες μας; Λιτανεῖες, ἱερά λείψανα καί εἰκόνες δέν παύουν πλέον νόσους καί ξηρασίες;
  • Ἄν πεθάνω αὐτήν τή στιγμή, τί θά ἀπολογηθῶ στόν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό; Ὅτι ὑπήκουσα στήν Πολιτεία καί στήν Ἱερά Σύνοδο χάριν τῆς ὑγείας τῶν συνανθρώπων μου; Τί θά ἀπαντήσω ὅταν ρωτηθῶ μέ ποιό δικαίωμα στέρησα τή Θεία Λειτουργία καί τή Θεία Κοινωνία ἀπό τούς πιστούς; Λειτουργία δέν σημαίνει ἔργο τοῦ λαοῦ;
  • Μπορεῖ νά μείνει σπίτι του ἀνενεργός ὁ λειτουργός τοῦ Ὑψίστου;
  • Πῶς θά παροτρύνω τούς ἀνθρώπους ἀπό ἐδῶ καί πέρα λέγοντάς τους «ἐλᾶτε στήν Ἐκκλησία νά λειτουργηθῆτε, νά ἐξομολογηθῆτε, νά κοινωνήσετε, νά σωθῆτε;»; Δέν θά μοῦ ἀπαντήσουν δικαίως «μά ἐσεῖς τίς κλείσατε!»; Δέν θά μέ περιγελάσουν καί πάλι δικαίως λέγοντάς μου «ἀκόμη καί στά σοῦπερ μάρκετ, ὑπό προϋποθέσεις, δέν μπαίνουν δύο ἕως πέντε ἄτομα, ἀλλά πολύ περισσότερα»;
  • Τά περί δημοκρατίας καί ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου τά ξεχάσαμε;

Γιά ὅλους αὐτούς τούς λόγους-προβληματισμούς πού δέν εἶναι μόνο δικοί μου ἀλλά καί πολλῶν ἄλλων ἱερέων καί πιστῶν, ἐπειδή δέν ἀντέχουμε νά μή λειτουργοῦμε οἱ ἱερεῖς ἤ νά μή λειτουργοῦνται οἱ πιστοί, ἔστω τίς Κυριακές, σᾶς παρακαλοῦμε νά ἐνεργῆστε τά δέοντα, ὥστε νά ζήσουμε ἐντός τῶν ἱερῶν ναῶν τά ἅγια Πάθη τοῦ Χριστοῦ μας φθάνοντας καί στήν Ἀνάσταση.
Ἀσπάζομαι τήν δεξιά Σας.
Πρωτ. Βασίλειος Κοκολάκης
ἐφημέριος Ἱ.Ν.Ὑψώσεως Τιμίου Σταυροῦ Χολαργοῦ

4 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Δεν σας ξέρω πάτερ. Εύγε όμως!!! Ευτυχώς που υπάρχουν κάποιοι Ιερείς και Αρχιερείς που ορθοτομούν τον λόγο της αληθείας. Δυστυχώς για τον Πρόεδρο και τη Σύνοδο ακόμη και τον λαλίστατο Ιερατικό Σύνδεσμο Κληρικών Ελλάδος, που σε άλλες περιπτώσεις φέρθηκε ιεροπρεπώς και ορθοδόξως, εκτός φυσικά κάποιων εξαιρέσεων, δεν ακούσαμε ούτε διαβάσαμε να μαρτυρούν παντού και διαρκώς, την αλήθεια 20 αιώνων ότι η Θ. Κοινωνία είναι το μυστήριο των μυστηρίων, το μυστήριο πάνω στο οποίο στηρίζεται η Εκκλησία, επειδή μέσα στο Ποτήριο είναι ο ίδιος ο Χριστός, το κέντρο της Εκκλησίας. Συμφώνησαν και δεν αντιστάθηκαν με την λογική και την επιστήμη και τους πολιτικούς και τους δημοσιογράφους που ολοφάνερα τάχθηκαν υπέρ της θέσεως ότι μέσω της Θ. Κοινωνίας μπορεί να μολυνθούν οι κοινωνούντες από τον ιό και από κάθε άλλη μολυσματική ασθένεια!!! Άφησαν να αφμισβητείται η Θ. Χάρις... Κρίμα.... για την αποδοχή της αμφισβήτησης και της χάριτος και της αφθαρσίας του εν τω Ποτηρίω της Θ. Κοινωνίας Ιησού Χριστού. Πώς θα ψάλλουν ξανά πριν τα Χριστούγεννα το Μυστήριον Μέγα ορώ και παράδοξον απευθυνόμενοι στον Ιησού Χριστό, όταν τώρα αρνήθηκαν τη διαφορά ανάμεσα στο κτιστό και στο άκτιστο, στο λογικό και στο υπέρλογο. Αυτό δεν έπρεπε να το δεχθούν ομολογώντας έως θανάτου και φυλακής την αλήθεια της Εκκλησίας, εφόσον εθελουσίως ντύθηκαν το ράσο και αποδέχθηκαν την υπέρλογη χάρη της Ιεροσύνης. Αυτό λέει η παράδοση της Ορθοδοξίας. Οι εκθέσεις ιδεών που απαγγέλλουν από τις κλειστές Εκκλησίες για να δικαιολογήσουν τον συμβιβασμό τους είναι ως κύμβαλα αλαλάζοντα και όχι μαρτυρίες Χριστού Εσταυρωμένου. Και φυσικά το πιο απογοητευτικό από όλα είναι αυτό το διάγγελμα το χθεσινό! Εκείνος ο πρώτος όλων που βγήκε να καλέσει τον κόσμο να μην εκκλησιάζεται αλλά να κάνει ατομική προσευχή στο σπίτι, από αγάπη προς τον πλησίον, μας είπε, χωρίς να πει λέξη για την πρώτη και κύρια προς τον Χριστό αγάπη. Κρίμα!!!! αλλά αυτός δεν είναι λόγος ορθοτομών τον Μονογενή Λόγο του Θεού και φυσικά δεν είναι λόγος ενός ορθόδοξου ηγέτη της Ελλάδος, που ευλόγησαν με την παρουσία και το κήρυγμά τους τόσο ο Ευαγγελιστής Ιωάννης της Αποκαλύψεως και ο Απ. Παύλος και ο ΑΠ. Ανδρέας!!!

ΑΒΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ είπε...

AΞΙΟΣ

Τι 'ναι θεός, τι μη θεός και τι 'ναι ανάμεσά τους; είπε...

Κσλά τα λέτε πάτερ. Τκ σχεδίασε καλά η Νέα Τάξη Πραγμάτων. Να μην μπορούμε να βγούμε στους δρόμους ν' αντιδράσουμε. Κάπως όμως πρέπει ν' αντιδράσουμε δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό.

Ανώνυμος είπε...

Μπράβο στον π. Βασίλειο Κοκολάκη για το άρθρο του!!!

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)